18:28 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) - 라구아디아 공항 (KLGA)

1출발지
Dallas 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
New York 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
American Airlines AAL1164 B738 예정 (23 시간 56 분 내) 일 17:25 CDT 21:50 EDT
American Airlines AAL1156 B738 예정 (23 시간 6 분 내) 일 16:35 CDT 20:59 EDT
Shuttle America TCF5998 E170 예정 (23 시간 6 분 내) 일 16:35 CDT 21:02 EDT
American Airlines AAL1152 B738 예정 (22 시간 36 분 내) 일 16:05 CDT 20:29 EDT
Shuttle America TCF5992 E170 예정 (21 시간 46 분 내) 일 15:15 CDT 19:47 EDT
Shuttle America TCF6012 E170 예정 (20 시간 46 분 내) 일 14:15 CDT 18:46 EDT
American Airlines AAL1144 B738 예정 (20 시간 6 분 내) 일 13:35 CDT 18:00 EDT
Shuttle America TCF5997 E170 예정 (18 시간 36 분 내) 일 12:05 CDT 16:32 EDT
American Airlines AAL1140 B738 예정 (18 시간 36 분 내) 일 12:05 CDT 16:29 EDT
American Airlines AAL1138 B738 예정 (17 시간 56 분 내) 일 11:25 CDT 15:45 EDT
American Airlines AAL1120 B738 예정 (17 시간 11 분 내) 일 10:40 CDT 15:00 EDT
Shuttle America TCF6010 E170 예정 (16 시간 31 분 내) 일 10:00 CDT 14:29 EDT
American Airlines AAL1114 B738 예정 (16 시간 16 분 내) 일 09:45 CDT 14:10 EDT
American Airlines AAL1110 B738 예정 (14 시간 51 분 내) 일 08:20 CDT 12:45 EDT
American Airlines AAL1108 B738 예정 (14 시간 11 분 내) 일 07:40 CDT 11:59 EDT
Spirit NKS718 A320 예정 (14 시간 6 분 내) 일 07:35 CDT 12:00 EDT
American Airlines AAL1104 B738 예정 (13 시간 26 분 내) 일 06:55 CDT 11:15 EDT
American Airlines AAL1170 B738 예정 (1 시간 16 분 내) 토 18:45 CDT 23:05 EDT
American Airlines AAL1164 B738 활주 / 좌측 게이트 토 17:25 CDT 21:50 EDT
American Airlines AAL1152 B738 항로 중 / 정시 토 16:05 CDT 20:29 EDT
American Airlines AAL1144 B738 도착함 토 13:35 CDT 17:59 EDT
American Airlines AAL1140 B738 도착함 토 12:05 CDT 16:29 EDT
Shuttle America TCF5997 E170 도착함 토 12:05 CDT 16:30 EDT
American Airlines AAL1138 B738 도착함 토 11:25 CDT 15:45 EDT
American Airlines AAL1114 B738 도착함 토 09:45 CDT 14:10 EDT
American Airlines AAL1110 B738 도착함 토 08:20 CDT 12:45 EDT
Spirit NKS718 A320 도착함 토 07:35 CDT 12:00 EDT
Shuttle America TCF5994 E170 도착함 토 07:04 CDT 11:30 EDT
American Airlines AAL1104 B738 도착함 토 06:55 CDT 11:15 EDT
Shuttle America TCF5999 E170 도착함 금 19:05 CDT 23:33 EDT
American Airlines AAL1170 B738 도착함 금 18:45 CDT 23:05 EDT
Shuttle America TCF6014 E170 도착함 금 17:55 CDT 22:22 EDT
American Airlines AAL1164 B738 도착함 금 17:25 CDT 21:50 EDT
Shuttle America TCF5998 E170 도착함 금 16:35 CDT 21:02 EDT
American Airlines AAL1156 B738 도착함 금 16:35 CDT 20:59 EDT
American Airlines AAL1152 B738 도착함 금 16:05 CDT 20:29 EDT
Shuttle America TCF5992 E170 도착함 금 15:15 CDT 19:47 EDT
American Airlines AAL1148 B738 도착함 금 14:55 CDT 19:20 EDT
Shuttle America TCF6012 E170 도착함 금 14:15 CDT 18:46 EDT
American Airlines AAL1144 B738 도착함 금 13:35 CDT 17:59 EDT
American Airlines AAL1140 B738 도착함 금 12:05 CDT 16:29 EDT
Shuttle America TCF5997 E170 도착함 금 12:05 CDT 16:32 EDT
American Airlines AAL1138 B738 도착함 금 11:25 CDT 15:45 EDT
American Airlines AAL1120 B738 도착함 금 10:40 CDT 14:59 EDT
Shuttle America TCF6010 E170 도착함 금 10:01 CDT 14:30 EDT
American Airlines AAL1114 B738 도착함 금 09:45 CDT 14:10 EDT
American Airlines AAL1110 B738 도착함 금 08:20 CDT 12:45 EDT
American Airlines AAL1108 B738 도착함 금 07:40 CDT 12:00 EDT
Spirit NKS718 A320 도착함 금 07:35 CDT 12:00 EDT
Shuttle America TCF5994 E170 도착함 금 07:00 CDT 11:30 EDT
American Airlines AAL1104 B738 도착함 금 06:55 CDT 11:15 EDT
American Airlines AAL1100 B738 도착함 금 06:00 CDT 10:15 EDT
Shuttle America TCF5999 E170 도착함 목 19:05 CDT 23:33 EDT
American Airlines AAL1170 B738 도착함 목 18:45 CDT 23:05 EDT
Shuttle America TCF6014 E170 도착함 목 17:55 CDT 22:22 EDT
Shuttle America TCF5998 E170 도착함 목 16:35 CDT 21:02 EDT
American Airlines AAL1156 B738 도착함 목 16:35 CDT 20:59 EDT
Shuttle America TCF5992 E170 도착함 목 15:15 CDT 19:47 EDT
American Airlines AAL1148 B738 도착함 목 14:55 CDT 19:20 EDT
Shuttle America TCF6012 E170 도착함 목 14:15 CDT 18:46 EDT
American Airlines AAL1120 B738 도착함 목 10:40 CDT 14:59 EDT
Shuttle America TCF6010 E170 도착함 목 10:01 CDT 14:30 EDT
American Airlines AAL1108 B738 도착함 목 07:40 CDT 12:00 EDT
Shuttle America TCF5994 E170 도착함 목 07:00 CDT 11:30 EDT
American Airlines AAL1100 B738 도착함 목 06:00 CDT 10:15 EDT
Shuttle America TCF5999 E170 도착함 수 19:05 CDT 23:33 EDT
Shuttle America TCF6014 E170 도착함 수 17:55 CDT 22:22 EDT
American Airlines AAL1148 B738 도착함 수 14:55 CDT 19:20 EDT
American Airlines AAL1100 B738 도착함 수 06:00 CDT 10:15 EDT