14:57 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ Gowen Field (KBOI) - 오헤어 국제공항 (KORD)

1출발지

반대 항로
2행선지
Chicago 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착 Connection
GoJet GJS3704 CRJ7 예정 (18 시간 1 분 내) 화 07:00 MDTBOI ORD11:15 CDT
GoJet GJS3707 CRJ7 예정 (5 분 내) 월 13:04 MDTBOI ORD17:20 CDT
GoJet GJS3704 CRJ7 도착함 월 07:00 MDTBOI ORD11:15 CDT
GoJet GJS3707 CRJ7 도착함 일 13:02 MDTBOI ORD17:20 CDT
United UAL357 A320 도착함 일 07:00 MDTBOI ORD11:15 CDT
GoJet GJS3707 CRJ7 도착함 토 13:04 MDTBOI ORD17:20 CDT
GoJet GJS3704 CRJ7 도착함 토 07:00 MDTBOI ORD11:15 CDT
Horizon QXE2167 DH8D 예정 월 22:00 MDTBOI SEASeattle, WA
ASA16 B738 예정 SEA ORD06:20 CDT 2 시간
Horizon QXE2167 DH8D 예정 월 22:00 MDTBOI SEASeattle, WA
American Airlines AAL2486 B738 예정 SEA ORD05:35 CDT 1 시간 20 분
Horizon QXE2399 DH8D 예정 월 21:05 MDTBOI SEASeattle, WA
ASA16 B738 예정 SEA ORD06:20 CDT 3 시간
Horizon QXE2399 DH8D 예정 월 21:05 MDTBOI SEASeattle, WA
American Airlines AAL2486 B738 예정 SEA ORD05:35 CDT 2 시간 15 분
Horizon QXE2318 DH8D 예정 월 20:30 MDTBOI PDX포틀랜드, 오리건 주
United UAL1576 B739 예정 PDX ORD05:05 CDT 2 시간 34 분
Horizon QXE2535 DH8D 예정 월 19:50 MDTBOI SEASeattle, WA
American Airlines AAL2486 B738 예정 SEA ORD05:35 CDT 3 시간 30 분
Horizon QXE2315 DH8D 예정 월 19:30 MDTBOI PDX포틀랜드, 오리건 주
United UAL1576 B739 예정 PDX ORD05:05 CDT 3 시간 33 분
SkyWest SKW6428 CRJ 예정 월 19:18 MDTBOI DENDenver, CO
UAL454 B752 예정 DEN ORD01:30 CDT 56 분
SkyWest SKW4718 CRJ7 예정 월 17:59 MDTBOI SLCSalt Lake City, UT
SKW4810 CRJ9 예정 SLC ORD23:58 CDT 49 분
Horizon QXE2163 DH8D 예정 월 16:23 MDTBOI SEASeattle, WA
ASA26 B739 예정 SEA ORD23:54 CDT 1 시간 12 분
SkyWest SKW5563 CRJ 예정 월 16:13 MDTBOI DENDenver, CO
UAL354 B752 예정 DEN ORD23:07 CDT 1 시간 37 분
SkyWest SKW5563 CRJ 예정 월 16:13 MDTBOI DENDenver, CO
Republic RPA4261 E170 예정 DEN ORD21:55 CDT 26 분
SkyWest SKW4771 CRJ7 예정 월 15:13 MDTBOI SLCSalt Lake City, UT
SKW4495 CRJ9 예정 SLC ORD21:05 CDT 37 분
SkyWest SKW4771 CRJ7 예정 월 15:13 MDTBOI SLCSalt Lake City, UT
SKW4810 CRJ9 예정 SLC ORD23:58 CDT 3 시간 36 분
SkyWest SKW4771 CRJ7 예정 월 15:13 MDTBOI SLCSalt Lake City, UT
Republic RPA4317 E170 예정 SLC ORD21:40 CDT 1 시간 20 분
United UAL1078 B739 예정 월 14:43 MDTBOI DENDenver, CO
UAL254 B752 예정 DEN ORD21:20 CDT 1 시간 16 분
United UAL1078 B739 예정 월 14:43 MDTBOI DENDenver, CO
UAL354 B752 예정 DEN ORD23:07 CDT 3 시간 8 분
Delta DAL869 MD90 예정 월 14:30 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
Shuttle America TCF3537 E170 지연됨 MSP ORD21:20 CDT 1 시간 37 분
Delta DAL869 MD90 예정 월 14:30 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
Mesa ASH3757 CRJ7 예정 MSP ORD20:14 CDT 35 분
Delta DAL869 MD90 예정 월 14:30 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
