15:19 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) - 오헤어 국제공항 (KORD)

1출발지
Dallas 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Chicago 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
American Airlines AAL2311 MD80 예정 (22 시간 50 분 내) 금 13:10 CDT 15:25 CDT
American Airlines AAL2309 MD80 예정 (22 시간 10 분 내) 금 12:30 CDT 14:45 CDT
United UAL664 A320 예정 (21 시간 53 분 내) 금 12:13 CDT 14:32 CDT
China Cargo CKK229 예정 (21 시간 50 분 내) 금 12:00 CDT 13:48 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 예정 (21 시간 20 분 내) 금 11:40 CDT 13:55 CDT
GoJet GJS3628 CRJ7 예정 (21 시간 1 분 내) 금 11:21 CDT 13:35 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 예정 (20 시간 25 분 내) 금 10:45 CDT 13:00 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 예정 (19 시간 25 분 내) 금 09:45 CDT 12:00 CDT
Spirit NKS944 A320 예정 (19 시간 10 분 내) 금 09:30 CDT 11:50 CDT
United UAL1571 B738 예정 (19 시간 8 분 내) 금 09:28 CDT 11:48 CDT
American Airlines AAL2334 B763 예정 (18 시간 30 분 내) 금 08:50 CDT 11:05 CDT
American Airlines AAL2338 MD80 예정 (17 시간 55 분 내) 금 08:15 CDT 10:30 CDT
American Airlines AAL2332 MD80 예정 (17 시간 20 분 내) 금 07:40 CDT 09:55 CDT
Spirit NKS940 A319 예정 (16 시간 내) 금 06:20 CDT 08:39 CDT
United UAL1537 B738 예정 (15 시간 40 분 내) 금 06:00 CDT 08:23 CDT
American Airlines AAL2328 MD83 예정 (15 시간 40 분 내) 금 06:00 CDT 08:10 CDT
American Airlines AAL90 B738 예정 (15 시간 25 분 내) 금 05:45 CDT 07:55 CDT
American Airlines AAL2344 MD80 예정 (7 시간 10 분 내) 목 21:30 CDT 23:40 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 예정 (6 시간 38 분 내) 목 20:58 CDT 23:08 CDT
American Airlines AAL2342 MD80 예정 (6 시간 20 분 내) 목 20:40 CDT 22:50 CDT
American Airlines AAL2341 MD80 예정 (5 시간 25 분 내) 목 19:45 CDT 21:55 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 예정 (4 시간 30 분 내) 목 18:50 CDT 21:05 CDT
American Airlines AAL2329 MD80 예정 (3 시간 45 분 내) 목 18:05 CDT 20:20 CDT
United UAL1571 B737 예정 (3 시간 35 분 내) 목 17:55 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL2325 MD80 예정 (3 시간 30 분 내) 목 17:50 CDT 20:05 CDT
Spirit NKS948 A320 예정 (3 시간 1 분 내) 목 17:21 CDT 19:39 CDT
American Airlines AAL2321 MD80 예정 (2 시간 20 분 내) 목 16:40 CDT 18:55 CDT
SkyWest SKW5486 CRJ7 예정 (1 시간 39 분 내) 목 15:59 CDT 18:18 CDT
American Airlines AAL2319 MD80 예정 (1 시간 15 분 내) 목 15:35 CDT 17:50 CDT
SkyWest SKW6318 E170 예정 (44 분 내) 목 15:04 CDT 17:20 CDT
American Airlines AAL2315 MD82 예정 목 14:20 CDT 16:35 CDT
American Airlines AAL2311 MD82 항로 중 / 정시 목 13:10 CDT 15:25 CDT
American Airlines AAL2309 MD83 항로 중 / 정시 목 12:30 CDT 14:45 CDT
United UAL578 A319 도착함 목 12:10 CDT 14:29 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 도착함 목 11:40 CDT 13:55 CDT
GoJet GJS3628 CRJ7 도착함 목 11:21 CDT 13:35 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 도착함 목 10:45 CDT 13:00 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 도착함 목 09:45 CDT 12:00 CDT
Spirit NKS944 A320 도착함 목 09:30 CDT 11:50 CDT
United UAL1647 B738 도착함 목 09:28 CDT 11:48 CDT
American Airlines AAL2334 B763 도착함 목 08:50 CDT 11:05 CDT
American Airlines AAL2338 MD80 도착함 목 08:15 CDT 10:30 CDT
American Airlines AAL2332 MD80 도착함 목 07:40 CDT 09:55 CDT
Spirit NKS940 A319 도착함 목 06:20 CDT 08:39 CDT
American Airlines AAL2328 MD83 도착함 목 06:00 CDT 08:10 CDT
United UAL1537 B738 도착함 목 06:00 CDT 08:23 CDT
