01:37 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 덴버 국제공항 (KDEN) - 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW)

1출발지
Denver 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Chicago 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
Southwest SWA3707 B737 예정 (22 시간 6 분 내) 목 21:45 MDT 00:55 CDT
Frontier FFT538 A319 예정 (20 시간 41 분 내) 목 20:20 MDT 23:34 CDT
Southwest SWA282 B737 예정 (20 시간 11 분 내) 목 19:50 MDT 23:10 CDT
Southwest SWA2209 B737 예정 (17 시간 36 분 내) 목 17:15 MDT 20:50 CDT
Southwest SWA4329 B738 예정 (16 시간 46 분 내) 목 16:25 MDT 19:50 CDT
Frontier FFT916 A319 예정 (16 시간 26 분 내) 목 16:05 MDT 19:19 CDT
Lynx Aviation SSX916 예정 (16 시간 36 분 내) 목 16:05 MDT 19:01 CDT
Southwest SWA3778 B737 예정 (14 시간 26 분 내) 목 14:05 MDT 17:25 CDT
Southwest SWA4283 B737 예정 (12 시간 26 분 내) 목 12:05 MDT 15:25 CDT
Southwest SWA215 B737 예정 (9 시간 41 분 내) 목 09:20 MDT 12:45 CDT
Frontier FFT530 A319 예정 (9 시간 21 분 내) 목 09:00 MDT 12:16 CDT
Southwest SWA256 B738 예정 (7 시간 41 분 내) 목 07:20 MDT 10:45 CDT
Southwest SWA701 B737 예정 (6 시간 21 분 내) 목 06:00 MDT 09:20 CDT
Southwest SWA3707 B737 항로 중 / 정시 수 21:45 MDT 00:55 CDT
Frontier FFT538 A319 도착함 수 20:20 MDT 23:34 CDT
Southwest SWA282 B737 도착함 수 19:50 MDT 23:10 CDT
Southwest SWA2209 B737 도착함 수 17:15 MDT 20:50 CDT
Southwest SWA4329 B738 도착함 수 16:25 MDT 19:50 CDT
Frontier FFT916 A319 도착함 수 16:05 MDT 19:19 CDT
Southwest SWA3778 B737 도착함 수 14:05 MDT 17:25 CDT
Southwest SWA4283 B737 도착함 수 12:05 MDT 15:25 CDT
Southwest SWA215 B737 도착함 수 09:20 MDT 12:45 CDT
Frontier FFT530 A319 도착함 수 09:00 MDT 12:16 CDT
Southwest SWA256 B738 도착함 수 07:20 MDT 10:45 CDT
Southwest SWA701 B737 도착함 수 06:00 MDT 09:20 CDT
Frontier FFT538 A319 도착함 화 20:20 MDT 23:34 CDT
Southwest SWA282 B737 도착함 화 19:50 MDT 23:10 CDT
Southwest SWA2209 B737 도착함 화 17:15 MDT 20:50 CDT
Southwest SWA4329 B738 도착함 화 16:25 MDT 19:50 CDT
Frontier FFT916 A319 도착함 화 16:05 MDT 19:19 CDT
Southwest SWA3778 B737 도착함 화 14:05 MDT 17:25 CDT
Southwest SWA4283 B737 도착함 화 12:05 MDT 15:25 CDT
Southwest SWA215 B737 도착함 화 09:20 MDT 12:45 CDT
Frontier FFT530 A319 도착함 화 09:00 MDT 12:16 CDT
Southwest SWA256 B738 도착함 화 07:20 MDT 10:45 CDT
Southwest SWA701 B737 도착함 화 06:00 MDT 09:20 CDT
Southwest SWA3707 B737 도착함 월 21:45 MDT 00:55 CDT
Southwest SWA8822 B737 도착함 월 07:00 MDT 09:51 CDT
Southwest SWA3459 B737 도착함 일 17:15 MDT 20:50 CDT
Southwest SWA4013 B737 결과 미지 일 12:00 MDT 15:20 CDT
Southwest SWA4013 B737 도착함 일 12:00 MDT 15:20 CDT
Southwest SWA4795 B737 도착함 토 20:10 MDT 23:25 CDT
Southwest SWA2743 B737 도착함 토 18:50 MDT 22:15 CDT
Southwest SWA63 B737 도착함 토 16:20 MDT 19:40 CDT
Southwest SWA4345 B737 도착함 토 14:45 MDT 18:05 CDT
Southwest SWA4401 B737 도착함 토 11:30 MDT 14:50 CDT
Southwest SWA2647 B738 도착함 토 09:05 MDT 12:25 CDT
Southwest SWA491 B737 도착함 토 07:00 MDT 10:25 CDT
Southwest SWA4817 B737 도착함 토 05:45 MDT 09:05 CDT