00:35 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) - 오헤어 국제공항 (KORD)

1출발지
Dallas 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Chicago 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
American Airlines AAL2370 MD83 예정 (20 시간 53 분 내) 월 20:30 CDT 22:45 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 예정 (20 시간 39 분 내) 월 20:16 CDT 22:30 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 예정 (19 시간 48 분 내) 월 19:25 CDT 21:40 CDT
American Airlines AAL2329 MD83 예정 (18 시간 38 분 내) 월 18:15 CDT 20:30 CDT
SkyWest SKW4967 CRJ7 예정 (18 시간 29 분 내) 월 18:06 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL2325 MD83 예정 (17 시간 48 분 내) 월 17:25 CDT 19:45 CDT
Spirit NKS948 예정 (17 시간 9 분 내) 월 16:35 CDT 18:33 CDT
American Airlines AAL2323 MD83 예정 (16 시간 48 분 내) 월 16:25 CDT 18:45 CDT
Mesa ASH3751 CRJ7 예정 (16 시간 내) 월 15:37 CDT 17:52 CDT
American Airlines AAL2321 MD80 예정 (15 시간 58 분 내) 월 15:35 CDT 17:50 CDT
United UAL996 A319 예정 (15 시간 14 분 내) 월 14:51 CDT 17:14 CDT
American Airlines AAL2319 MD83 예정 (14 시간 33 분 내) 월 14:10 CDT 16:25 CDT
Singapore Airlines SQC7969 예정 (14 시간 3 분 내) 월 13:30 CDT 15:14 CDT
Singapore Airlines SIA7969 B744 예정 (14 시간 3 분 내) 월 13:30 CDT 15:30 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 예정 (13 시간 43 분 내) 월 13:20 CDT 15:35 CDT
Mesa ASH3749 CRJ7 예정 (13 시간 13 분 내) 월 12:50 CDT 15:00 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 예정 (12 시간 43 분 내) 월 12:20 CDT 14:35 CDT
China Cargo CKK229 예정 (12 시간 33 분 내) 월 12:00 CDT 13:46 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 예정 (11 시간 53 분 내) 월 11:30 CDT 13:45 CDT
American Airlines AAL2301 MD83 예정 (10 시간 28 분 내) 월 10:05 CDT 12:20 CDT
Shuttle America TCF3581 E170 예정 (10 시간 5 분 내) 월 09:42 CDT 12:05 CDT
American Airlines AAL2334 MD80 예정 (9 시간 38 분 내) 월 09:15 CDT 11:30 CDT
American Airlines AAL2332 MD83 예정 (8 시간 3 분 내) 월 07:40 CDT 09:55 CDT
American Airlines AAL2328 MD80 예정 (7 시간 18 분 내) 월 06:55 CDT 09:10 CDT
American Airlines AAL2485 MD83 예정 (6 시간 43 분 내) 월 06:20 CDT 08:35 CDT
Spirit NKS940 예정 (6 시간 49 분 내) 월 06:16 CDT 08:14 CDT
Shuttle America TCF3483 E170 예정 (6 시간 23 분 내) 월 06:00 CDT 08:24 CDT
American Airlines AAL90 MD80 예정 (6 시간 8 분 내) 월 05:45 CDT 08:00 CDT
Nippon Cargo NCA5167 B748 항로 중 / 정시 일 22:55 CDT 00:01 CDT
American Airlines AAL2370 MD83 도착함 일 20:30 CDT 22:45 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 도착함 일 19:25 CDT 21:40 CDT
American Airlines AAL2329 MD83 도착함 일 18:15 CDT 20:30 CDT
SkyWest SKW5570 CRJ7 도착함 일 17:57 CDT 20:11 CDT
American Airlines AAL2325 MD83 도착함 일 17:25 CDT 19:45 CDT
Spirit NKS948 A320 도착함 일 16:35 CDT 18:28 CDT
American Airlines AAL2323 MD83 도착함 일 16:25 CDT 18:45 CDT
United UAL996 A319 도착함 일 15:43 CDT 17:58 CDT
American Airlines AAL2321 MD80 도착함 일 15:35 CDT 17:50 CDT
SkyWest SKW4967 CRJ7 도착함 일 14:51 CDT 17:14 CDT
American Airlines AAL2319 MD83 도착함 일 14:10 CDT 16:25 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 도착함 일 13:20 CDT 15:35 CDT