American Airlines AAL90 B738 도착함 목 05:45 CDT 07:55 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 수 20:58 CDT 23:08 CDT
American Airlines AAL2342 MD80 도착함 수 20:40 CDT 22:50 CDT
American Airlines AAL2341 MD80 도착함 수 19:45 CDT 21:55 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 도착함 수 18:50 CDT 21:05 CDT
American Airlines AAL329R MD82 도착함 수 18:05 CDT 20:18 CDT
American Airlines AAL2329 MD80 도착함 수 18:05 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL2325 MD80 도착함 수 17:50 CDT 20:05 CDT
United UAL1571 B737 도착함 수 17:41 CDT 20:06 CDT
Spirit NKS948 A320 도착함 수 17:21 CDT 19:39 CDT
American Airlines AAL2321 MD80 도착함 수 16:40 CDT 18:55 CDT
GoJet GJS3607 CRJ7 도착함 수 16:09 CDT 18:16 CDT
American Airlines AAL2319 MD80 도착함 수 15:35 CDT 17:50 CDT
SkyWest SKW6318 E170 도착함 수 15:04 CDT 17:20 CDT
American Airlines AAL2315 MD80 도착함 수 14:20 CDT 16:35 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 도착함 수 13:10 CDT 15:25 CDT
American Airlines AAL2309 MD80 도착함 수 12:30 CDT 14:45 CDT
United UAL568 A319 도착함 수 12:10 CDT 14:29 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 도착함 수 11:40 CDT 13:55 CDT
GoJet GJS3628 CRJ7 도착함 수 11:21 CDT 13:35 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 도착함 수 10:45 CDT 13:00 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 도착함 수 09:45 CDT 12:00 CDT
United UAL578 A320 도착함 수 09:28 CDT 11:47 CDT
American Airlines AAL2334 B763 도착함 수 08:50 CDT 11:05 CDT
American Airlines AAL2338 MD80 도착함 수 08:15 CDT 10:30 CDT
American Airlines AAL2332 MD80 도착함 수 07:40 CDT 09:55 CDT
Spirit NKS940 A319 도착함 수 06:20 CDT 08:39 CDT
United UAL1537 B738 도착함 수 06:00 CDT 08:23 CDT
American Airlines AAL2328 MD83 도착함 수 06:00 CDT 08:10 CDT
American Airlines AAL90 B738 도착함 수 05:45 CDT 07:55 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 화 21:08 CDT 23:18 CDT
American Airlines AAL2342 MD83 도착함 화 20:40 CDT 22:50 CDT
American Airlines AAL2341 MD80 도착함 화 19:45 CDT 21:55 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 도착함 화 18:50 CDT 21:05 CDT
American Airlines AAL2329 MD80 도착함 화 18:05 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL2325 MD80 도착함 화 17:50 CDT 20:05 CDT
Spirit NKS948 A320 도착함 화 17:21 CDT 19:39 CDT
American Airlines AAL2321 MD80 도착함 화 16:40 CDT 18:55 CDT
CRESAIR INC N450CE GLF4 도착함 화 16:00 CDT 18:25 CDT
SkyWest SKW5486 CRJ7 도착함 화 15:59 CDT 18:18 CDT
American Airlines AAL2319 MD80 도착함 화 15:35 CDT 17:50 CDT
SkyWest SKW6318 E170 도착함 화 15:04 CDT 17:20 CDT
American Airlines AAL9629 B772 도착함 화 15:00 CDT 17:59 CDT
American Airlines AAL2315 MD80 도착함 화 14:20 CDT 16:35 CDT
United UAL578 A319 도착함 화 12:04 CDT 14:23 CDT
United UAL1647 B739 도착함 화 09:29 CDT 11:49 CDT
SkyWest SKW5486 CRJ7 도착함 월 15:59 CDT 18:18 CDT
United UAL744 A319 도착함 월 12:10 CDT 14:29 CDT
Spirit NKS944 A320 도착함 월 09:30 CDT 11:50 CDT
Nippon Cargo NCA167 B748 도착함 월 01:05 CDT 02:14 CDT
American Airlines AAL2344 MD80 도착함 일 21:30 CDT 23:40 CDT
United UAL540 A319 도착함 일 12:10 CDT 14:29 CDT
United UAL1645 B739 도착함 토 05:53 CDT 08:15 CDT
American Airlines AAL2344 MD80 도착함 금 21:30 CDT 23:40 CDT
Shuttle America TCF3514 E170 도착함 금 16:01 CDT 18:30 CDT
United UAL1647 B737 도착함 금 12:25 CDT 14:47 CDT
United UAL1194 B738 도착함 금 09:24 CDT 11:41 CDT
Envoy Air ENY3638 E145 도착함 금 09:00 CDT 10:55 CDT
United UAL1645 B739 도착함 금 05:53 CDT 08:15 CDT
Shuttle America TCF3514 E170 도착함 목 16:01 CDT 18:30 CDT