10:47 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 밴쿠버 국제공항 (CYVR) - 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW)

1출발지

반대 항로
2행선지
Dallas 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착 Connection
American Airlines AAL1189 B738 예정 (5 시간 17 분 내) 토 13:05 PDTYVR DFW19:10 CDT
American Airlines AAL282 B738 활주 / 좌측 게이트 토 08:00 PDTYVR DFW14:05 CDT
American Airlines AAL1189 B738 도착함 금 13:05 PDTYVR DFW19:10 CDT
American Airlines AAL282 B738 도착함 금 08:00 PDTYVR DFW14:05 CDT
American Airlines AAL1189 B738 도착함 목 13:05 PDTYVR DFW19:10 CDT
American Airlines AAL282 B738 도착함 목 08:00 PDTYVR DFW14:05 CDT
SkyWest SKW6483 CRJ7 예정 토 18:11 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
American Airlines AAL2400 B738 예정 LAX DFW04:55 CDT 2 시간 54 분
Alaska Airlines ASA702 B739 예정 토 17:55 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
American Airlines AAL2400 B738 예정 LAX DFW04:55 CDT 3 시간 18 분
Mesa ASH5508 CRJ9 예정 토 17:19 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
American Airlines AAL2400 B738 예정 LAX DFW04:55 CDT 3 시간 54 분
US Airways AWE411 A320 예정 토 14:29 PDTYVR PHX피닉스, 애리조나 주
AWE548 A321 예정 PHX DFW23:08 CDT 1 시간 19 분
Alaska Airlines ASA704 B738 예정 토 13:35 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
American Airlines AAL2492 B738 예정 LAX DFW22:50 CDT 1 시간 31 분
Alaska Airlines ASA704 B738 예정 토 13:35 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
American Airlines AAL2460 B738 예정 LAX DFW21:50 CDT 26 분
Alaska Airlines ASA704 B738 예정 토 13:35 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
American Airlines AAL2496 B752 예정 LAX DFW23:55 CDT 2 시간 36 분
Mesa ASH5518 CRJ9 예정 토 13:27 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
American Airlines AAL2492 B738 예정 LAX DFW22:50 CDT 1 시간 36 분
Mesa ASH5518 CRJ9 예정 토 13:27 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
American Airlines AAL2460 B738 예정 LAX DFW21:50 CDT 31 분
Mesa ASH5518 CRJ9 예정 토 13:27 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
American Airlines AAL2496 B752 예정 LAX DFW23:55 CDT 2 시간 41 분
United UAL378 A320 예정 토 13:11 PDTYVR SFOSan Francisco, CA
SKW6389 CRJ7 예정 SFO DFW21:32 CDT 30 분
Horizon QXE2033 DH8D 예정 토 13:10 PDTYVR SEASeattle, WA
American Airlines AAL2361 B738 예정 SEA DFW21:30 CDT 1 시간 54 분
SkyWest SKW4510 CRJ9 예정 토 13:04 PDTYVR SLCSalt Lake City, UT
CPZ5804 E170 예정 SLC DFW20:52 CDT 59 분
United UAL246 A319 예정 토 12:45 PDTYVR ORDChicago, IL
UAL1196 B738 예정 ORD DFW21:57 CDT 45 분
United UAL246 A319 예정 토 12:45 PDTYVR ORDChicago, IL
SKW5486 E170 예정 ORD DFW23:19 CDT 2 시간 15 분
SkyWest SKW4709 CRJ7 예정 토 11:37 PDTYVR SEASeattle, WA
American Airlines AAL2361 B738 예정 SEA DFW21:30 CDT 3 시간 12 분
SkyWest SKW4709 CRJ7 예정 토 11:37 PDTYVR SEASeattle, WA
American Airlines AAL2318 B738 예정 SEA DFW20:00 CDT 1 시간 37 분
SkyWest SKW4709 CRJ7 예정 토 11:37 PDTYVR SEASeattle, WA
Alaska Airlines ASA664 B739 예정 SEA DFW18:48 CDT 32 분
Jazz Air JZA8093 DH8C 예정 토 11:10 PDTYVR SEASeattle, WA
Alaska Airlines ASA664 B739 예정 SEA DFW18:48 CDT 1 시간 12 분
WestJet WJA1788 B738 예정 토 10:15 PDTYVR LASLas Vegas, NV
