15:32 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) - 오헤어 국제공항 (KORD)

1출발지
Dallas 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Chicago 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
American Airlines AAL2315 MD83 예정 (23 시간 27 분 내) 일 14:00 CDT 16:15 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 예정 (22 시간 32 분 내) 일 13:05 CDT 15:20 CDT
Shuttle America TCF3514 E170 예정 (22 시간 20 분 내) 일 12:53 CDT 15:17 CDT
American Airlines AAL2309 MD83 예정 (21 시간 57 분 내) 일 12:30 CDT 14:45 CDT
China Cargo CKK229 예정 (21 시간 37 분 내) 일 12:00 CDT 13:48 CDT
American Airlines AAL2305 MD83 예정 (21 시간 17 분 내) 일 11:50 CDT 14:05 CDT
American Airlines AAL2303 MD83 예정 (20 시간 17 분 내) 일 10:50 CDT 13:05 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 예정 (19 시간 27 분 내) 일 10:00 CDT 12:15 CDT
Mesa ASH3791 CRJ7 예정 (19 시간 22 분 내) 일 09:55 CDT 12:19 CDT
American Airlines AAL2334 MD80 예정 (18 시간 37 분 내) 일 09:10 CDT 11:25 CDT
American Airlines AAL2338 MD83 예정 (17 시간 47 분 내) 일 08:20 CDT 10:40 CDT
American Airlines AAL2332 MD80 예정 (17 시간 7 분 내) 일 07:40 CDT 10:00 CDT
Spirit NKS940 예정 (15 시간 43 분 내) 일 06:05 CDT 08:07 CDT
SkyWest SKW5570 CRJ7 예정 (15 시간 30 분 내) 일 06:03 CDT 08:25 CDT
American Airlines AAL90 MD80 예정 (15 시간 12 분 내) 일 05:45 CDT 08:00 CDT
American Airlines AAL2342 MD80 예정 (6 시간 12 분 내) 토 20:45 CDT 22:50 CDT
American Airlines AAL2341 MD80 예정 (5 시간 12 분 내) 토 19:45 CDT 22:00 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 예정 (4 시간 26 분 내) 토 18:59 CDT 21:15 CDT
American Airlines AAL2329 MD83 예정 (3 시간 42 분 내) 토 18:15 CDT 20:30 CDT
American Airlines AAL2325 MD83 예정 (3 시간 7 분 내) 토 17:40 CDT 19:55 CDT
Spirit NKS948 예정 (2 시간 15 분 내) 토 16:32 CDT 18:34 CDT
American Airlines AAL2321 MD83 예정 (1 시간 57 분 내) 토 16:30 CDT 18:50 CDT
American Airlines AAL2319 MD83 예정 (52 분 내) 토 15:25 CDT 17:45 CDT
Mesa ASH3791 CRJ7 예정 (16 분 내) 토 14:49 CDT 17:09 CDT
American Airlines AAL2315 MD83 항로 중 / 정시 토 14:00 CDT 16:15 CDT
American Airlines AAL2311 MD82 항로 중 / 정시 토 13:05 CDT 15:20 CDT
Mesa ASH3749 CRJ7 항로 중 / 정시 토 12:50 CDT 15:10 CDT
American Airlines AAL2309 MD82 항로 중 / 정시 토 12:30 CDT 14:45 CDT
American Airlines AAL2305 MD83 도착함 토 11:50 CDT 14:05 CDT
American Airlines AAL2303 MD83 도착함 토 10:50 CDT 13:05 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 도착함 토 10:00 CDT 12:15 CDT
American Airlines AAL2334 MD80 도착함 토 09:10 CDT 11:25 CDT
American Airlines AAL2338 MD83 도착함 토 08:20 CDT 10:40 CDT
American Airlines AAL2332 B738 도착함 토 07:40 CDT 09:55 CDT
American Airlines AAL2328 MD80 도착함 토 06:40 CDT 09:00 CDT
Spirit NKS940 A320 도착함 토 06:05 CDT 08:22 CDT
United UAL1207 B739 도착함 토 06:00 CDT 08:23 CDT
United UAL1207 B739 도착함 토 06:00 CDT 08:23 CDT
United UAL1207 B739 도착함 토 06:00 CDT 08:23 CDT
American Airlines AAL90 MD83 도착함 토 05:45 CDT 08:00 CDT
American Airlines AAL2344 MD83 도착함 금 21:55 CDT 23:59 CDT
American Airlines AAL2342 MD80 도착함 금 20:45 CDT 22:50 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 금 19:49 CDT 22:04 CDT
