00:01 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 덴버 국제공항 (KDEN) - 솔트레이크시티 국제공항 (KSLC)

1출발지
Denver 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지

선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
Frontier FFT581 A319 예정 (23 시간 18 분 내) 토 21:20 MDT 22:39 MDT
Southwest SWA3473 B737 예정 (22 시간 18 분 내) 토 20:20 MDT 21:45 MDT
Frontier FFT583 A319 예정 (21 시간 7 분 내) 토 19:09 MDT 20:30 MDT
Shuttle America TCF3467 E170 예정 (20 시간 58 분 내) 토 19:00 MDT 20:29 MDT
SkyWest SKW4526 CRJ9 예정 (19 시간 43 분 내) 토 17:45 MDT 19:13 MDT
Southwest SWA1723 B737 예정 (18 시간 3 분 내) 토 16:05 MDT 17:30 MDT
Frontier FFT571 A319 예정 (17 시간 53 분 내) 토 15:55 MDT 17:17 MDT
SkyWest SKW5231 CRJ 예정 (17 시간 40 분 내) 토 15:42 MDT 17:11 MDT
SkyWest SKW4643 CRJ7 예정 (16 시간 48 분 내) 토 14:50 MDT 16:19 MDT
SkyWest SKW4479 CRJ9 예정 (15 시간 내) 토 13:02 MDT 14:30 MDT
Southwest SWA1853 B737 예정 (14 시간 23 분 내) 토 12:25 MDT 13:50 MDT
SkyWest SKW4977 CRJ 예정 (13 시간 3 분 내) 토 11:05 MDT 12:34 MDT
Frontier FFT585 A319 예정 (12 시간 32 분 내) 토 10:34 MDT 11:55 MDT
Southwest SWA936 B737 예정 (10 시간 43 분 내) 토 08:45 MDT 10:15 MDT
Delta DAL726 A319 예정 (10 시간 43 분 내) 토 08:45 MDT 10:17 MDT
ExpressJet ASQ6071 E135 예정 (9 시간 53 분 내) 토 07:55 MDT 09:25 MDT
SkyWest SKW4691 CRJ9 예정 (8 시간 28 분 내) 토 06:30 MDT 07:59 MDT
SkyWest SKW5240 CRJ7 활주 / 좌측 게이트 금 21:58 MDT 23:26 MDT
Frontier FFT581 A319 항로 중 / 정시 금 21:20 MDT 22:39 MDT
Southwest SWA3208 B737 항로 중 / 정시 금 21:15 MDT 22:40 MDT
SkyWest SKW5483 CRJ 도착함 금 19:15 MDT 20:44 MDT
Delta DAL1283 A320 도착함 금 19:10 MDT 20:38 MDT
Frontier FFT583 A319 도착함 금 19:09 MDT 20:30 MDT
Southwest SWA151 B737 도착함 금 18:20 MDT 19:45 MDT
SkyWest SKW4526 CRJ9 도착함 금 17:45 MDT 19:14 MDT
SkyWest SKW6383 CRJ 도착함 금 17:38 MDT 19:07 MDT
Frontier FFT571 A319 도착함 금 15:55 MDT 17:17 MDT
SkyWest SKW5514 CRJ 도착함 금 15:42 MDT 17:11 MDT
SkyWest SKW4643 CRJ9 도착함 금 14:50 MDT 16:20 MDT
Southwest SWA2345 B738 도착함 금 14:35 MDT 16:00 MDT
Netjets Aviation &q EJA814 C560 도착함 금 14:18 MDT 15:19 MDT
SkyWest SKW4479 CRJ7 도착함 금 13:02 MDT 14:30 MDT
Southwest SWA4994 B737 도착함 금 12:00 MDT 13:25 MDT
SkyWest SKW4671 CRJ7 도착함 금 11:45 MDT 13:15 MDT
Shuttle America TCF3500 E170 도착함 금 11:21 MDT 12:50 MDT
Frontier FFT585 A319 도착함 금 10:34 MDT 11:55 MDT
Delta DAL726 A319 도착함 금 08:45 MDT 10:18 MDT
ExpressJet ASQ6071 E135 도착함 금 08:28 MDT 09:57 MDT
Southwest SWA534 B733 도착함 금 08:25 MDT 10:00 MDT
Frontier FFT573 A319 도착함 금 07:45 MDT 09:05 MDT
Air Transport Inter ATN594 B752 도착함 금 06:56 MDT 07:36 MDT
Southwest SWA781 B737 도착함 금 06:45 MDT 08:10 MDT
SkyWest SKW4691 CRJ9 도착함 금 06:30 MDT 08:00 MDT
Frontier FFT581 A319 도착함 목 22:05 MDT 23:24 MDT
SkyWest SKW5240 CRJ7 도착함 목 21:58 MDT 23:26 MDT
Southwest SWA3208 B737 도착함 목 21:15 MDT 22:40 MDT
