20:38 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ St Lucie County Intl (KFPR) - St Lucie County Intl (KFPR)

1출발지

반대 항로
2행선지

선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
ARI BEN AVIATOR INC N443ND P28A 항로 중 / 정시 금 20:00 EDT 22:36 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N442ND 예정 금 20:00 EDT 20:27 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N442ND P28A 항로 중 금 20:00 EDT 20:48 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N229ND P28A 도착함 금 16:30 EDT 16:51 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N443ND P28A 결과 미지 금 11:31 EDT 09:19 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N449ND P28A 도착함 금 09:26 EDT 10:44 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N443ND P28A 도착함 금 08:40 EDT 10:28 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N6003Y BE76 도착함 목 12:40 EDT 15:15 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N449ND P28A 도착함 수 15:44 EDT 16:46 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N449ND P28A 도착함 수 15:44 EDT 15:44 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N6003Y BE76 도착함 수 11:35 EDT 12:51 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N703RA P28A 도착함 수 11:00 EDT 11:02 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N703RA P28A 도착함 수 11:00 EDT 11:41 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N453ND P28A 도착함 수 10:56 EDT 12:03 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N448ND P28A 도착함 수 10:30 EDT 11:50 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N88EP C172 도착함 수 10:30 EDT 10:47 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N745RA 도착함 수 10:24 EDT 11:05 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N745RA P28A 도착함 수 09:59 EDT 10:11 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N286ND P28R 도착함 수 09:27 EDT 11:21 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N745RA P28A 도착함 수 08:45 EDT 09:05 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N453ND P28A 도착함 수 08:35 EDT 09:47 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N453ND P28A 결과 미지 수 08:35 EDT 08:47 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N448ND P28A 전환됨 수 06:30 EDT 13:07 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N448ND 결과 미지 화 19:30 EDT 00:36 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N442ND P28A 도착함 화 15:20 EDT 16:38 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N5090M BE76 도착함 화 14:30 EDT 15:48 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N446ND P28A 결과 미지 화 13:38 EDT 13:50 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N444ND P28A 결과 미지 월 17:30 EDT 17:49 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N444ND P28A 전환됨 월 17:30 EDT 18:50 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N444ND P28A 도착함 월 17:30 EDT 17:32 EDT
ARI BEN AVIATOR INC N446ND P28A 전환됨 토 09:40 EDT 10:30 EDT