Mesa ASH3749 CRJ7 도착함 일 12:46 CDT 14:56 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 도착함 일 12:20 CDT 14:35 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 도착함 일 11:30 CDT 13:45 CDT
American Airlines AAL2301 MD83 도착함 일 10:05 CDT 12:20 CDT
American Airlines AAL2334 MD80 도착함 일 09:15 CDT 11:30 CDT
American Airlines AAL2332 MD83 도착함 일 07:40 CDT 09:55 CDT
American Airlines AAL2328 MD80 도착함 일 06:55 CDT 09:10 CDT
American Airlines AAL2485 MD83 도착함 일 06:20 CDT 08:35 CDT
Spirit NKS940 A319 도착함 일 06:16 CDT 08:15 CDT
Mesa ASH3746 CRJ7 도착함 일 06:00 CDT 08:20 CDT
American Airlines AAL2370 MD80 도착함 토 20:30 CDT 22:45 CDT
American Airlines AAL2329 MD83 도착함 토 18:15 CDT 20:30 CDT
American Airlines AAL2323 MD80 도착함 토 17:00 CDT 19:20 CDT
Spirit NKS948 A320 도착함 토 16:35 CDT 18:23 CDT
Mesa ASH3762 CRJ7 도착함 토 16:25 CDT 18:40 CDT
American Airlines AAL2321 MD80 도착함 토 15:35 CDT 17:50 CDT
American Airlines AAL2319 MD83 도착함 토 14:10 CDT 16:25 CDT
Mesa ASH3749 CRJ7 도착함 토 12:50 CDT 15:00 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 도착함 토 12:20 CDT 14:35 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 도착함 토 11:30 CDT 13:45 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 도착함 토 10:00 CDT 12:15 CDT
American Airlines AAL2328 MD80 도착함 토 06:55 CDT 09:10 CDT
American Airlines AAL2485 MD83 도착함 토 06:20 CDT 08:35 CDT
Spirit NKS940 A319 도착함 토 06:16 CDT 09:17 CDT
Mesa ASH3746 CRJ7 도착함 토 06:00 CDT 08:20 CDT
American Airlines AAL90 MD80 도착함 토 05:45 CDT 08:00 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 금 20:16 CDT 22:30 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 도착함 금 19:25 CDT 21:40 CDT
SkyWest SKW4967 CRJ7 도착함 금 18:06 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL2325 MD83 도착함 금 17:25 CDT 19:45 CDT
Mesa ASH3751 CRJ7 도착함 금 15:37 CDT 17:52 CDT
United UAL996 A319 도착함 금 14:51 CDT 17:14 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 도착함 금 13:20 CDT 15:35 CDT
Shuttle America TCF3581 E170 도착함 금 09:42 CDT 12:05 CDT
American Airlines AAL2334 MD80 도착함 금 09:15 CDT 11:30 CDT
American Airlines AAL2332 MD83 도착함 금 07:40 CDT 09:55 CDT
Shuttle America TCF3483 E170 도착함 금 06:00 CDT 08:24 CDT
American Airlines AAL90 MD80 도착함 금 05:45 CDT 08:00 CDT
United UAL1849 A320 도착함 금 02:50 CDT 05:29 CDT
Cargolux Airlines I CLX659 B748 도착함 금 01:05 CDT 03:03 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 목 20:16 CDT 22:30 CDT
American Airlines AAL331R MD82 도착함 목 19:25 CDT 21:19 CDT
Mesa ASH3751 CRJ7 도착함 목 15:37 CDT 17:52 CDT
Shuttle America TCF3581 E170 도착함 목 09:42 CDT 12:05 CDT
Shuttle America TCF3483 E170 도착함 목 06:00 CDT 08:24 CDT
Shuttle America TCF3514 E170 도착함 수 06:00 CDT 08:24 CDT
Mesa ASH3736 CRJ7 도착함 화 15:40 CDT 17:55 CDT
Singapore Airlines SQC7969 B744 도착함 월 13:30 CDT 13:59 CDT
Singapore Airlines SIA7969 B744 도착함 월 13:30 CDT 15:40 CDT
Nippon Cargo NCA5167 B748 도착함 일 23:45 CDT 01:58 CDT