05:00 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) - 오헤어 국제공항 (KORD)

1출발지
Dallas 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Chicago 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
SkyWest SKW6225 CRJ7 예정 (16 시간 40 분 내) 화 20:42 CDT 22:55 CDT
American Airlines AAL2342 MD80 예정 (16 시간 38 분 내) 화 20:40 CDT 22:50 CDT
American Airlines AAL2341 MD80 예정 (15 시간 43 분 내) 화 19:45 CDT 21:55 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 예정 (14 시간 48 분 내) 화 18:50 CDT 21:05 CDT
American Airlines AAL2329 MD80 예정 (14 시간 3 분 내) 화 18:05 CDT 20:20 CDT
SkyWest SKW5570 CRJ7 예정 (13 시간 58 분 내) 화 18:00 CDT 20:25 CDT
American Airlines AAL2325 MD80 예정 (13 시간 48 분 내) 화 17:50 CDT 20:05 CDT
Spirit NKS948 A320 예정 (13 시간 19 분 내) 화 17:21 CDT 19:39 CDT
American Airlines AAL2321 MD80 예정 (12 시간 38 분 내) 화 16:40 CDT 18:55 CDT
Shuttle America TCF3514 E170 예정 (11 시간 59 분 내) 화 16:01 CDT 18:30 CDT
American Airlines AAL2319 MD80 예정 (11 시간 33 분 내) 화 15:35 CDT 17:50 CDT
United UAL524 A319 예정 (10 시간 59 분 내) 화 15:01 CDT 17:20 CDT
American Airlines AAL2315 MD80 예정 (10 시간 18 분 내) 화 14:20 CDT 16:35 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 예정 (9 시간 8 분 내) 화 13:10 CDT 15:25 CDT
American Airlines AAL2309 MD80 예정 (8 시간 28 분 내) 화 12:30 CDT 14:45 CDT
United UAL1647 B737 예정 (8 시간 23 분 내) 화 12:25 CDT 14:47 CDT
China Cargo CKK229 예정 (8 시간 8 분 내) 화 12:00 CDT 13:49 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 예정 (7 시간 38 분 내) 화 11:40 CDT 13:55 CDT
GoJet GJS3628 CRJ7 예정 (7 시간 12 분 내) 화 11:14 CDT 13:32 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 예정 (6 시간 43 분 내) 화 10:45 CDT 13:00 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 예정 (5 시간 43 분 내) 화 09:45 CDT 12:00 CDT
United UAL1149 B738 예정 (5 시간 22 분 내) 화 09:24 CDT 11:41 CDT
American Airlines AAL2334 B763 예정 (4 시간 48 분 내) 화 08:50 CDT 11:05 CDT
American Airlines AAL2338 MD80 예정 (4 시간 13 분 내) 화 08:15 CDT 10:30 CDT
American Airlines AAL2332 MD80 예정 (3 시간 38 분 내) 화 07:40 CDT 09:55 CDT
Spirit NKS940 A319 예정 (2 시간 18 분 내) 화 06:20 CDT 08:39 CDT
American Airlines AAL2328 MD83 예정 (1 시간 58 분 내) 화 06:00 CDT 08:10 CDT
United UAL1645 B739 예정 (1 시간 51 분 내) 화 05:53 CDT 08:15 CDT
American Airlines AAL90 B738 예정 (1 시간 43 분 내) 화 05:45 CDT 07:55 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 월 20:42 CDT 22:55 CDT
American Airlines AAL2342 MD80 도착함 월 20:40 CDT 22:50 CDT
American Airlines AAL2341 MD80 도착함 월 19:45 CDT 21:55 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 도착함 월 18:50 CDT 21:05 CDT
American Airlines AAL2329 MD80 도착함 월 18:05 CDT 20:20 CDT
SkyWest SKW5486 CRJ7 도착함 월 18:00 CDT 20:25 CDT
American Airlines AAL2325 MD80 도착함 월 17:50 CDT 20:05 CDT
Spirit NKS948 A320 도착함 월 17:21 CDT 19:39 CDT
American Airlines AAL2321 MD80 도착함 월 16:40 CDT 18:55 CDT
Shuttle America TCF3514 E170 도착함 월 16:01 CDT 18:30 CDT
American Airlines AAL2319 MD80 도착함 월 15:35 CDT 17:50 CDT
United UAL578 A319 도착함 월 15:01 CDT 17:20 CDT
American Airlines AAL2315 MD80 도착함 월 14:20 CDT 16:35 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 도착함 월 13:10 CDT 15:25 CDT
American Airlines AAL2309 MD80 도착함 월 12:30 CDT 14:45 CDT
United UAL1647 B737 도착함 월 12:25 CDT 14:47 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 도착함 월 11:40 CDT 13:55 CDT
