03:50 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) - 오헤어 국제공항 (KORD)

1출발지
Dallas 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Chicago 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
American Airlines AAL2342 B738 예정 (17 시간 58 분 내) 화 20:50 CDT 23:00 CDT
Shuttle America TCF3908 E170 예정 (17 시간 48 분 내) 화 20:40 CDT 22:57 CDT
American Airlines AAL2341 B738 예정 (16 시간 53 분 내) 화 19:45 CDT 21:55 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 예정 (15 시간 58 분 내) 화 18:50 CDT 21:05 CDT
American Airlines AAL2329 MD80 예정 (15 시간 8 분 내) 화 18:00 CDT 20:15 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 예정 (15 시간 3 분 내) 화 17:55 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL2325 B738 예정 (14 시간 53 분 내) 화 17:45 CDT 19:55 CDT
Spirit NKS948 예정 (13 시간 58 분 내) 화 16:32 CDT 18:35 CDT
American Airlines AAL2321 MD80 예정 (13 시간 28 분 내) 화 16:20 CDT 18:40 CDT
Shuttle America TCF3514 E170 예정 (13 시간 14 분 내) 화 16:06 CDT 18:35 CDT
American Airlines AAL2319 B738 예정 (12 시간 23 분 내) 화 15:15 CDT 17:25 CDT
United UAL578 A319 예정 (12 시간 8 분 내) 화 15:00 CDT 17:20 CDT
American Airlines AAL2315 MD80 예정 (11 시간 28 분 내) 화 14:20 CDT 16:35 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 예정 (10 시간 18 분 내) 화 13:10 CDT 15:25 CDT
United UAL1023 B737 예정 (10 시간 2 분 내) 화 12:54 CDT 15:17 CDT
American Airlines AAL2309 MD80 예정 (9 시간 38 분 내) 화 12:30 CDT 14:45 CDT
China Cargo CKK229 예정 (9 시간 18 분 내) 화 12:00 CDT 13:44 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 예정 (8 시간 48 분 내) 화 11:40 CDT 13:55 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 예정 (7 시간 53 분 내) 화 10:45 CDT 13:00 CDT
United UAL1194 B737 예정 (7 시간 7 분 내) 화 09:59 CDT 12:21 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 예정 (7 시간 3 분 내) 화 09:55 CDT 12:10 CDT
American Airlines AAL2334 B738 예정 (6 시간 23 분 내) 화 09:15 CDT 11:30 CDT
American Airlines AAL2338 MD80 예정 (5 시간 23 분 내) 화 08:15 CDT 10:30 CDT
American Airlines AAL2332 MD80 예정 (4 시간 48 분 내) 화 07:40 CDT 09:55 CDT
American Airlines AAL2328 MD80 예정 (3 시간 48 분 내) 화 06:40 CDT 09:00 CDT
Spirit NKS940 예정 (3 시간 22 분 내) 화 06:05 CDT 08:00 CDT
American Airlines AAL90 MD80 예정 (3 시간 8 분 내) 화 06:00 CDT 08:10 CDT
United UAL638 A320 예정 (3 시간 1 분 내) 화 05:53 CDT 08:15 CDT
American Airlines AAL2342 MD80 도착함 월 20:50 CDT 23:00 CDT
Shuttle America TCF3514 E170 도착함 월 20:40 CDT 22:57 CDT
American Airlines AAL2341 B738 도착함 월 19:45 CDT 21:55 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 도착함 월 18:50 CDT 21:05 CDT
American Airlines AAL2329 MD80 도착함 월 18:00 CDT 20:15 CDT
SkyWest SKW5570 CRJ7 도착함 월 17:55 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL2325 B738 도착함 월 17:45 CDT 19:55 CDT
Spirit NKS948 A320 도착함 월 16:32 CDT 18:32 CDT
American Airlines AAL2321 MD80 도착함 월 16:20 CDT 18:40 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 월 16:03 CDT 18:28 CDT
American Airlines AAL2319 B738 도착함 월 15:15 CDT 17:25 CDT
United UAL524 A319 도착함 월 15:00 CDT 17:20 CDT
American Airlines AAL2315 MD80 도착함 월 14:20 CDT 16:35 CDT
Singapore Airlines SQC7969 B744 도착함 월 13:30 CDT 15:06 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 도착함 월 13:10 CDT 15:25 CDT
United UAL578 A319 도착함 월 12:53 CDT 15:15 CDT
American Airlines AAL2309 MD80 도착함 월 12:30 CDT 14:45 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 도착함 월 11:40 CDT 13:55 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 도착함 월 10:45 CDT 13:00 CDT