American Airlines AAL2438 MD83 예정 LAS DFW21:05 CDT 3 시간 28 분
WestJet WJA1788 B738 예정 토 10:15 PDTYVR LASLas Vegas, NV
American Airlines AAL1063 B738 예정 LAS DFW20:00 CDT 2 시간 23 분
WestJet WJA1788 B738 예정 토 10:15 PDTYVR LASLas Vegas, NV
American Airlines AAL1239 MD83 예정 LAS DFW18:55 CDT 1 시간 18 분
WestJet WJA112 B736 예정 토 10:00 PDTYVR YYC캘거리 CA
American Airlines AAL1037 A319 예정 YYC DFW18:45 CDT 1 시간 50 분
WestJet WJA964 B738 예정 토 09:00 PDTYVR YYC캘거리 CA
American Airlines AAL1037 A319 예정 YYC DFW18:45 CDT 2 시간 50 분
US Airways AWE680 A320 예정 토 08:15 PDTYVR PHX피닉스, 애리조나 주
AWE544 A321 예정 PHX DFW16:36 CDT 1 시간
US Airways AWE680 A320 예정 토 08:15 PDTYVR PHX피닉스, 애리조나 주
American Airlines AAL1023 B738 예정 PHX DFW19:15 CDT 3 시간 38 분
US Airways AWE680 A320 예정 토 08:15 PDTYVR PHX피닉스, 애리조나 주
American Airlines AAL126 B738 예정 PHX DFW17:30 CDT 1 시간 53 분
WestJet WJA1696 B738 예정 토 08:05 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
American Airlines AAL2442 32B 예정 LAX DFW17:20 CDT 1 시간 29 분
WestJet WJA1696 B738 예정 토 08:05 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
American Airlines AAL2448 32B 예정 LAX DFW18:00 CDT 2 시간 9 분
WestJet WJA544 B736 예정 토 08:00 PDTYVR YYC캘거리 CA
American Airlines AAL1037 A319 예정 YYC DFW18:45 CDT 3 시간 50 분
Air Canada Rouge ROU1842 A319 지연됨 토 08:00 PDTYVR SFOSan Francisco, CA
SkyWest SKW6389 CRJ7 예정 SFO DFW21:32 CDT 3 시간 25 분
SkyWest SKW5211 CRJ7 활주 / 좌측 게이트 토 07:49 PDTYVR DENDenver, CO
American Airlines AAL379 MD80 예정 DEN DFW16:15 CDT 1 시간 46 분
SkyWest SKW5211 CRJ7 활주 / 좌측 게이트 토 07:49 PDTYVR DENDenver, CO
American Airlines AAL1086 MD83 예정 DEN DFW17:35 CDT 3 시간 6 분
SkyWest SKW5211 CRJ7 활주 / 좌측 게이트 토 07:49 PDTYVR DENDenver, CO
GJS3618 CRJ7 예정 DEN DFW15:23 CDT 56 분
Air Canada Rouge ROU1878 A319 항로 중 / 정시 토 07:30 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
SkyWest SKW5193 CRJ7 예정 LAX DFW17:20 CDT 2 시간
United UAL1267 B739 항로 중 / 정시 토 07:00 PDTYVR IAHHouston, TX
TCF5137 E170 예정 IAH DFW15:31 CDT 54 분
Air Canada ACA202 E190 항로 중 / 정시 토 06:50 PDTYVR YYC캘거리 CA
WestJet WJA1554 B737 예정 YYC DFW14:49 CDT 1 시간
WestJet WJA570 B738 항로 중 / 정시 토 06:45 PDTYVR YYC캘거리 CA
WJA1554 B737 예정 YYC DFW14:49 CDT 1 시간
Compass Airlines CPZ5698 E170 항로 중 / 정시 토 06:45 PDTYVR MSPMinneapolis, MN
TCF6016 E170 예정 MSP DFW15:45 CDT 58 분
Compass Airlines CPZ5698 E170 항로 중 / 정시 토 06:45 PDTYVR MSPMinneapolis, MN
FLG3695 예정 MSP DFW16:28 CDT 2 시간 13 분
Alaska Airlines ASA708 B739 항로 중 / 정시 토 06:00 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
American Airlines AAL2442 32B 예정 LAX DFW17:20 CDT 3 시간 20 분
Alaska Airlines ASA708 B739 항로 중 / 정시 토 06:00 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
American Airlines AAL2446 B763 예정 LAX DFW15:30 CDT 1 시간 30 분
Alaska Airlines ASA708 B739 항로 중 / 정시 토 06:00 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
American Airlines AAL2474 B738 예정 LAX DFW14:50 CDT 50 분
Alaska Airlines ASA708 B739 항로 중 / 정시 토 06:00 PDTYVR LAXLos Angeles, CA
SkyWest SKW5193 CRJ7 예정 LAX DFW17:20 CDT 3 시간 14 분
United UAL1499 B738 항로 중 / 정시 토 06:00 PDTYVR SFOSan Francisco, CA
UAL294 A319 예정 SFO DFW16:31 CDT 2 시간 37 분