04:04 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ Baltimore/Washington Intl (KBWI) - Green State Airport (KPVD)

1출발지
Washington 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지

선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
Southwest SWA2947 B738 예정 (17 시간 50 분 내) 월 21:55 EDT 23:15 EDT
Southwest SWA728 B733 예정 (16 시간 50 분 내) 월 20:55 EDT 22:10 EDT
Southwest SWA626 B737 예정 (14 시간 내) 월 18:05 EDT 19:15 EDT
Southwest SWA882 B737 예정 (11 시간 5 분 내) 월 15:10 EDT 16:20 EDT
Southwest SWA4477 B737 예정 (8 시간 45 분 내) 월 12:50 EDT 14:05 EDT
Southwest SWA796 B737 예정 (6 시간 내) 월 10:05 EDT 11:15 EDT
Southwest SWA1347 B737 예정 (4 시간 내) 월 08:05 EDT 09:20 EDT
Southwest SWA1165 B737 예정 (2 시간 40 분 내) 월 06:45 EDT 07:55 EDT
Southwest SWA3065 B737 도착함 일 21:55 EDT 23:15 EDT
Southwest SWA728 B733 도착함 일 20:55 EDT 22:10 EDT
Southwest SWA854 B737 도착함 일 18:05 EDT 19:15 EDT
Southwest SWA882 B737 도착함 일 15:10 EDT 16:20 EDT
Southwest SWA4477 B737 도착함 일 12:50 EDT 14:05 EDT
Southwest SWA796 B737 도착함 일 10:05 EDT 11:15 EDT
Southwest SWA2637 B733 도착함 일 07:45 EDT 09:00 EDT
Southwest SWA4924 B738 도착함 토 20:25 EDT 21:40 EDT
Southwest SWA2670 B733 도착함 토 19:15 EDT 20:30 EDT
Southwest SWA626 B737 도착함 토 18:05 EDT 19:15 EDT
Southwest SWA2780 B737 도착함 토 14:35 EDT 15:45 EDT
Southwest SWA2959 B737 도착함 토 11:30 EDT 12:45 EDT
Southwest SWA1706 B737 도착함 토 10:30 EDT 11:45 EDT
Southwest SWA61 B737 도착함 토 07:00 EDT 08:10 EDT
Southwest SWA2947 B738 도착함 금 21:55 EDT 23:15 EDT
Southwest SWA728 B733 도착함 금 20:55 EDT 22:10 EDT
Southwest SWA626 B737 도착함 금 18:05 EDT 19:15 EDT
Southwest SWA882 B737 도착함 금 15:10 EDT 16:20 EDT
Southwest SWA4477 B737 도착함 금 12:50 EDT 14:05 EDT
Southwest SWA796 B737 도착함 금 10:05 EDT 11:15 EDT
Southwest SWA1347 B737 도착함 금 08:05 EDT 09:20 EDT
Southwest SWA1165 B737 도착함 금 06:45 EDT 07:55 EDT
Southwest SWA2947 B738 도착함 목 21:55 EDT 23:15 EDT
Southwest SWA1347 B737 도착함 목 08:05 EDT 09:20 EDT
Southwest SWA8500 B737 도착함 목 08:00 EDT 08:56 EDT
Southwest SWA1165 B737 도착함 목 06:45 EDT 07:55 EDT