United UAL1042 B737 도착함 월 09:59 CDT 12:21 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 도착함 월 09:55 CDT 12:10 CDT
American Airlines AAL2334 B738 도착함 월 09:15 CDT 11:30 CDT
American Airlines AAL2338 MD80 도착함 월 08:15 CDT 10:30 CDT
American Airlines AAL2332 MD80 도착함 월 07:40 CDT 09:55 CDT
American Airlines AAL2328 MD80 도착함 월 06:40 CDT 09:00 CDT
Spirit NKS940 A320 도착함 월 06:05 CDT 08:15 CDT
American Airlines AAL90 MD80 도착함 월 06:00 CDT 08:10 CDT
United UAL638 A320 도착함 월 05:53 CDT 08:15 CDT
Nippon Cargo NCA5167 B748 도착함 일 22:55 CDT 00:05 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 도착함 일 18:50 CDT 21:05 CDT
American Airlines AAL2325 B738 도착함 일 17:45 CDT 19:55 CDT
Spirit NKS948 A320 도착함 일 16:32 CDT 18:35 CDT
American Airlines AAL2321 MD80 도착함 일 16:20 CDT 18:40 CDT
United UAL1042 B737 도착함 일 16:15 CDT 18:44 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 도착함 일 13:10 CDT 15:25 CDT
United UAL638 A320 도착함 일 12:53 CDT 15:15 CDT
American Airlines AAL2309 MD80 도착함 일 12:30 CDT 14:45 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 도착함 일 11:40 CDT 13:55 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 도착함 일 10:45 CDT 13:00 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 도착함 일 09:55 CDT 12:10 CDT
American Airlines AAL2334 B738 도착함 일 09:15 CDT 11:30 CDT
American Airlines AAL2338 MD80 도착함 일 08:15 CDT 10:30 CDT
American Airlines AAL2332 MD80 도착함 일 07:40 CDT 09:55 CDT
American Airlines AAL2328 MD80 도착함 일 06:40 CDT 09:00 CDT
Spirit NKS940 A320 도착함 일 06:05 CDT 08:24 CDT
Shuttle America TCF3514 E170 도착함 토 16:11 CDT 18:40 CDT
United UAL744 A319 도착함 토 12:58 CDT 15:20 CDT
American Airlines AAL301R MD82 도착함 토 09:55 CDT 11:37 CDT
United UAL1592 B738 도착함 토 05:53 CDT 08:16 CDT
American Airlines AAL2344 MD80 도착함 금 21:30 CDT 23:40 CDT
American Airlines AAL2342 MD80 도착함 금 20:50 CDT 23:00 CDT
Shuttle America TCF3908 E170 도착함 금 20:40 CDT 22:57 CDT
American Airlines AAL2341 B738 도착함 금 19:45 CDT 21:55 CDT
American Airlines AAL2329 MD80 도착함 금 18:00 CDT 20:15 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 금 17:55 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL2319 B738 도착함 금 15:15 CDT 17:25 CDT
United UAL524 A320 도착함 금 15:00 CDT 17:20 CDT
American Airlines AAL2315 MD80 도착함 금 14:20 CDT 16:35 CDT
United UAL578 A319 도착함 금 12:58 CDT 15:20 CDT
United UAL1563 B738 도착함 금 09:59 CDT 12:21 CDT
American Airlines AAL90 MD80 도착함 금 06:00 CDT 08:10 CDT
American Airlines AAL2344 MD80 도착함 목 21:30 CDT 23:40 CDT
Shuttle America TCF856 E170 도착함 목 20:40 CDT 22:27 CDT
Shuttle America TCF3908 E170 도착함 목 20:40 CDT 22:57 CDT
United UAL524 A319 도착함 목 15:00 CDT 17:20 CDT
United UAL1563 B737 도착함 목 09:59 CDT 12:21 CDT
Shuttle America TCF3444 E170 도착함 수 20:40 CDT 22:57 CDT
Shuttle America TCF650 E170 도착함 수 20:40 CDT 22:37 CDT
Spirit NKS8825 A320 도착함 수 14:45 CDT 17:29 CDT
United UAL1194 B737 도착함 수 09:59 CDT 12:21 CDT
American Airlines AAL341R B738 도착함 화 19:45 CDT 22:00 CDT
American Airlines AAL331R MD82 도착함 화 18:50 CDT 21:17 CDT
American Airlines AAL329R MD83 도착함 화 18:00 CDT 20:06 CDT
SkyWest SKW5570 CRJ7 도착함 화 17:55 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL325R B738 도착함 화 17:45 CDT 19:48 CDT
United UAL744 A319 도착함 화 15:00 CDT 17:20 CDT
American Airlines AAL311R MD82 도착함 화 13:10 CDT 17:13 CDT
United UAL1194 B737 도착함 화 09:59 CDT 12:21 CDT
United UAL2107 A319 도착함 화 07:00 CDT 09:12 CDT