02:57 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 덴버 국제공항 (KDEN) - 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD)

1출발지
Denver 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Washington 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
United UAL1744 B739 예정 (18 시간 42 분 내) 화 19:40 MDT 00:59 EDT
United UAL377 A320 예정 (17 시간 내) 화 17:58 MDT 23:18 EDT
Southwest SWA821 B737 예정 (16 시간 17 분 내) 화 17:15 MDT 22:30 EDT
United UAL1653 B753 예정 (14 시간 42 분 내) 화 15:40 MDT 20:54 EDT
United UAL948 A320 예정 (12 시간 17 분 내) 화 13:15 MDT 18:35 EDT
Southwest SWA2523 B737 예정 (10 시간 47 분 내) 화 11:45 MDT 17:05 EDT
United UAL1285 B739 예정 (10 시간 17 분 내) 화 11:15 MDT 16:34 EDT
United UAL1654 B739 예정 (9 시간 37 분 내) 화 10:35 MDT 15:55 EDT
United UAL1572 B738 예정 (7 시간 20 분 내) 화 08:18 MDT 13:40 EDT
United UAL1760 B738 예정 (5 시간 7 분 내) 화 06:05 MDT 11:25 EDT
United UAL1744 B739 도착함 월 19:40 MDT 00:59 EDT
United UAL1760 B738 도착함 월 17:58 MDT 23:19 EDT
Southwest SWA2753 B737 도착함 월 17:15 MDT 22:30 EDT
United UAL1653 B753 도착함 월 15:40 MDT 20:54 EDT
United UAL795 B752 도착함 월 13:15 MDT 18:33 EDT
Southwest SWA2612 B737 도착함 월 11:45 MDT 17:05 EDT
United UAL1285 B739 도착함 월 11:15 MDT 16:34 EDT
United UAL1282 B739 도착함 월 10:36 MDT 15:56 EDT
United UAL1572 B738 도착함 월 08:18 MDT 13:40 EDT
Southwest SWA821 B737 도착함 일 17:15 MDT 22:30 EDT
United UAL1014 B739 도착함 일 15:40 MDT 20:57 EDT
United UAL1285 B738 전환됨 일 13:09 MDT 18:30 EDT
United UAL495 B752 도착함 일 10:15 MDT 15:32 EDT
United UAL596 A320 도착함 일 08:18 MDT 13:39 EDT
United UAL1119 B738 도착함 토 17:25 MDT 22:46 EDT
Southwest SWA1193 B737 도착함 토 17:10 MDT 22:30 EDT
United UAL1154 B753 도착함 토 15:40 MDT 20:54 EDT
United UAL1538 B738 도착함 토 13:19 MDT 18:40 EDT
United UAL1041 B738 도착함 토 11:20 MDT 16:39 EDT
United UAL1297 B738 도착함 토 08:18 MDT 13:40 EDT
United UAL452 B752 도착함 토 06:05 MDT 11:22 EDT
United UAL1744 B738 도착함 금 19:40 MDT 00:59 EDT
United UAL377 A320 도착함 금 17:58 MDT 23:18 EDT
Southwest SWA821 B737 도착함 금 17:15 MDT 22:30 EDT
United UAL1660 B753 도착함 금 15:40 MDT 20:54 EDT
United UAL795 A320 도착함 금 13:15 MDT 18:35 EDT
Southwest SWA2523 B737 도착함 금 11:45 MDT 17:05 EDT
United UAL1282 B739 도착함 금 10:36 MDT 15:56 EDT
United UAL1572 B739 도착함 금 08:18 MDT 13:40 EDT
United UAL1760 B738 도착함 금 06:05 MDT 11:25 EDT
United UAL377 A320 도착함 목 17:58 MDT 23:18 EDT
United UAL652 A320 도착함 목 15:40 MDT 20:57 EDT
United UAL797 A320 도착함 목 13:15 MDT 18:35 EDT
Southwest SWA2523 B737 도착함 목 11:45 MDT 17:05 EDT
United UAL1282 B739 도착함 목 11:15 MDT 16:34 EDT
United UAL495 B752 도착함 목 10:36 MDT 15:53 EDT
United UAL1291 B753 도착함 수 15:40 MDT 20:54 EDT
United UAL795 A319 도착함 수 13:09 MDT 18:29 EDT
United UAL1447 B739 도착함 수 11:15 MDT 16:34 EDT
United UAL1654 B739 도착함 수 10:36 MDT 15:56 EDT
United UAL452 A320 도착함 수 06:05 MDT 11:24 EDT
United UAL1738 B739 도착함 화 19:40 MDT 00:59 EDT
United UAL1551 B738 도착함 화 17:58 MDT 23:19 EDT
United UAL1733 B738 도착함 화 15:40 MDT 20:57 EDT
United UAL797 A320 도착함 화 13:15 MDT 18:35 EDT
United UAL495 B752 도착함 화 10:36 MDT 15:53 EDT