GoJet GJS3699 예정 MSP ORD20:17 CDT 1 시간
Delta DAL869 MD90 예정 월 14:30 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
SKW4548 CRJ9 예정 MSP ORD20:44 CDT 1 시간 10 분
Horizon QXE2221 DH8D 예정 월 13:15 MDTBOI SEASeattle, WA
American Airlines AAL1209 B738 예정 SEA ORD21:55 CDT 2 시간 23 분
Horizon QXE2221 DH8D 예정 월 13:15 MDTBOI SEASeattle, WA
United UAL961 B752 예정 SEA ORD20:10 CDT 34 분
Horizon QXE2221 DH8D 예정 월 13:15 MDTBOI SEASeattle, WA
American Airlines AAL1054 B738 예정 SEA ORD20:20 CDT 43 분
Delta DAL2106 A319 예정 월 13:05 MDTBOI SLCSalt Lake City, UT
SKW4495 CRJ9 예정 SLC ORD21:05 CDT 2 시간 48 분
Delta DAL2106 A319 예정 월 13:05 MDTBOI SLCSalt Lake City, UT
SkyWest SKW6227 E170 예정 SLC ORD20:03 CDT 1 시간 51 분
Delta DAL671 A320 도착함 월 11:57 MDTBOI SLCSalt Lake City, UT
SKW4495 CRJ9 예정 SLC ORD21:05 CDT 3 시간 56 분
Delta DAL671 A320 도착함 월 11:57 MDTBOI SLCSalt Lake City, UT
SKW4664 CRJ9 예정 SLC ORD17:55 CDT 50 분
Delta DAL671 A320 도착함 월 11:57 MDTBOI SLCSalt Lake City, UT
SkyWest SKW6227 E170 예정 SLC ORD20:03 CDT 2 시간 59 분
Horizon QXE2245 DH8D 도착함 월 11:00 MDTBOI SEASeattle, WA
ASA22 B738 지연됨 SEA ORD18:43 CDT 1 시간 20 분
Horizon QXE2245 DH8D 도착함 월 11:00 MDTBOI SEASeattle, WA
United UAL961 B752 예정 SEA ORD20:10 CDT 2 시간 51 분
Horizon QXE2245 DH8D 도착함 월 11:00 MDTBOI SEASeattle, WA
American Airlines AAL1054 B738 예정 SEA ORD20:20 CDT 3 시간
Delta DAL1385 A320 도착함 월 10:33 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
DAL1430 A320 예정 MSP ORD18:39 CDT 3 시간
Delta DAL1385 A320 도착함 월 10:33 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
SkyWest SKW5626 E170 예정 MSP ORD17:13 CDT 1 시간 32 분
Delta DAL1385 A320 도착함 월 10:33 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
Mesa ASH3751 CRJ7 예정 MSP ORD18:11 CDT 2 시간 32 분
Delta DAL1385 A320 도착함 월 10:33 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
FLG3585 예정 MSP ORD16:04 CDT 55 분
Delta DAL1385 A320 도착함 월 10:33 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
SkyWest SKW6346 CRJ7 지연됨 MSP ORD16:05 CDT 26 분
Horizon QXE2422 DH8D 도착함 월 10:20 MDTBOI PDX포틀랜드, 오리건 주
American Airlines AAL115 B738 예정 PDX ORD19:10 CDT 2 시간 35 분
Horizon QXE2422 DH8D 도착함 월 10:20 MDTBOI PDX포틀랜드, 오리건 주
United UAL1175 B739 예정 PDX ORD19:43 CDT 3 시간 10 분
SkyWest SKW6485 CRJ 도착함 월 10:00 MDTBOI DENDenver, CO
UAL1172 B738 항로 중 / 정시 DEN ORD15:59 CDT 43 분
SkyWest SKW6485 CRJ 도착함 월 10:00 MDTBOI DENDenver, CO
UAL1181 B738 지연됨 DEN ORD18:14 CDT 2 시간 59 분
SkyWest SKW6485 CRJ 도착함 월 10:00 MDTBOI DENDenver, CO
Republic RPA4235 E170 예정 DEN ORD16:20 CDT 1 시간 8 분
SkyWest SKW6485 CRJ 도착함 월 10:00 MDTBOI DENDenver, CO
UAL1135 B739 예정 DEN ORD17:15 CDT 1 시간 59 분
Horizon QXE2391 DH8D 도착함 월 09:15 MDTBOI SEASeattle, WA
