07:25 EST


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) - 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX)

1출발지
Houston 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Los Angeles 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
United UAL1517 B739 예정 (14 시간 47 분 내) 토 21:14 CST 23:00 PST
Mesa ASH5416 CRJ9 예정 (14 시간 27 분 내) 토 20:44 CST 22:05 PST
United UAL1712 B739 예정 (12 시간 40 분 내) 토 19:07 CST 20:50 PST
United UAL1298 B739 예정 (11 시간 19 분 내) 토 17:46 CST 19:30 PST
United UAL1546 B739 예정 (10 시간 24 분 내) 토 16:51 CST 18:39 PST
United UAL1155 B738 예정 (9 시간 3 분 내) 토 15:30 CST 17:17 PST
United UAL1674 B739 예정 (8 시간 33 분 내) 토 15:00 CST 16:47 PST
United UAL208 A320 예정 (8 시간 8 분 내) 토 14:35 CST 16:20 PST
Spirit NKS217 A319 예정 (7 시간 57 분 내) 토 14:24 CST 16:03 PST
United UAL207 A320 예정 (6 시간 33 분 내) 토 13:00 CST 14:43 PST
Mesa ASH5379 CRJ9 예정 (6 시간 29 분 내) 토 12:45 CST 14:08 PST
United UAL1166 B753 예정 (5 시간 5 분 내) 토 11:32 CST 13:15 PST
United UAL573 A320 예정 (2 시간 38 분 내) 토 09:05 CST 10:53 PST
United UAL61 B788 예정 (2 시간 3 분 내) 토 08:30 CST 10:05 PST
United UAL1638 B752 예정 (1 시간 내) 토 07:27 CST 09:21 PST
Mesa ASH5389 CRJ9 예정 (1 시간 5 분 내) 토 07:20 CST 08:43 PST
United UAL1169 B738 예정/지연됨 토 06:09 CST 08:07 PST
United UAL1406 B739 도착함 금 23:00 CST 00:46 PST
United UAL1166 B739 도착함 금 21:14 CST 23:00 PST
United UAL1299 B738 도착함 금 20:44 CST 22:30 PST
Mesa ASH5416 CRJ9 도착함 금 20:44 CST 21:57 PST
United UAL207 A320 도착함 금 19:07 CST 20:48 PST
United UAL244 A320 도착함 금 17:46 CST 19:28 PST
United UAL1735 B738 도착함 금 17:01 CST 18:49 PST
United UAL573 A320 도착함 금 16:00 CST 17:47 PST
United UAL208 A320 도착함 금 15:10 CST 16:55 PST
Spirit NKS217 A319 도착함 금 14:24 CST 16:03 PST
United UAL112 B739 도착함 금 13:24 CST 15:09 PST
Mesa ASH5379 CRJ9 도착함 금 12:45 CST 14:22 PST
United UAL1273 B753 도착함 금 11:32 CST 13:15 PST
United UAL8273 B753 도착함 금 11:32 CST 14:02 PST
United UAL1444 B738 도착함 금 10:16 CST 12:00 PST
United UAL1239 B739 도착함 금 09:02 CST 10:52 PST
United UAL1659 B752 도착함 금 07:27 CST 09:21 PST
Mesa ASH5389 CRJ9 도착함 금 07:20 CST 08:49 PST
United UAL1169 B738 도착함 금 06:47 CST 08:40 PST
United UAL1296 B738 도착함 금 05:57 CST 07:55 PST
United UAL1166 B738 도착함 목 21:14 CST 23:00 PST
United UAL1299 B738 도착함 목 20:44 CST 22:30 PST
Mesa ASH5416 CRJ9 도착함 목 20:44 CST 22:31 PST
United UAL1711 B739 도착함 목 19:13 CST 20:56 PST
United UAL244 A320 도착함 목 17:46 CST 19:28 PST
United UAL1735 B733 도착함 목 17:01 CST 18:49 PST
United UAL573 A320 도착함 목 16:10 CST 17:57 PST
United UAL274 A320 도착함 목 15:10 CST 16:55 PST
Spirit NKS217 A319 도착함 목 14:24 CST 16:03 PST
