00:18 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) - 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX)

1출발지
Dallas 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Los Angeles 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
American Airlines AAL2497 B738 예정 (23 시간 15 분 내) 월 22:35 CDT 23:40 PDT
American Airlines AAL2499 B738 예정 (22 시간 20 분 내) 월 21:40 CDT 22:50 PDT
American Airlines AAL2495 B738 예정 (21 시간 20 분 내) 월 20:40 CDT 21:55 PDT
SkyWest SKW5611 CRJ7 예정 (20 시간 55 분 내) 월 20:15 CDT 21:37 PDT
American Airlines AAL2489 B738 예정 (20 시간 15 분 내) 월 19:35 CDT 20:55 PDT
American Airlines AAL2477 32B 예정 (19 시간 20 분 내) 월 18:40 CDT 20:00 PDT
American Airlines AAL2459 B738 예정 (18 시간 20 분 내) 월 17:40 CDT 18:55 PDT
SkyWest SKW5620 CRJ7 예정 (18 시간 6 분 내) 월 17:26 CDT 18:48 PDT
Virgin America VRD883 예정 (18 시간 내) 월 17:10 CDT 18:07 PDT
American Airlines AAL2463 B738 예정 (17 시간 25 분 내) 월 16:45 CDT 18:00 PDT
Spirit NKS869 예정 (16 시간 47 분 내) 월 15:55 CDT 16:48 PDT
American Airlines AAL2461 757 예정 (16 시간 25 분 내) 월 15:45 CDT 16:59 PDT
American Airlines AAL2479 B752 예정 (15 시간 25 분 내) 월 14:45 CDT 16:00 PDT
Virgin America VRD879 A320 예정 (15 시간 20 분 내) 월 14:40 CDT 15:50 PDT
American Airlines AAL2449 757 예정 (14 시간 50 분 내) 월 14:10 CDT 15:25 PDT
American Airlines AAL2447 B752 예정 (14 시간 10 분 내) 월 13:30 CDT 14:40 PDT
American Airlines AAL2433 B738 예정 (12 시간 45 분 내) 월 12:05 CDT 13:20 PDT
American Airlines AAL2431 B738 예정 (11 시간 50 분 내) 월 11:10 CDT 12:25 PDT
American Airlines AAL2425 757 예정 (11 시간 10 분 내) 월 10:30 CDT 11:45 PDT
American Airlines AAL2419 32B 예정 (10 시간 25 분 내) 월 09:45 CDT 10:55 PDT
American Airlines AAL2413 B763 예정 (8 시간 40 분 내) 월 08:00 CDT 09:20 PDT
Virgin America VRD871 A320 예정 (7 시간 40 분 내) 월 07:00 CDT 08:10 PDT
American Airlines AAL2401 757 예정 (7 시간 35 분 내) 월 06:55 CDT 08:10 PDT
Spirit NKS867 A320 예정 (7 시간 15 분 내) 월 06:35 CDT 07:51 PDT
SkyWest SKW6529 CRJ7 예정 (6 시간 40 분 내) 월 06:00 CDT 07:22 PDT
American Airlines AAL2497 B738 항로 중 / 정시 일 22:35 CDT 23:40 PDT
American Airlines AAL2499 B738 항로 중 / 정시 일 21:40 CDT 22:50 PDT
American Airlines AAL2495 B738 항로 중 / 정시 일 20:40 CDT 21:55 PDT
SkyWest SKW5611 CRJ7 항로 중 일 20:07 CDT 21:29 PDT
American Airlines AAL2489 B738 도착함 일 19:35 CDT 20:55 PDT
American Airlines AAL2477 A321 도착함 일 18:40 CDT 20:00 PDT
American Airlines AAL2459 B738 도착함 일 17:40 CDT 18:55 PDT