ASA22 B738 지연됨 SEA ORD18:43 CDT 3 시간
Horizon QXE2391 DH8D 도착함 월 09:15 MDTBOI SEASeattle, WA
American Airlines AAL1628 B738 항로 중 / 정시 SEA ORD17:35 CDT 1 시간 50 분
Horizon QXE2391 DH8D 도착함 월 09:15 MDTBOI SEASeattle, WA
United UAL278 A320 항로 중 / 정시 SEA ORD16:58 CDT 1 시간 11 분
Horizon QXE2263 DH8D 도착함 월 06:40 MDTBOI SEASeattle, WA
American Airlines AAL42 B738 도착함 SEA ORD14:25 CDT 1 시간 19 분
Horizon QXE2263 DH8D 도착함 월 06:40 MDTBOI SEASeattle, WA
ASA28 B739 도착함 SEA ORD14:17 CDT 1 시간 19 분
Delta DAL1956 B738 도착함 월 06:40 MDTBOI SLCSalt Lake City, UT
SkyWest SKW6466 CRJ7 항로 중 / 정시 SLC ORD15:13 CDT 3 시간 27 분
Delta DAL1956 B738 도착함 월 06:40 MDTBOI SLCSalt Lake City, UT
SKW4616 CRJ9 항로 중 / 정시 SLC ORD15:19 CDT 3 시간 28 분
Delta DAL1956 B738 도착함 월 06:40 MDTBOI SLCSalt Lake City, UT
SKW4487 CRJ9 도착함 SLC ORD12:52 CDT 1 시간
United UAL1070 B739 도착함 월 06:00 MDTBOI DENDenver, CO
UAL1152 B739 항로 중 / 정시 DEN ORD14:43 CDT 3 시간 36 분
United UAL1070 B739 도착함 월 06:00 MDTBOI DENDenver, CO
UAL690 B752 도착함 DEN ORD13:43 CDT 2 시간 36 분
United UAL1070 B739 도착함 월 06:00 MDTBOI DENDenver, CO
UAL1152 B739 항로 중 / 정시 DEN ORD14:43 CDT 3 시간 36 분
United UAL1070 B739 도착함 월 06:00 MDTBOI DENDenver, CO
UAL690 B752 도착함 DEN ORD13:43 CDT 2 시간 36 분
United UAL1070 B739 도착함 월 06:00 MDTBOI DENDenver, CO
UAL1152 B739 항로 중 / 정시 DEN ORD14:43 CDT 3 시간 36 분
United UAL1070 B739 도착함 월 06:00 MDTBOI DENDenver, CO
UAL690 B752 도착함 DEN ORD13:43 CDT 2 시간 36 분
Horizon QXE2502 DH8D 도착함 월 06:00 MDTBOI PDX포틀랜드, 오리건 주
American Airlines AAL86 B738 도착함 PDX ORD12:55 CDT 46 분
United UAL1070 B739 도착함 월 06:00 MDTBOI DENDenver, CO
UAL1152 B739 항로 중 / 정시 DEN ORD14:43 CDT 3 시간 36 분
United UAL1070 B739 도착함 월 06:00 MDTBOI DENDenver, CO
UAL690 B752 도착함 DEN ORD13:43 CDT 2 시간 36 분
Delta DAL1503 MD90 도착함 월 05:35 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
DAL1366 B752 항로 중 / 정시 MSP ORD14:28 CDT 3 시간 45 분
Delta DAL1503 MD90 도착함 월 05:35 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
SkyWest SKW5527 E170 도착함 MSP ORD11:16 CDT 34 분
Delta DAL1503 MD90 도착함 월 05:35 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
United UAL1275 B737 도착함 MSP ORD12:16 CDT 1 시간 39 분
Delta DAL1503 MD90 도착함 월 05:35 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
DAL2413 A319 도착함 MSP ORD11:27 CDT 50 분
Delta DAL1503 MD90 도착함 월 05:35 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
DAL2413 A319 도착함 MSP ORD11:27 CDT 50 분
Delta DAL1503 MD90 도착함 월 05:35 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
DAL2413 A319 도착함 MSP ORD11:27 CDT 50 분
Delta DAL1503 MD90 도착함 월 05:35 MDTBOI MSPMinneapolis, MN
Mesa ASH3740 CRJ7 도착함 MSP ORD13:25 CDT 2 시간 47 분