12:17 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) - 라구아디아 공항 (KLGA)

1출발지
Dallas 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
New York 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
American Airlines AAL1103 B738 예정 (23 시간 37 분 내) 목 10:55 CDT 15:10 EDT
Compass Airlines CPZ5756 E170 예정 (23 시간 2 분 내) 목 10:20 CDT 14:48 EDT
American Airlines AAL1114 B738 예정 (22 시간 47 분 내) 목 10:05 CDT 14:20 EDT
American Airlines AAL1110 B738 예정 (21 시간 22 분 내) 목 08:40 CDT 12:59 EDT
American Airlines AAL1108 B738 예정 (20 시간 27 분 내) 목 07:45 CDT 12:05 EDT
Spirit NKS718 예정 (20 시간 36 분 내) 목 07:43 CDT 11:39 EDT
American Airlines AAL1104 B738 예정 (19 시간 47 분 내) 목 07:05 CDT 11:15 EDT
Compass Airlines CPZ5798 E170 예정 (19 시간 42 분 내) 목 07:00 CDT 11:32 EDT
American Airlines AAL1100 B738 예정 (18 시간 57 분 내) 목 06:15 CDT 10:30 EDT
Shuttle America TCF5992 E170 예정 (7 시간 57 분 내) 수 19:15 CDT 23:46 EDT
American Airlines AAL1151 B738 예정 (7 시간 41 분 내) 수 18:59 CDT 23:15 EDT
Shuttle America TCF6014 E170 예정 (6 시간 37 분 내) 수 17:55 CDT 22:25 EDT
American Airlines AAL1145 B738 예정 (6 시간 27 분 내) 수 17:45 CDT 22:00 EDT
American Airlines AAL1143 B738 예정 (5 시간 37 분 내) 수 16:55 CDT 21:20 EDT
Shuttle America TCF5990 E170 예정 (5 시간 12 분 내) 수 16:30 CDT 21:04 EDT
American Airlines AAL1139 B738 예정 (4 시간 52 분 내) 수 16:10 CDT 20:30 EDT
Compass Airlines CPZ5712 E170 예정 (4 시간 2 분 내) 수 15:20 CDT 19:55 EDT
American Airlines AAL1131 B738 예정 (3 시간 57 분 내) 수 15:15 CDT 19:35 EDT
American Airlines AAL1121 B738 예정 (3 시간 12 분 내) 수 14:30 CDT 18:50 EDT
Endeavor Air FLG4044 예정 (3 시간 14 분 내) 수 14:25 CDT 18:17 EDT
American Airlines AAL1111 B738 예정 (1 시간 57 분 내) 수 13:15 CDT 17:30 EDT
American Airlines AAL1107 B738 예정 ( 37 분 내) 수 11:55 CDT 16:10 EDT
American Airlines AAL1103 B738 항로 중 / 정시 수 10:55 CDT 15:10 EDT
Compass Airlines CPZ5756 E170 항로 중 / 정시 수 10:20 CDT 14:48 EDT
American Airlines AAL1114 B738 항로 중 / 정시 수 10:05 CDT 14:20 EDT
American Airlines AAL1110 B738 항로 중 / 정시 수 08:40 CDT 12:59 EDT
American Airlines AAL1108 B738 도착함 수 07:45 CDT 12:05 EDT
Spirit NKS718 항로 중 / 정시 수 07:43 CDT 12:12 EDT
Spirit NKS718 A320 도착함 수 07:43 CDT 11:41 EDT
American Airlines AAL1104 B738 도착함 수 07:05 CDT 11:15 EDT
Compass Airlines CPZ5798 E170 도착함 수 07:00 CDT 11:32 EDT
American Airlines AAL1100 B738 도착함 수 06:15 CDT 10:30 EDT
Shuttle America TCF5992 E170 취소됨 화 19:15 CDT 23:46 EDT
American Airlines AAL1151 B738 도착함 화 18:59 CDT 23:15 EDT
Shuttle America TCF6014 E170 도착함 화 17:55 CDT 22:25 EDT
American Airlines AAL1145 B738 도착함 화 17:45 CDT 22:00 EDT
American Airlines AAL1143 B738 도착함 화 16:55 CDT 21:20 EDT
Shuttle America TCF5990 E170 도착함 화 16:30 CDT 21:04 EDT
American Airlines AAL1139 B738 도착함 화 16:10 CDT 20:30 EDT
Compass Airlines CPZ5712 E170 도착함 화 15:20 CDT 19:55 EDT
American Airlines AAL1131 B738 도착함 화 15:15 CDT 19:35 EDT
American Airlines AAL1121 B738 도착함 화 14:30 CDT 18:50 EDT
American Airlines AAL1111 B738 도착함 화 13:15 CDT 17:30 EDT
American Airlines AAL1107 B738 도착함 화 11:55 CDT 16:10 EDT
American Airlines AAL1103 B738 도착함 화 10:55 CDT 15:10 EDT
Compass Airlines CPZ5756 E170 도착함 화 10:20 CDT 14:48 EDT
American Airlines AAL1114 B738 도착함 화 10:05 CDT 14:20 EDT
American Airlines AAL1110 B738 도착함 화 08:40 CDT 12:59 EDT
American Airlines AAL1108 B738 도착함 화 07:45 CDT 12:05 EDT
American Airlines AAL1104 B738 도착함 화 07:05 CDT 11:15 EDT
Compass Airlines CPZ5798 E170 도착함 화 07:00 CDT 11:32 EDT
American Airlines AAL1100 B738 도착함 화 06:15 CDT 10:30 EDT
Shuttle America TCF5992 E170 도착함 월 19:15 CDT 23:46 EDT
American Airlines AAL1151 B738 도착함 월 18:59 CDT 23:15 EDT
Shuttle America TCF6014 E170 도착함 월 17:55 CDT 22:25 EDT
American Airlines AAL1145 B738 도착함 월 17:45 CDT 22:00 EDT
American Airlines AAL1143 B738 도착함 월 16:55 CDT 21:20 EDT
Shuttle America TCF5990 E170 도착함 월 16:30 CDT 21:04 EDT
American Airlines AAL1139 B738 도착함 월 16:10 CDT 20:30 EDT
Compass Airlines CPZ5712 E170 도착함 월 15:20 CDT 19:55 EDT
American Airlines AAL1131 B738 도착함 월 15:15 CDT 19:35 EDT
American Airlines AAL1121 B738 도착함 월 14:30 CDT 18:50 EDT
Endeavor Air FLG4044 CRJ9 도착함 월 14:25 CDT 19:29 EDT
American Airlines AAL1111 B738 도착함 월 13:15 CDT 17:30 EDT
Compass Airlines CPZ5808 E170 도착함 월 12:14 CDT 16:45 EDT
American Airlines AAL1107 B738 도착함 월 11:55 CDT 16:10 EDT
Endeavor Air FLG4044 CRJ9 도착함 일 14:03 CDT 18:21 EDT
Compass Airlines CPZ5808 E170 도착함 일 12:14 CDT 16:45 EDT
Endeavor Air FLG4037 CRJ9 도착함 일 10:20 CDT 14:09 EDT
Compass Airlines CPZ5808 E170 도착함 토 12:14 CDT 16:43 EDT