United UAL207 A320 도착함 목 13:31 CST 15:14 PST
Mesa ASH5379 CRJ9 도착함 목 12:45 CST 14:11 PST
United UAL1273 B753 도착함 목 11:32 CST 13:15 PST
United UAL1444 B738 도착함 목 10:23 CST 12:07 PST
United UAL1712 B739 도착함 목 09:02 CST 10:52 PST
United UAL61 B764 도착함 목 08:30 CST 10:05 PST
United UAL1227 B752 도착함 목 07:27 CST 09:21 PST
Mesa ASH5389 CRJ9 도착함 목 07:20 CST 11:03 PST
United UAL1169 B738 도착함 목 06:47 CST 08:40 PST
United UAL1296 B738 도착함 목 05:57 CST 07:55 PST
United UAL1711 B738 도착함 수 21:06 CST 22:55 PST
Mesa ASH5335 CRJ9 도착함 수 20:44 CST 23:50 PST
United UAL1673 B739 도착함 수 19:20 CST 21:07 PST
United UAL236 A320 도착함 수 18:23 CST 20:11 PST
United UAL1639 B739 도착함 수 17:12 CST 18:57 PST
United UAL1031 B738 도착함 수 15:25 CST 17:12 PST
United UAL226 A320 도착함 수 14:30 CST 16:15 PST
United UAL2053 B739 도착함 수 13:21 CST 14:53 PST
United UAL632 B752 취소됨 수 13:20 CST 15:02 PST
United UAL1273 B738 도착함 수 11:25 CST 13:07 PST
United UAL1240 B739 도착함 수 10:15 CST 11:55 PST
United UAL1239 B738 도착함 수 09:02 CST 10:52 PST
United UAL1224 B752 도착함 수 07:20 CST 09:14 PST
United UAL1712 B739 도착함 화 21:06 CST 22:55 PST
Mesa ASH5335 CRJ9 도착함 화 20:44 CST 22:35 PST
United UAL1711 B739 도착함 화 19:20 CST 21:07 PST
United UAL240 A320 도착함 화 18:23 CST 20:11 PST
United UAL226 A320 도착함 화 15:24 CST 17:09 PST
United UAL208 A320 도착함 화 14:30 CST 16:15 PST
United UAL1121 B738 도착함 화 11:25 CST 13:07 PST
United UAL1452 B739 도착함 화 10:15 CST 11:55 PST
United UAL1239 B738 도착함 화 09:02 CST 10:52 PST
United UAL1224 B739 도착함 화 07:20 CST 09:14 PST
Mesa ASH5335 CRJ9 도착함 월 20:44 CST 22:11 PST
United UAL327 A320 도착함 월 18:23 CST 20:11 PST
United UAL1639 B739 도착함 월 17:12 CST 18:57 PST
United UAL226 A320 도착함 월 15:24 CST 17:09 PST
AVN AIR LLC N551CB 도착함 월 13:56 CST 15:10 PST
Executive Jet Manag EJM551 GLF4 도착함 월 13:30 CST 15:00 PST
United UAL632 B752 도착함 월 13:20 CST 15:02 PST
United UAL1023 B753 도착함 월 11:37 CST 13:16 PST
United UAL1240 B739 도착함 월 10:15 CST 11:55 PST
United UAL1224 B752 도착함 월 07:20 CST 09:14 PST
United UAL1504 B739 도착함 일 21:06 CST 22:55 PST
United UAL464 A320 도착함 일 19:25 CST 21:10 PST
United UAL614 A320 도착함 일 18:23 CST 20:11 PST
United UAL1639 B739 도착함 일 17:12 CST 18:57 PST
United UAL254 A320 도착함 일 14:30 CST 16:15 PST
United UAL632 B752 도착함 일 13:20 CST 15:02 PST
United UAL1121 B739 도착함 일 10:30 CST 12:10 PST
United UAL1449 B738 도착함 일 09:02 CST 10:52 PST
United UAL327 A320 도착함 토 19:15 CST 21:00 PST
United UAL1004 B739 도착함 토 14:34 CST 16:21 PST
United UAL432 B752 도착함 토 13:20 CST 15:02 PST
United UAL323 A319 도착함 토 09:00 CST 10:48 PST