GoJet GJS3628 CRJ7 도착함 월 11:15 CDT 13:33 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 도착함 월 10:45 CDT 13:00 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 도착함 월 09:45 CDT 12:00 CDT
Spirit NKS944 A320 도착함 월 09:30 CDT 11:50 CDT
United UAL1194 B738 도착함 월 09:24 CDT 11:41 CDT
American Airlines AAL2334 B763 도착함 월 08:50 CDT 11:05 CDT
American Airlines AAL2338 MD80 도착함 월 08:15 CDT 10:30 CDT
American Airlines AAL2332 MD80 도착함 월 07:40 CDT 09:55 CDT
Spirit NKS940 A319 도착함 월 06:20 CDT 08:39 CDT
American Airlines AAL2328 MD83 도착함 월 06:00 CDT 08:10 CDT
United UAL1645 B739 도착함 월 05:53 CDT 08:15 CDT
American Airlines AAL90 B738 도착함 월 05:45 CDT 07:55 CDT
Nippon Cargo NCA5167 B748 도착함 일 22:55 CDT 00:54 CDT
American Airlines AAL2344 MD80 도착함 일 21:30 CDT 23:40 CDT
American Airlines AAL2342 MD80 도착함 일 20:40 CDT 22:50 CDT
SkyWest SKW5486 CRJ7 도착함 일 20:20 CDT 22:32 CDT
American Airlines AAL2341 MD80 도착함 일 19:45 CDT 21:55 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 도착함 일 18:50 CDT 21:05 CDT
American Airlines AAL2329 MD80 도착함 일 18:05 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL2325 MD80 도착함 일 17:50 CDT 20:05 CDT
SkyWest SKW5570 CRJ7 도착함 일 17:30 CDT 19:55 CDT
Spirit NKS948 A320 도착함 일 17:21 CDT 19:39 CDT
American Airlines AAL2321 MD80 도착함 일 16:40 CDT 18:55 CDT
Shuttle America TCF3514 E170 도착함 일 16:01 CDT 18:30 CDT
American Airlines AAL2319 MD80 도착함 일 15:35 CDT 17:50 CDT
United UAL524 A319 도착함 일 14:59 CDT 17:18 CDT
American Airlines AAL2315 MD80 도착함 일 14:20 CDT 16:35 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 도착함 일 13:10 CDT 15:25 CDT
American Airlines AAL2309 MD80 도착함 일 12:30 CDT 14:45 CDT
United UAL1647 B737 도착함 일 12:25 CDT 14:47 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 도착함 일 11:40 CDT 13:55 CDT
GoJet GJS3628 CRJ7 도착함 일 11:15 CDT 13:12 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 도착함 일 10:45 CDT 13:00 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 도착함 일 09:45 CDT 12:00 CDT
Spirit NKS944 A320 도착함 일 09:30 CDT 11:50 CDT
American Airlines AAL2334 B763 도착함 일 08:50 CDT 11:05 CDT
American Airlines AAL2338 MD80 도착함 일 08:15 CDT 10:30 CDT
American Airlines AAL2332 MD80 도착함 일 07:40 CDT 09:55 CDT
Spirit NKS940 A319 도착함 일 06:20 CDT 08:39 CDT
GoJet GJS3610 CRJ7 도착함 일 05:53 CDT 08:14 CDT
American Airlines AAL90 B738 도착함 일 05:45 CDT 07:55 CDT
American Airlines AAL329R MD82 도착함 토 18:05 CDT 20:37 CDT
GoJet GJS3677 CRJ7 도착함 토 16:15 CDT 18:40 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 토 12:25 CDT 14:46 CDT
United UAL1645 B738 도착함 토 05:53 CDT 08:15 CDT
American Airlines AAL2344 MD80 도착함 금 21:30 CDT 23:40 CDT
SkyWest SKW5486 CRJ7 도착함 금 18:00 CDT 20:25 CDT
United UAL578 A319 도착함 금 15:01 CDT 17:20 CDT
Spirit NKS944 A320 도착함 금 09:30 CDT 11:50 CDT
United UAL1194 B738 도착함 금 09:24 CDT 11:41 CDT
American Airlines AAL2328 MD83 도착함 금 06:00 CDT 08:10 CDT
American Airlines AAL2344 MD80 도착함 목 21:30 CDT 23:40 CDT
United UAL578 A319 도착함 목 15:01 CDT 17:20 CDT
United UAL1194 B738 도착함 목 09:24 CDT 11:41 CDT
SkyWest SKW5570 CRJ7 도착함 수 18:00 CDT 20:25 CDT
United UAL524 A319 도착함 수 15:01 CDT 17:20 CDT
American Airlines AAL309R MD82 도착함 수 12:30 CDT 14:43 CDT
Netjets Aviation &q EJA340 E55P 도착함 화 20:30 CDT 00:49 CDT
American Airlines AAL329R MD82 도착함 화 18:05 CDT 20:54 CDT
United UAL1149 B738 도착함 화 09:24 CDT 11:41 CDT