SkyWest SKW5620 CRJ7 도착함 일 17:26 CDT 18:48 PDT
Virgin America VRD883 A319 도착함 일 17:10 CDT 18:20 PDT
American Airlines AAL2463 B738 도착함 일 16:45 CDT 18:00 PDT
Spirit NKS869 A320 도착함 일 15:55 CDT 17:12 PDT
American Airlines AAL2461 B752 도착함 일 15:45 CDT 16:59 PDT
American Airlines AAL2479 B752 도착함 일 14:45 CDT 16:00 PDT
Virgin America VRD879 A320 도착함 일 14:40 CDT 15:50 PDT
American Airlines AAL2449 B752 도착함 일 14:10 CDT 15:25 PDT
American Airlines AAL2447 B752 도착함 일 13:30 CDT 14:40 PDT
American Airlines AAL2433 B738 도착함 일 12:05 CDT 13:20 PDT
Virgin America VRD871 A320 도착함 일 12:00 CDT 13:10 PDT
American Airlines AAL2431 B738 도착함 일 11:10 CDT 12:25 PDT
American Airlines AAL2425 B752 도착함 일 10:30 CDT 11:45 PDT
American Airlines AAL2419 32B 도착함 일 09:45 CDT 10:55 PDT
American Airlines AAL2413 B763 도착함 일 08:00 CDT 09:20 PDT
American Airlines AAL2401 B752 도착함 일 06:55 CDT 08:10 PDT
Spirit NKS867 A320 도착함 일 06:35 CDT 07:51 PDT
American Airlines AAL2499 B738 도착함 토 21:40 CDT 22:50 PDT
American Airlines AAL2495 B738 도착함 토 20:40 CDT 21:55 PDT
American Airlines AAL2489 B738 도착함 토 19:35 CDT 20:55 PDT
American Airlines AAL2477 A321 도착함 토 18:40 CDT 20:00 PDT
American Airlines AAL2459 B738 도착함 토 17:40 CDT 18:55 PDT
American Airlines AAL2463 B738 도착함 토 16:45 CDT 18:00 PDT
Spirit NKS869 A320 도착함 토 15:55 CDT 17:12 PDT
American Airlines AAL2461 B752 도착함 토 15:45 CDT 16:59 PDT
American Airlines AAL2479 B752 도착함 토 14:45 CDT 16:00 PDT
Virgin America VRD879 A320 도착함 토 14:40 CDT 15:50 PDT
American Airlines AAL2449 B752 도착함 토 14:10 CDT 15:25 PDT
American Airlines AAL2447 B752 도착함 토 13:30 CDT 14:40 PDT
American Airlines AAL5 B763 도착함 토 13:00 CDT 19:15 PDT
American Airlines AAL2433 B738 도착함 토 12:05 CDT 13:20 PDT
American Airlines AAL2431 B738 도착함 토 11:10 CDT 12:25 PDT
American Airlines AAL2425 B752 도착함 토 10:30 CDT 11:45 PDT
American Airlines AAL2419 32B 도착함 토 09:45 CDT 10:55 PDT
American Airlines AAL2413 B763 도착함 토 08:00 CDT 09:20 PDT
Virgin America VRD871 A320 도착함 토 08:00 CDT 09:10 PDT
American Airlines AAL2401 B752 도착함 토 06:55 CDT 08:10 PDT
Spirit NKS867 A320 도착함 토 06:35 CDT 07:51 PDT
SkyWest SKW6529 CRJ7 도착함 토 06:00 CDT 07:22 PDT
American Airlines AAL2497 B738 도착함 금 22:35 CDT 23:40 PDT
SkyWest SKW5611 CRJ7 도착함 금 20:15 CDT 21:36 PDT
SkyWest SKW5620 CRJ7 도착함 금 17:32 CDT 18:54 PDT
Virgin America VRD883 A319 도착함 금 17:10 CDT 18:20 PDT
SkyWest SKW6529 CRJ7 도착함 금 06:00 CDT 07:22 PDT