SkyWest SKW5483 CRJ 도착함 목 19:15 MDT 20:44 MDT
Delta DAL1283 A320 도착함 목 19:10 MDT 20:38 MDT
Frontier FFT583 A319 도착함 목 19:09 MDT 20:30 MDT
Southwest SWA151 B737 도착함 목 18:20 MDT 19:45 MDT
SkyWest SKW4526 CRJ9 도착함 목 17:45 MDT 19:14 MDT
SkyWest SKW6383 CRJ 도착함 목 17:38 MDT 19:07 MDT
United Parcel Servi UPS2422 B752 도착함 목 16:13 MDT 17:17 MDT
Frontier FFT571 A319 도착함 목 15:55 MDT 17:17 MDT
SkyWest SKW5514 CRJ 도착함 목 15:42 MDT 17:11 MDT
SkyWest SKW4643 CRJ9 도착함 목 14:50 MDT 16:20 MDT
Southwest SWA2345 B738 도착함 목 14:35 MDT 16:00 MDT
Frontier FFT577 A320 도착함 목 13:09 MDT 14:30 MDT
SkyWest SKW4479 CRJ7 도착함 목 13:02 MDT 14:30 MDT
Southwest SWA4994 B737 도착함 목 12:00 MDT 13:25 MDT
SkyWest SKW4671 CRJ7 도착함 목 11:43 MDT 13:13 MDT
Shuttle America TCF3500 E170 도착함 목 11:21 MDT 12:50 MDT
Frontier FFT585 A319 도착함 목 10:34 MDT 11:55 MDT
Frontier FFT575 A319 도착함 목 09:09 MDT 10:30 MDT
Delta DAL726 A319 도착함 목 08:45 MDT 10:18 MDT
ExpressJet ASQ6071 E135 도착함 목 08:28 MDT 09:57 MDT
Southwest SWA534 B733 도착함 목 08:25 MDT 10:00 MDT
Frontier FFT573 A319 도착함 목 07:45 MDT 09:05 MDT
Air Transport Inter ATN594 B752 도착함 목 06:56 MDT 08:25 MDT
Southwest SWA781 B737 도착함 목 06:45 MDT 08:10 MDT
SkyWest SKW4691 CRJ9 도착함 목 06:30 MDT 08:00 MDT
SkyWest SKW6515 CRJ7 도착함 수 21:58 MDT 23:26 MDT
Southwest SWA3208 B737 도착함 수 21:15 MDT 22:40 MDT
SkyWest SKW5483 CRJ2 도착함 수 19:15 MDT 20:44 MDT
Delta DAL1283 A320 도착함 수 19:10 MDT 20:38 MDT
Southwest SWA151 B737 도착함 수 18:20 MDT 19:45 MDT
SkyWest SKW5514 CRJ 도착함 수 15:42 MDT 17:11 MDT
Southwest SWA2345 B738 도착함 수 14:35 MDT 16:00 MDT
Southwest SWA4994 B737 도착함 수 12:00 MDT 13:25 MDT
SkyWest SKW4671 CRJ7 도착함 수 11:45 MDT 13:15 MDT
Shuttle America TCF3500 E170 도착함 수 11:21 MDT 12:50 MDT
ExpressJet ASQ6063 E135 도착함 수 08:28 MDT 09:57 MDT
ExpressJet ASQ63T E45X 도착함 수 08:28 MDT 09:48 MDT
Southwest SWA534 B733 도착함 수 08:25 MDT 10:00 MDT
Frontier FFT573 A319 도착함 수 07:45 MDT 09:05 MDT
Air Transport Inter ATN594 B752 도착함 수 06:56 MDT 08:05 MDT
Southwest SWA781 B737 도착함 수 06:45 MDT 08:10 MDT
Delta DAL2552 A320 도착함 수 06:30 MDT 08:05 MDT
Republic RPA3897 DH8D 도착함 화 18:40 MDT 20:36 MDT
ExpressJet ASQ6063 E135 도착함 화 08:28 MDT 09:57 MDT
SkyWest SKW5240 CRJ7 도착함 월 21:58 MDT 23:26 MDT
SkyWest SKW6383 CRJ 도착함 월 17:38 MDT 19:07 MDT
SkyWest SKW5231 CRJ 도착함 일 15:42 MDT 17:11 MDT
Southwest SWA3038 B737 도착함 일 09:35 MDT 11:00 MDT
Southwest SWA3473 B737 도착함 토 20:20 MDT 21:45 MDT
Southwest SWA1723 B737 도착함 토 16:05 MDT 17:30 MDT
SkyWest SKW6441 CRJ 도착함 토 15:42 MDT 17:11 MDT
Southwest SWA1853 B737 도착함 토 12:25 MDT 13:50 MDT
SkyWest SKW5231 CRJ7 도착함 토 11:15 MDT 12:43 MDT
Southwest SWA936 B737 도착함 토 08:45 MDT 10:15 MDT
United Parcel Servi UPS844 B763 도착함 토 05:44 MDT 06:38 MDT