20:57 EST


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) - 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX)

1출발지
Dallas 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Los Angeles 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
American Airlines AAL2489 B738 예정 (23 시간 42 분 내) 목 19:40 CST 21:05 PST
American Airlines AAL2461 757 예정 (19 시간 52 분 내) 목 15:50 CST 17:10 PST
Compass Airlines CPZ5814 E170 예정 (19 시간 17 분 내) 목 15:15 CST 16:50 PST
American Airlines AAL2479 B752 예정 (18 시간 37 분 내) 목 14:35 CST 15:59 PST
American Airlines AAL2449 757 예정 (18 시간 2 분 내) 목 14:00 CST 15:20 PST
American Airlines AAL2447 B752 예정 (17 시간 32 분 내) 목 13:30 CST 14:50 PST
American Airlines AAL2433 B738 예정 (16 시간 12 분 내) 목 12:10 CST 13:30 PST
American Airlines AAL2431 B763 예정 (15 시간 12 분 내) 목 11:10 CST 12:35 PST
American Airlines AAL2425 32B 예정 (14 시간 37 분 내) 목 10:35 CST 11:55 PST
American Airlines AAL2419 32B 예정 (13 시간 27 분 내) 목 09:25 CST 10:45 PST
American Airlines AAL2413 B763 예정 (12 시간 2 분 내) 목 08:00 CST 09:30 PST
Spirit NKS867 A320 예정 (11 시간 9 분 내) 목 07:07 CST 08:30 PST
Compass Airlines CPZ5767 E170 예정 (11 시간 3 분 내) 목 07:01 CST 08:40 PST
American Airlines AAL2401 32B 예정 (10 시간 52 분 내) 목 06:50 CST 08:15 PST
SkyWest SKW6529 CRJ7 예정 (10 시간 49 분 내) 목 06:47 CST 08:29 PST
American Airlines AAL2497 B738 예정 (2 시간 27 분 내) 수 22:25 CST 23:50 PST
American Airlines AAL2495 B763 예정 (42 분 내) 수 20:40 CST 22:05 PST
SkyWest SKW5611 CRJ7 활주 / 좌측 게이트 수 20:06 CST 21:35 PST
American Airlines AAL2489 B738 항로 중 / 정시 수 19:40 CST 21:05 PST
Compass Airlines CPZ5731 E170 항로 중 / 정시 수 18:43 CST 20:20 PST
American Airlines AAL2477 A321 항로 중 / 정시 수 18:35 CST 20:00 PST
American Airlines AAL2459 B738 항로 중 / 정시 수 17:35 CST 18:55 PST
American Airlines AAL2463 B752 도착함 수 16:35 CST 17:55 PST
SkyWest SKW5620 CRJ7 도착함 수 16:20 CST 17:50 PST
American Airlines AAL2461 B752 도착함 수 15:50 CST 17:10 PST
Compass Airlines CPZ5814 E170 도착함 수 15:15 CST 16:50 PST
American Airlines AAL2479 B752 도착함 수 14:35 CST 15:59 PST
American Airlines AAL2449 B752 도착함 수 14:00 CST 15:20 PST
American Airlines AAL2447 B752 도착함 수 13:30 CST 14:50 PST
Compass Airlines CPZ5724 E170 도착함 수 12:55 CST 14:30 PST
American Airlines AAL2433 B738 도착함 수 12:15 CST 13:35 PST
American Airlines AAL2431 B763 도착함 수 11:10 CST 12:35 PST
American Airlines AAL2425 A321 도착함 수 10:35 CST 11:55 PST
American Airlines AAL2419 A321 도착함 수 09:25 CST 10:45 PST
American Airlines AAL2413 B763 도착함 수 08:00 CST 09:30 PST
Spirit NKS867 A320 도착함 수 07:07 CST 08:30 PST
Compass Airlines CPZ5767 E170 도착함 수 07:01 CST 08:40 PST
American Airlines AAL2401 A321 도착함 수 06:50 CST 08:15 PST
SkyWest SKW6529 CRJ7 도착함 수 06:47 CST 08:29 PST
American Airlines AAL2497 B738 도착함 화 22:25 CST 23:50 PST
American Airlines AAL2495 B763 도착함 화 20:40 CST 22:05 PST
American Airlines AAL2489 B738 도착함 화 19:40 CST 21:05 PST
Compass Airlines CPZ5731 E170 도착함 화 18:43 CST 20:20 PST
American Airlines AAL2477 A321 도착함 화 18:35 CST 20:00 PST
American Airlines AAL2459 B738 도착함 화 17:35 CST 18:55 PST
American Airlines AAL2459 B738 전환됨 화 17:35 CST 18:55 PST
American Airlines AAL2463 B752 도착함 화 16:35 CST 17:55 PST
SkyWest SKW5620 CRJ7 도착함 화 16:20 CST 17:50 PST
American Airlines AAL2461 B752 도착함 화 15:50 CST 17:10 PST
Compass Airlines CPZ5814 E170 도착함 화 15:15 CST 16:50 PST
American Airlines AAL2479 B752 도착함 화 14:35 CST 15:59 PST
American Airlines AAL2449 B752 도착함 화 14:00 CST 15:20 PST
American Airlines AAL2447 B752 도착함 화 13:30 CST 14:50 PST
Compass Airlines CPZ5724 E170 도착함 화 12:55 CST 14:30 PST
American Airlines AAL2433 B738 도착함 화 12:10 CST 13:30 PST
American Airlines AAL2431 B763 도착함 화 11:10 CST 12:35 PST
American Airlines AAL2425 A321 도착함 화 10:35 CST 11:55 PST
American Airlines AAL2419 32B 도착함 화 09:25 CST 10:45 PST
American Airlines AAL2413 B763 도착함 화 08:00 CST 09:30 PST
Spirit NKS867 A320 도착함 화 07:07 CST 08:30 PST
Compass Airlines CPZ5767 E170 도착함 화 07:01 CST 08:40 PST
American Airlines AAL2401 A321 도착함 화 06:50 CST 08:15 PST
American Airlines AAL2499 B738 도착함 월 21:35 CST 22:55 PST
American Airlines AAL2495 B763 도착함 월 20:40 CST 22:05 PST
SkyWest SKW5611 CRJ7 도착함 월 20:06 CST 21:35 PST
Compass Airlines CPZ5731 E170 도착함 월 18:43 CST 20:20 PST
SkyWest SKW5620 CRJ7 도착함 월 16:20 CST 17:50 PST
Compass Airlines CPZ5724 E170 도착함 월 12:55 CST 14:30 PST
SkyWest SKW6529 CRJ7 도착함 월 06:47 CST 08:29 PST
Korean Air Lines Co KAL8241 B744 도착함 월 00:51 CST 01:23 PST
American Airlines AAL2497 B738 도착함 일 22:25 CST 23:50 PST
American Airlines AAL2499 B738 도착함 일 21:35 CST 22:55 PST
SkyWest SKW5611 CRJ7 도착함 일 20:06 CST 21:35 PST
American Airlines AAL2477 A321 도착함 일 18:35 CST 20:00 PST
American Airlines AAL2463 B752 도착함 일 16:35 CST 17:55 PST
American Airlines AAL2499 B738 도착함 토 21:35 CST 22:55 PST
Qantas QFA8 A388 도착함 수 20:10 CST 01:39 PST