02:07 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) - 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX)

1출발지
Dallas 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Los Angeles 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
American Airlines AAL2497 B738 예정 (21 시간 27 분 내) 금 22:35 CDT 23:40 PDT
American Airlines AAL2499 B738 예정 (20 시간 32 분 내) 금 21:40 CDT 22:50 PDT
American Airlines AAL2495 32B 예정 (19 시간 42 분 내) 금 20:50 CDT 22:05 PDT
SkyWest SKW5611 CRJ7 예정 (18 시간 56 분 내) 금 20:04 CDT 21:25 PDT
American Airlines AAL2489 B738 예정 (18 시간 27 분 내) 금 19:35 CDT 20:55 PDT
American Airlines AAL2477 B752 예정 (17 시간 32 분 내) 금 18:40 CDT 20:00 PDT
American Airlines AAL2459 B738 예정 (16 시간 32 분 내) 금 17:40 CDT 18:55 PDT
SkyWest SKW5620 CRJ7 예정 (16 시간 24 분 내) 금 17:32 CDT 18:54 PDT
Virgin America VRD883 A320 예정 (16 시간 22 분 내) 금 17:30 CDT 18:40 PDT
American Airlines AAL2463 B738 예정 (15 시간 37 분 내) 금 16:45 CDT 18:00 PDT
Spirit NKS869 예정 (15 시간 29 분 내) 금 16:20 CDT 17:18 PDT
American Airlines AAL2461 B738 예정 (14 시간 37 분 내) 금 15:45 CDT 16:59 PDT
American Airlines AAL2479 B752 예정 (13 시간 37 분 내) 금 14:45 CDT 16:00 PDT
Virgin America VRD879 A319 예정 (13 시간 32 분 내) 금 14:40 CDT 15:50 PDT
American Airlines AAL2449 757 예정 (13 시간 2 분 내) 금 14:10 CDT 15:25 PDT
American Airlines AAL2447 B752 예정 (12 시간 22 분 내) 금 13:30 CDT 14:40 PDT
American Airlines AAL2433 32B 예정 (11 시간 22 분 내) 금 12:30 CDT 13:45 PDT
American Airlines AAL2431 B738 예정 (10 시간 2 분 내) 금 11:10 CDT 12:25 PDT
American Airlines AAL2425 757 예정 (9 시간 22 분 내) 금 10:30 CDT 11:45 PDT
American Airlines AAL2419 757 예정 (8 시간 37 분 내) 금 09:45 CDT 10:55 PDT
American Airlines AAL2413 B763 예정 (6 시간 52 분 내) 금 08:00 CDT 09:20 PDT
Virgin America VRD871 A319 예정 (5 시간 52 분 내) 금 07:00 CDT 08:10 PDT
American Airlines AAL2401 B738 예정 (5 시간 47 분 내) 금 06:55 CDT 08:10 PDT
Spirit NKS867 예정 (5 시간 26 분 내) 금 06:20 CDT 07:10 PDT
SkyWest SKW6529 CRJ7 예정 (4 시간 52 분 내) 금 06:00 CDT 07:22 PDT
American Airlines AAL2497 B738 항로 중 / 정시 목 22:35 CDT 23:40 PDT
American Airlines AAL2499 B738 도착함 목 21:40 CDT 22:50 PDT
American Airlines AAL2495 B738 도착함 목 20:50 CDT 22:05 PDT
SkyWest SKW5611 CRJ7 도착함 목 20:04 CDT 21:25 PDT
American Airlines AAL2489 B738 도착함 목 19:35 CDT 20:55 PDT
American Airlines AAL2477 B752 도착함 목 18:40 CDT 20:00 PDT
American Airlines AAL2459 B738 도착함 목 17:40 CDT 18:55 PDT
SkyWest SKW5620 CRJ7 도착함 목 17:32 CDT 18:54 PDT
American Airlines AAL9622 A321 도착함 목 17:30 CDT 22:02 PDT
Virgin America VRD883 A320 도착함 목 17:30 CDT 18:40 PDT
American Airlines AAL2463 B738 도착함 목 16:45 CDT 18:00 PDT
Spirit NKS869 A319 도착함 목 16:20 CDT 17:26 PDT