American Airlines AAL2341 MD80 도착함 금 19:45 CDT 22:00 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 도착함 금 18:59 CDT 21:15 CDT
American Airlines AAL2329 MD83 도착함 금 18:15 CDT 20:30 CDT
SkyWest SKW5570 CRJ7 도착함 금 18:00 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL2325 MD80 도착함 금 17:40 CDT 19:55 CDT
Spirit NKS948 A320 도착함 금 16:32 CDT 19:20 CDT
American Airlines AAL2321 MD83 도착함 금 16:30 CDT 18:50 CDT
Shuttle America TCF3514 E170 도착함 금 16:07 CDT 18:31 CDT
American Airlines AAL2319 MD80 도착함 금 15:25 CDT 17:45 CDT
Mesa ASH3791 CRJ7 도착함 금 14:49 CDT 17:09 CDT
American Airlines AAL2315 MD83 도착함 금 14:00 CDT 16:15 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 도착함 금 13:05 CDT 15:20 CDT
Mesa ASH3749 CRJ7 도착함 금 12:50 CDT 15:10 CDT
American Airlines AAL2309 MD83 도착함 금 12:30 CDT 14:45 CDT
American Airlines AAL2305 MD83 도착함 금 11:50 CDT 14:05 CDT
American Airlines AAL2303 MD83 도착함 금 10:50 CDT 13:05 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 도착함 금 10:00 CDT 12:15 CDT
United UAL1194 B737 도착함 금 09:55 CDT 12:20 CDT
American Airlines AAL2334 MD80 도착함 금 09:10 CDT 11:25 CDT
American Airlines AAL2338 MD83 도착함 금 08:20 CDT 10:40 CDT
American Airlines AAL2332 MD80 도착함 금 07:40 CDT 10:00 CDT
American Airlines AAL2328 MD80 도착함 금 06:40 CDT 09:00 CDT
Spirit NKS940 A320 도착함 금 06:05 CDT 08:01 CDT
United UAL1123 B737 도착함 금 06:00 CDT 08:23 CDT
American Airlines AAL90 MD83 도착함 금 05:45 CDT 08:00 CDT
American Airlines AAL2344 MD83 도착함 목 21:55 CDT 23:59 CDT
American Airlines AAL2342 MD80 도착함 목 20:45 CDT 22:50 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 목 19:49 CDT 22:04 CDT
American Airlines AAL2341 MD80 도착함 목 19:45 CDT 22:00 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 도착함 목 18:59 CDT 21:15 CDT
American Airlines AAL2329 MD83 도착함 목 18:15 CDT 20:30 CDT
SkyWest SKW5570 CRJ7 도착함 목 18:00 CDT 20:20 CDT
American Airlines AAL2325 MD80 도착함 목 17:40 CDT 19:55 CDT
Spirit NKS948 A320 도착함 목 16:32 CDT 19:17 CDT
American Airlines AAL2321 MD83 취소됨 목 16:30 CDT 18:50 CDT
Shuttle America TCF3514 E170 도착함 목 16:07 CDT 18:31 CDT
American Airlines AAL2319 MD80 도착함 목 15:25 CDT 17:45 CDT
Mesa ASH3749 CRJ7 도착함 목 12:50 CDT 15:10 CDT
United UAL1218 B737 도착함 목 09:55 CDT 12:20 CDT
American Airlines AAL2328 MD80 도착함 목 06:40 CDT 09:00 CDT
United UAL156 B737 도착함 목 06:00 CDT 08:23 CDT
American Airlines AAL2344 MD83 도착함 수 21:55 CDT 23:59 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 수 19:49 CDT 22:04 CDT
United UAL1094 B737 도착함 수 09:50 CDT 12:15 CDT
United UAL1107 B737 도착함 수 06:00 CDT 08:23 CDT
United UAL1218 B737 도착함 화 09:50 CDT 12:15 CDT
American Airlines AAL341R MD83 도착함 월 19:45 CDT 21:57 CDT
Singapore Airlines SIA7969 B744 도착함 월 13:30 CDT 15:40 CDT
Singapore Airlines SQC7969 B744 도착함 월 13:30 CDT 16:52 CDT
United UAL1194 B737 도착함 월 09:55 CDT 12:20 CDT
SkyWest SKW3275 CRJ7 도착함 월 08:30 CDT 10:56 CDT
Nippon Cargo NCA5167 B748 도착함 일 22:55 CDT 02:56 CDT
American Airlines AAL9619 B772 도착함 일 18:00 CDT 21:25 CDT
SkyWest SKW5173 CRJ7 도착함 일 18:00 CDT 20:20 CDT
SkyWest SKW5202 CRJ7 도착함 일 14:59 CDT 17:19 CDT