08:20 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) - 오헤어 국제공항 (KORD)

1출발지
Dallas 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Chicago 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
American Airlines AAL2328 MD80 예정 (23 시간 18 분 내) 일 06:40 CDT 09:00 CDT
Spirit NKS940 예정 (22 시간 52 분 내) 일 06:05 CDT 07:58 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 예정 (11 시간 28 분 내) 토 18:50 CDT 21:05 CDT
American Airlines AAL2325 MD80 예정 (10 시간 23 분 내) 토 17:45 CDT 20:00 CDT
Spirit NKS948 예정 (9 시간 28 분 내) 토 16:32 CDT 18:35 CDT
American Airlines AAL2321 MD80 예정 (8 시간 58 분 내) 토 16:20 CDT 18:40 CDT
Shuttle America TCF3514 E170 예정 (8 시간 49 분 내) 토 16:11 CDT 18:40 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 예정 (5 시간 48 분 내) 토 13:10 CDT 15:25 CDT
United UAL744 A319 예정 (5 시간 36 분 내) 토 12:58 CDT 15:20 CDT
American Airlines AAL2309 B738 예정 (5 시간 8 분 내) 토 12:30 CDT 14:45 CDT
China Cargo CKK229 예정 (4 시간 48 분 내) 토 12:00 CDT 13:46 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 예정 (4 시간 18 분 내) 토 11:40 CDT 13:55 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 예정 (3 시간 23 분 내) 토 10:45 CDT 13:00 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 예정 (2 시간 33 분 내) 토 09:55 CDT 12:10 CDT
American Airlines AAL2334 B738 예정 (1 시간 53 분 내) 토 09:15 CDT 11:30 CDT
American Airlines AAL2338 MD83 예정 (53 분 내) 토 08:15 CDT 10:30 CDT
American Airlines AAL2332 MD82 예정 (18 분 내) 토 07:40 CDT 09:55 CDT
American Airlines AAL2328 MD82 항로 중 / 정시 토 06:40 CDT 09:00 CDT
Spirit NKS940 A320 항로 중 / 정시 토 06:05 CDT 08:00 CDT
United UAL1592 B738 항로 중 / 정시 토 05:53 CDT 08:16 CDT
American Airlines AAL2344 MD80 도착함 금 21:30 CDT 23:40 CDT
American Airlines AAL2342 MD80 도착함 금 20:50 CDT 23:00 CDT
Shuttle America TCF3908 E170 도착함 금 20:40 CDT 22:57 CDT
American Airlines AAL2341 B738 도착함 금 19:45 CDT 21:55 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 도착함 금 18:50 CDT 21:05 CDT
American Airlines AAL2329 MD80 도착함 금 18:00 CDT 20:15 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 금 17:55 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL2325 B738 도착함 금 17:45 CDT 19:55 CDT
Spirit NKS948 A320 도착함 금 16:32 CDT 19:43 CDT
American Airlines AAL2321 MD80 도착함 금 16:20 CDT 18:40 CDT
Shuttle America TCF3514 E170 도착함 금 16:06 CDT 18:35 CDT
American Airlines AAL2319 B738 도착함 금 15:15 CDT 17:25 CDT
United UAL524 A320 도착함 금 15:00 CDT 17:20 CDT
American Airlines AAL2315 MD80 도착함 금 14:20 CDT 16:35 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 도착함 금 13:10 CDT 15:25 CDT
United UAL578 A319 도착함 금 12:58 CDT 15:20 CDT
American Airlines AAL2309 MD80 도착함 금 12:30 CDT 14:45 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 도착함 금 11:40 CDT 13:55 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 도착함 금 10:45 CDT 13:00 CDT
United UAL1563 B738 도착함 금 09:59 CDT 12:21 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 도착함 금 09:55 CDT 12:10 CDT
American Airlines AAL2334 B738 도착함 금 09:15 CDT 11:30 CDT
American Airlines AAL2338 MD80 도착함 금 08:15 CDT 10:30 CDT
American Airlines AAL2332 MD80 도착함 금 07:40 CDT 09:55 CDT
American Airlines AAL2328 MD80 도착함 금 06:40 CDT 09:00 CDT
Spirit NKS940 A320 도착함 금 06:05 CDT 08:20 CDT
American Airlines AAL90 MD80 도착함 금 06:00 CDT 08:10 CDT
United UAL638 A320 도착함 금 05:53 CDT 08:15 CDT
American Airlines AAL2344 MD80 도착함 목 21:30 CDT 23:40 CDT
American Airlines AAL2342 MD80 도착함 목 20:50 CDT 23:00 CDT
