18:57 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 덴버 국제공항 (KDEN) - 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD)

1출발지
Denver 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Washington 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
United UAL1744 B739 예정 (22 시간 42 분 내) 화 15:40 MDT 21:04 EDT
United UAL948 B752 예정 (19 시간 40 분 내) 화 12:38 MDT 17:59 EDT
Southwest SWA4638 B737 예정 (18 시간 57 분 내) 화 11:55 MDT 17:15 EDT
United UAL1295 B753 예정 (18 시간 19 분 내) 화 11:17 MDT 16:38 EDT
United UAL1227 B739 예정 (17 시간 39 분 내) 화 10:37 MDT 16:01 EDT
United UAL1271 B738 예정 (15 시간 22 분 내) 화 08:20 MDT 13:38 EDT
United UAL575 A320 예정 (6 시간 50 분 내) 월 23:48 MDT 05:10 EDT
United UAL794 A320 예정 (2 시간 52 분 내) 월 19:50 MDT 01:18 EDT
Southwest SWA2584 B737 예정 (1 시간 27 분 내) 월 18:25 MDT 23:45 EDT
United UAL377 A320 예정 (59 분 내) 월 17:57 MDT 23:23 EDT
United UAL1738 B739 항로 중 / 정시 월 15:40 MDT 21:04 EDT
United UAL1285 B739 도착함 월 12:38 MDT 18:02 EDT
Southwest SWA4638 B737 도착함 월 11:55 MDT 17:15 EDT
United UAL948 B772 도착함 월 11:15 MDT 16:31 EDT
United UAL1227 B739 도착함 월 10:41 MDT 16:05 EDT
United UAL1530 B738 도착함 월 08:12 MDT 13:30 EDT
United UAL1577 B738 도착함 일 23:48 MDT 05:11 EDT
United UAL596 A320 도착함 일 19:55 MDT 01:23 EDT
Southwest SWA2584 B737 도착함 일 18:25 MDT 23:45 EDT
United UAL652 B752 도착함 일 15:40 MDT 21:01 EDT
United UAL1694 B738 도착함 일 12:38 MDT 18:02 EDT
Southwest SWA2674 B737 도착함 일 11:55 MDT 17:15 EDT
Southwest SWA2674 B737 결과 미지 일 11:55 MDT 17:15 EDT
Southwest SWA2674 B737 결과 미지 일 11:55 MDT 17:15 EDT
United UAL1085 B753 도착함 일 11:17 MDT 16:38 EDT
Atlas Air GTI8754 B744 도착함 일 11:00 MDT 15:36 EDT
United UAL495 B752 도착함 일 10:41 MDT 16:02 EDT
United UAL1725 B738 도착함 일 08:18 MDT 13:36 EDT
Southwest SWA476 B738 도착함 토 18:55 MDT 00:15 EDT
United UAL1725 B737 도착함 토 18:05 MDT 23:32 EDT
United UAL652 B752 도착함 토 15:44 MDT 21:05 EDT
United UAL1738 B738 도착함 토 13:00 MDT 18:24 EDT
United UAL1618 B753 도착함 토 11:17 MDT 16:38 EDT
United UAL495 B752 도착함 토 10:35 MDT 15:56 EDT
Southwest SWA3181 B738 도착함 토 10:25 MDT 15:45 EDT
United UAL1026 B738 도착함 토 08:12 MDT 13:30 EDT
United UAL1184 B738 도착함 금 23:47 MDT 05:10 EDT
United UAL581 A320 도착함 금 19:50 MDT 01:18 EDT
Southwest SWA2584 B737 도착함 금 18:25 MDT 23:45 EDT
United UAL377 A320 도착함 금 17:57 MDT 23:23 EDT
United UAL1738 B739 도착함 금 15:40 MDT 21:04 EDT
United UAL1744 B739 도착함 금 13:10 MDT 18:34 EDT
Southwest SWA4638 B737 도착함 금 11:55 MDT 17:15 EDT
United UAL948 B772 도착함 금 11:15 MDT 16:31 EDT
United UAL1227 B739 도착함 금 10:41 MDT 16:05 EDT
United UAL1271 B738 도착함 금 08:12 MDT 13:30 EDT
United UAL1184 B739 도착함 목 23:48 MDT 05:11 EDT
United UAL794 A319 도착함 목 19:50 MDT 01:18 EDT
United UAL377 A320 도착함 목 17:57 MDT 23:23 EDT
United UAL1123 B739 도착함 목 15:40 MDT 21:04 EDT
United UAL1295 B739 도착함 목 12:38 MDT 18:02 EDT
United UAL1285 B753 도착함 목 11:17 MDT 16:38 EDT
United UAL1530 B738 도착함 목 08:12 MDT 13:30 EDT
United UAL452 A320 도착함 수 23:48 MDT 05:10 EDT
United UAL1442 B738 도착함 수 19:55 MDT 01:23 EDT
United UAL652 B752 도착함 수 15:40 MDT 21:01 EDT
United UAL495 B772 도착함 수 11:15 MDT 16:31 EDT
United UAL1530 B739 도착함 수 10:41 MDT 16:05 EDT
United UAL581 A320 도착함 수 08:24 MDT 13:41 EDT
United UAL452 A319 도착함 화 23:43 MDT 05:05 EDT
United UAL658 A320 도착함 화 19:50 MDT 01:18 EDT
United UAL1744 B739 도착함 화 15:40 MDT 21:04 EDT
United UAL1295 B753 도착함 화 11:17 MDT 16:38 EDT
United UAL1271 B738 도착함 화 08:20 MDT 13:38 EDT
United UAL581 A320 도착함 월 23:48 MDT 05:10 EDT
United UAL794 A320 도착함 월 19:50 MDT 01:18 EDT