American Airlines AAL2461 B738 도착함 목 15:45 CDT 16:59 PDT
American Airlines AAL2479 B752 도착함 목 14:45 CDT 16:00 PDT
Virgin America VRD879 A319 도착함 목 14:40 CDT 15:50 PDT
American Airlines AAL2449 B752 도착함 목 14:10 CDT 15:25 PDT
American Airlines AAL2447 B752 도착함 목 13:30 CDT 14:40 PDT
American Airlines AAL2433 B738 도착함 목 12:30 CDT 13:45 PDT
American Airlines AAL2431 B738 도착함 목 11:10 CDT 12:25 PDT
American Airlines AAL2425 B752 도착함 목 10:30 CDT 11:45 PDT
American Airlines AAL2419 B752 도착함 목 09:45 CDT 10:55 PDT
American Airlines AAL2413 B763 도착함 목 08:00 CDT 09:20 PDT
Virgin America VRD871 A319 도착함 목 07:00 CDT 08:10 PDT
American Airlines AAL2401 B738 도착함 목 06:55 CDT 08:10 PDT
Spirit NKS867 A320 도착함 목 06:20 CDT 07:06 PDT
SkyWest SKW6529 CRJ7 도착함 목 06:00 CDT 07:22 PDT
American Airlines AAL2497 B738 도착함 수 22:35 CDT 23:40 PDT
American Airlines AAL2495 B738 도착함 수 20:50 CDT 22:05 PDT
SkyWest SKW5611 CRJ7 도착함 수 20:04 CDT 21:25 PDT
American Airlines AAL2489 B738 도착함 수 19:35 CDT 20:55 PDT
American Airlines AAL2477 B752 도착함 수 18:40 CDT 20:00 PDT
American Airlines AAL2459 B738 도착함 수 17:40 CDT 18:55 PDT
SkyWest SKW5620 CRJ7 도착함 수 17:32 CDT 18:54 PDT
Virgin America VRD883 A320 도착함 수 17:30 CDT 18:40 PDT
American Airlines AAL2463 B738 도착함 수 16:45 CDT 18:00 PDT
Spirit NKS869 A319 도착함 수 16:20 CDT 17:36 PDT
American Airlines AAL2461 B738 도착함 수 15:45 CDT 16:59 PDT
American Airlines AAL2479 B752 도착함 수 14:45 CDT 16:00 PDT
Virgin America VRD879 A319 도착함 수 14:40 CDT 15:50 PDT
American Airlines AAL2449 B752 도착함 수 14:10 CDT 15:25 PDT
American Airlines AAL2447 B752 도착함 수 13:30 CDT 14:40 PDT
American Airlines AAL2433 B738 도착함 수 12:30 CDT 13:45 PDT
American Airlines AAL2431 B738 도착함 수 11:10 CDT 12:25 PDT
American Airlines AAL2425 B752 도착함 수 10:30 CDT 11:45 PDT
American Airlines AAL2419 B752 도착함 수 09:45 CDT 10:55 PDT
American Airlines AAL2413 B763 도착함 수 08:00 CDT 09:20 PDT
Virgin America VRD871 A319 도착함 수 07:00 CDT 08:10 PDT
American Airlines AAL2401 B738 도착함 수 06:55 CDT 08:10 PDT
Spirit NKS867 A320 도착함 수 06:20 CDT 07:13 PDT
SkyWest SKW6529 CRJ7 도착함 수 06:00 CDT 07:22 PDT
American Airlines AAL2499 B738 도착함 월 21:30 CDT 22:40 PDT
American Airlines AAL2496 B763 도착함 월 16:10 CDT 17:20 PDT
American Airlines AAL2453 B752 도착함 월 14:00 CDT 15:05 PDT
American Airlines AAL1438 B738 도착함 월 06:50 CDT 07:55 PDT
American Airlines AAL2496 B763 도착함 일 16:10 CDT 17:20 PDT
American Airlines AAL2453 B752 도착함 일 14:00 CDT 15:05 PDT
American Airlines AAL1438 B738 도착함 일 06:50 CDT 07:55 PDT
American Airlines AAL2496 B763 도착함 토 16:10 CDT 17:20 PDT
American Airlines AAL2453 B752 도착함 토 14:00 CDT 15:05 PDT
American Airlines AAL1438 B738 도착함 토 06:50 CDT 07:55 PDT