Shuttle America TCF856 E170 도착함 목 20:40 CDT 22:27 CDT
Shuttle America TCF3908 E170 도착함 목 20:40 CDT 22:57 CDT
American Airlines AAL2341 B738 도착함 목 19:45 CDT 21:55 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 도착함 목 18:50 CDT 21:05 CDT
American Airlines AAL2329 MD83 전환됨 목 18:00 CDT 20:15 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 목 17:55 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL2325 B738 도착함 목 17:45 CDT 19:55 CDT
Spirit NKS948 A320 도착함 목 16:32 CDT 19:41 CDT
American Airlines AAL2321 MD80 도착함 목 16:20 CDT 18:40 CDT
Shuttle America TCF3514 E170 도착함 목 16:06 CDT 18:35 CDT
American Airlines AAL2319 B738 도착함 목 15:15 CDT 17:25 CDT
United UAL524 A319 도착함 목 15:00 CDT 17:20 CDT
American Airlines AAL2315 MD80 도착함 목 14:20 CDT 16:35 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 도착함 목 13:10 CDT 15:25 CDT
United UAL578 A319 도착함 목 12:58 CDT 15:20 CDT
American Airlines AAL2309 MD80 도착함 목 12:30 CDT 14:45 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 도착함 목 11:40 CDT 13:55 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 도착함 목 10:45 CDT 13:00 CDT
United UAL1563 B737 도착함 목 09:59 CDT 12:21 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 도착함 목 09:55 CDT 12:10 CDT
American Airlines AAL2334 B738 도착함 목 09:15 CDT 11:30 CDT
American Airlines AAL2338 MD80 도착함 목 08:15 CDT 10:30 CDT
American Airlines AAL2332 MD80 도착함 목 07:40 CDT 09:55 CDT
American Airlines AAL90 MD80 도착함 목 06:00 CDT 08:10 CDT
United UAL638 A320 도착함 목 05:53 CDT 08:15 CDT
American Airlines AAL2342 MD80 도착함 수 20:50 CDT 23:00 CDT
Shuttle America TCF3444 E170 도착함 수 20:40 CDT 22:57 CDT
Shuttle America TCF650 E170 도착함 수 20:40 CDT 22:37 CDT
American Airlines AAL2341 B738 도착함 수 19:45 CDT 21:55 CDT
American Airlines AAL2329 MD80 도착함 수 18:00 CDT 20:15 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 수 17:55 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL2319 B738 도착함 수 15:15 CDT 17:25 CDT
United UAL524 A319 도착함 수 15:00 CDT 17:20 CDT
Spirit NKS8825 A320 도착함 수 14:45 CDT 17:29 CDT
American Airlines AAL2315 MD80 도착함 수 14:20 CDT 16:35 CDT
United UAL578 A319 도착함 수 12:58 CDT 15:20 CDT
United UAL1194 B737 도착함 수 09:59 CDT 12:21 CDT
American Airlines AAL90 MD80 도착함 수 06:00 CDT 08:10 CDT
United UAL638 A320 도착함 수 05:53 CDT 08:15 CDT
American Airlines AAL341R B738 도착함 화 19:45 CDT 22:00 CDT
American Airlines AAL331R MD82 도착함 화 18:50 CDT 21:17 CDT
American Airlines AAL329R MD83 도착함 화 18:00 CDT 20:06 CDT
SkyWest SKW5570 CRJ7 도착함 화 17:55 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL325R B738 도착함 화 17:45 CDT 19:48 CDT
United UAL744 A319 도착함 화 15:00 CDT 17:20 CDT
American Airlines AAL311R MD82 도착함 화 13:10 CDT 17:13 CDT
United UAL1194 B737 도착함 화 09:59 CDT 12:21 CDT
United UAL2107 A319 도착함 화 07:00 CDT 09:12 CDT
Shuttle America TCF3908 E170 도착함 월 20:40 CDT 22:57 CDT
American Airlines AAL329R MD82 도착함 월 18:00 CDT 21:24 CDT
Singapore Airlines SIA7969 B744 도착함 월 13:30 CDT 15:40 CDT
Singapore Airlines SQC7969 B744 도착함 월 13:30 CDT 00:27 CDT
United UAL1563 B737 도착함 월 09:59 CDT 12:21 CDT
Nippon Cargo NCA5167 B748 도착함 일 22:55 CDT 02:13 CDT
American Airlines AAL2344 MD80 도착함 일 21:30 CDT 23:40 CDT
Shuttle America TCF3444 E170 도착함 일 20:42 CDT 22:59 CDT
United UAL744 A319 도착함 일 12:53 CDT 15:15 CDT
American Airlines AAL329R MD83 도착함 토 18:00 CDT 20:00 CDT
SkyWest SKW5173 CRJ7 도착함 토 16:11 CDT 18:36 CDT