13:12 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) - 라구아디아 공항 (KLGA)

1출발지
Dallas 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
New York 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
Shuttle America TCF5982 E170 예정 (23 시간 47 분 내) 수 12:00 CDT 16:41 EDT
American Airlines AAL1140 B738 예정 (23 시간 47 분 내) 수 12:00 CDT 16:30 EDT
American Airlines AAL1138 B738 예정 (23 시간 2 분 내) 수 11:15 CDT 15:40 EDT
American Airlines AAL1120 B738 예정 (22 시간 12 분 내) 수 10:25 CDT 14:50 EDT
Compass Airlines CPZ5806 E170 예정 (21 시간 47 분 내) 수 10:00 CDT 14:37 EDT
American Airlines AAL1114 B738 예정 (21 시간 17 분 내) 수 09:30 CDT 13:55 EDT
American Airlines AAL1110 B738 예정 (20 시간 12 분 내) 수 08:25 CDT 12:50 EDT
Spirit NKS718 예정 (19 시간 44 분 내) 수 07:45 CDT 11:51 EDT
American Airlines AAL1108 B738 예정 (19 시간 22 분 내) 수 07:35 CDT 11:55 EDT
American Airlines AAL1104 B738 예정 (18 시간 47 분 내) 수 07:00 CDT 11:20 EDT
Shuttle America TCF5979 E170 예정 (18 시간 47 분 내) 수 07:00 CDT 11:39 EDT
American Airlines AAL1100 B738 예정 (17 시간 47 분 내) 수 06:00 CDT 10:25 EDT
Compass Airlines CPZ5812 E170 예정 (6 시간 46 분 내) 화 18:59 CDT 23:39 EDT
American Airlines AAL1170 B738 예정 (6 시간 22 분 내) 화 18:35 CDT 23:00 EDT
Shuttle America TCF6014 E170 예정 (5 시간 32 분 내) 화 17:45 CDT 22:27 EDT
American Airlines AAL1164 B738 예정 (5 시간 17 분 내) 화 17:30 CDT 21:59 EDT
Shuttle America TCF5988 E170 예정 (4 시간 17 분 내) 화 16:30 CDT 21:16 EDT
American Airlines AAL1156 B738 예정 (4 시간 2 분 내) 화 16:15 CDT 20:50 EDT
American Airlines AAL1152 B738 예정 (3 시간 37 분 내) 화 15:50 CDT 20:20 EDT
Compass Airlines CPZ5712 E170 예정 (3 시간 2 분 내) 화 15:15 CDT 20:02 EDT
American Airlines AAL1148 B738 예정 (2 시간 32 분 내) 화 14:45 CDT 19:15 EDT
Shuttle America TCF6012 E170 예정 (1 시간 47 분 내) 화 14:00 CDT 18:45 EDT
American Airlines AAL1144 B738 예정 (1 시간 22 분 내) 화 13:35 CDT 18:10 EDT
American Airlines AAL1140 B738 활주 / 좌측 게이트 화 12:00 CDT 16:30 EDT
Shuttle America TCF5982 E170 활주 / 좌측 게이트 화 12:00 CDT 16:41 EDT
American Airlines AAL1138 B738 항로 중 / 정시 화 11:15 CDT 15:40 EDT
American Airlines AAL1120 B738 항로 중 / 정시 화 10:25 CDT 14:50 EDT
Compass Airlines CPZ5806 E170 항로 중 / 정시 화 10:00 CDT 14:37 EDT
American Airlines AAL1114 B738 항로 중 / 정시 화 09:30 CDT 13:55 EDT
American Airlines AAL1110 B738 도착함 화 08:25 CDT 12:50 EDT
Spirit NKS718 A319 도착함 화 07:45 CDT 11:42 EDT
American Airlines AAL1108 B738 도착함 화 07:35 CDT 11:55 EDT
Shuttle America TCF5979 E170 도착함 화 07:00 CDT 11:39 EDT
American Airlines AAL1104 B738 도착함 화 07:00 CDT 11:20 EDT
American Airlines AAL1100 B738 도착함 화 06:00 CDT 10:25 EDT
Compass Airlines CPZ5675 E170 도착함 화 01:59 CDT 06:05 EDT
Compass Airlines CPZ5812 E170 취소됨 월 18:59 CDT 23:39 EDT
American Airlines AAL1170 B738 도착함 월 18:35 CDT 23:00 EDT
Shuttle America TCF6014 E170 도착함 월 17:45 CDT 22:27 EDT
American Airlines AAL1164 B738 도착함 월 17:30 CDT 21:59 EDT
Shuttle America TCF5988 E170 도착함 월 16:30 CDT 21:16 EDT
American Airlines AAL1156 B738 도착함 월 16:15 CDT 20:50 EDT
American Airlines AAL1152 B738 도착함 월 15:50 CDT 20:20 EDT
Compass Airlines CPZ5712 E170 도착함 월 15:15 CDT 20:02 EDT
American Airlines AAL1148 B738 도착함 월 14:45 CDT 19:15 EDT
Shuttle America TCF6012 E170 도착함 월 14:00 CDT 18:45 EDT
American Airlines AAL1144 B738 도착함 월 13:35 CDT 18:10 EDT
American Airlines AAL1140 B738 도착함 월 12:00 CDT 16:30 EDT
Shuttle America TCF5982 E170 도착함 월 12:00 CDT 16:41 EDT
American Airlines AAL1138 B738 도착함 월 11:15 CDT 15:40 EDT
American Airlines AAL1120 B738 도착함 월 10:25 CDT 14:50 EDT
Compass Airlines CPZ5806 E170 도착함 월 10:00 CDT 14:37 EDT
American Airlines AAL1114 B738 도착함 월 09:30 CDT 13:55 EDT
American Airlines AAL1110 B738 도착함 월 08:25 CDT 12:50 EDT
Spirit NKS718 A319 도착함 월 07:45 CDT 11:45 EDT
American Airlines AAL1108 B738 도착함 월 07:35 CDT 11:55 EDT
American Airlines AAL1104 B738 도착함 월 07:00 CDT 11:20 EDT
Shuttle America TCF5979 E170 도착함 월 07:00 CDT 11:39 EDT
American Airlines AAL1100 B738 도착함 월 06:00 CDT 10:25 EDT
Compass Airlines CPZ5812 E170 도착함 일 18:59 CDT 23:39 EDT
American Airlines AAL1170 B738 도착함 일 18:35 CDT 23:00 EDT
Shuttle America TCF6014 E170 도착함 일 17:45 CDT 22:27 EDT
American Airlines AAL1164 B738 도착함 일 17:30 CDT 21:59 EDT
Shuttle America TCF5988 E170 취소됨 일 16:30 CDT 21:16 EDT
American Airlines AAL1156 B738 도착함 일 16:15 CDT 20:50 EDT
American Airlines AAL1152 B738 도착함 일 15:50 CDT 20:20 EDT
Compass Airlines CPZ5712 E170 도착함 일 15:15 CDT 20:02 EDT
Shuttle America TCF6012 E170 도착함 일 14:00 CDT 18:45 EDT
American Airlines AAL1144 B738 도착함 일 13:35 CDT 18:10 EDT
American Airlines AAL1148 B738 도착함 금 14:45 CDT 19:15 EDT