12:05 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) - 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX)

1출발지
Dallas 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Los Angeles 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
American Airlines AAL2425 32B 예정 (23 시간 29 분 내) 금 10:35 CDT 11:45 PDT
American Airlines AAL2419 32B 예정 (22 시간 39 분 내) 금 09:45 CDT 10:55 PDT
American Airlines AAL2413 B763 예정 (21 시간 4 분 내) 금 08:10 CDT 09:30 PDT
American Airlines AAL2401 B738 예정 (19 시간 49 분 내) 금 06:55 CDT 08:10 PDT
Spirit NKS867 A320 예정 (19 시간 29 분 내) 금 06:35 CDT 07:51 PDT
SkyWest SKW6529 CRJ7 예정 (18 시간 54 분 내) 금 06:00 CDT 07:22 PDT
American Airlines AAL2497 B738 예정 (11 시간 29 분 내) 목 22:35 CDT 23:40 PDT
American Airlines AAL2499 B738 예정 (10 시간 29 분 내) 목 21:35 CDT 22:45 PDT
American Airlines AAL2495 B763 예정 (9 시간 44 분 내) 목 20:50 CDT 22:05 PDT
SkyWest SKW5611 CRJ7 예정 (9 시간 9 분 내) 목 20:15 CDT 21:37 PDT
American Airlines AAL2489 B738 예정 (8 시간 29 분 내) 목 19:35 CDT 20:55 PDT
American Airlines AAL2477 A321 예정 (7 시간 34 분 내) 목 18:40 CDT 20:00 PDT
American Airlines AAL2459 B738 예정 (6 시간 34 분 내) 목 17:40 CDT 18:55 PDT
SkyWest SKW5620 CRJ7 예정 (6 시간 20 분 내) 목 17:26 CDT 18:48 PDT
American Airlines AAL2463 757 예정 (5 시간 39 분 내) 목 16:45 CDT 18:00 PDT
Spirit NKS869 A320 예정 (4 시간 49 분 내) 목 15:55 CDT 17:12 PDT
American Airlines AAL2461 B738 예정 (4 시간 39 분 내) 목 15:45 CDT 16:59 PDT
American Airlines AAL2479 B752 예정 (3 시간 39 분 내) 목 14:45 CDT 16:00 PDT
American Airlines AAL2449 757 예정 (3 시간 4 분 내) 목 14:10 CDT 15:25 PDT
American Airlines AAL2447 B752 예정 (2 시간 24 분 내) 목 13:30 CDT 14:40 PDT
American Airlines AAL2433 B738 예정 (59 분 내) 목 12:05 CDT 13:20 PDT
American Airlines AAL2431 B763 예정 (4 분 내) 목 11:10 CDT 12:25 PDT
American Airlines AAL2425 A321 항로 중 / 정시 목 10:35 CDT 11:45 PDT
American Airlines AAL2419 A321 항로 중 / 정시 목 09:45 CDT 10:55 PDT
American Airlines AAL1403 B738 항로 중 목 09:30 CDT 11:40 PDT
American Airlines AAL2413 B763 항로 중 / 정시 목 08:10 CDT 09:30 PDT
American Airlines AAL2401 B738 도착함 목 06:55 CDT 08:10 PDT
Spirit NKS867 A320 도착함 목 06:35 CDT 07:51 PDT
SkyWest SKW6529 CRJ7 도착함 목 06:00 CDT 07:22 PDT
American Airlines AAL2497 B738 도착함 수 22:35 CDT 23:40 PDT
American Airlines AAL2495 B763 도착함 수 20:50 CDT 22:05 PDT
SkyWest SKW5611 CRJ7 도착함 수 20:15 CDT 21:37 PDT
American Airlines AAL2489 B738 도착함 수 19:35 CDT 20:55 PDT
American Airlines AAL2477 A321 도착함 수 18:40 CDT 20:00 PDT
American Airlines AAL2459 B738 도착함 수 17:40 CDT 18:55 PDT
SkyWest SKW5620 CRJ7 도착함 수 17:26 CDT 18:48 PDT
American Airlines AAL2463 B752 도착함 수 16:45 CDT 18:00 PDT
Spirit NKS869 A320 도착함 수 15:55 CDT 17:12 PDT
American Airlines AAL2461 B738 도착함 수 15:45 CDT 16:59 PDT
American Airlines AAL2479 B752 도착함 수 14:45 CDT 16:00 PDT
American Airlines AAL2449 B752 도착함 수 14:10 CDT 15:25 PDT
American Airlines AAL2447 B752 도착함 수 13:30 CDT 14:40 PDT
American Airlines AAL2433 B738 도착함 수 12:05 CDT 13:20 PDT
American Airlines AAL2431 B763 도착함 수 11:10 CDT 12:25 PDT
American Airlines AAL2425 A321 도착함 수 10:35 CDT 11:45 PDT
American Airlines AAL2419 32B 도착함 수 09:45 CDT 10:55 PDT
American Airlines AAL2413 B763 도착함 수 08:10 CDT 09:30 PDT
American Airlines AAL2401 B738 도착함 수 06:55 CDT 08:10 PDT
Spirit NKS867 A320 도착함 수 06:35 CDT 07:51 PDT
SkyWest SKW6529 CRJ7 도착함 수 06:00 CDT 07:22 PDT
American Airlines AAL2497 B738 도착함 화 22:35 CDT 23:40 PDT
American Airlines AAL2495 B763 도착함 화 20:50 CDT 22:05 PDT
SkyWest SKW5611 CRJ7 도착함 화 20:15 CDT 21:37 PDT
American Airlines AAL2489 B738 도착함 화 19:35 CDT 20:55 PDT
American Airlines AAL2477 A321 도착함 화 18:40 CDT 20:00 PDT
American Airlines AAL2459 B738 도착함 화 17:40 CDT 18:55 PDT
SkyWest SKW5620 CRJ7 도착함 화 17:26 CDT 18:48 PDT
American Airlines AAL2463 B752 도착함 화 16:45 CDT 18:00 PDT
Spirit NKS869 A320 도착함 화 15:55 CDT 17:12 PDT
American Airlines AAL2461 B738 도착함 화 15:45 CDT 16:59 PDT
American Airlines AAL2479 B752 도착함 화 14:45 CDT 16:00 PDT
American Airlines AAL2449 B752 도착함 화 14:10 CDT 15:25 PDT
American Airlines AAL2447 B752 도착함 화 13:30 CDT 14:40 PDT
American Airlines AAL2433 B738 도착함 화 12:05 CDT 13:20 PDT
American Airlines AAL2431 B763 도착함 화 11:10 CDT 12:25 PDT
BRAXTON ACQUISITION N539CA F900 도착함 화 10:30 CDT 13:07 PDT
American Airlines AAL2499 B738 도착함 월 21:35 CDT 22:45 PDT
American Airlines AAL2499 B738 도착함 일 21:35 CDT 22:45 PDT