18:32 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 라구아디아 공항 (KLGA) - 토론토 피어슨 국제공항 (CYYZ)

1출발지
New York 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지

선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
Air Canada ACA723 E190 예정 (24 시간 7 분 내) 금 18:30 EDT 20:03 EDT
WestJet WJA1215 B737 예정 (23 시간 59 분 내) 금 18:20 EDT 19:37 EDT
Envoy Air ENY3693 CRJ7 예정 (23 시간 17 분 내) 금 17:50 EDT 19:40 EDT
Air Canada ACA721 E190 예정 (23 시간 7 분 내) 금 17:30 EDT 19:03 EDT
WestJet WJA1213 B736 예정 (22 시간 30 분 내) 금 16:55 EDT 18:07 EDT
Air Canada ACA719 E190 예정 (22 시간 7 분 내) 금 16:30 EDT 18:03 EDT
Envoy Air ENY3335 CRJ7 예정 (21 시간 27 분 내) 금 16:00 EDT 17:50 EDT
Air Canada ACA729 E190 예정 (21 시간 7 분 내) 금 15:30 EDT 17:03 EDT
WestJet WJA1211 B736 예정 (20 시간 20 분 내) 금 14:45 EDT 15:57 EDT
Sky Regional SKV7425 예정 (20 시간 7 분 내) 금 14:30 EDT 15:43 EDT
Envoy Air ENY3313 CRJ7 예정 (19 시간 17 분 내) 금 13:50 EDT 15:20 EDT
Sky Regional SKV7423 예정 (19 시간 9 분 내) 금 13:30 EDT 14:45 EDT
Sky Regional SKV7421 예정 (18 시간 12 분 내) 금 12:30 EDT 13:48 EDT
Envoy Air ENY3005 CRJ7 예정 (17 시간 22 분 내) 금 11:55 EDT 13:35 EDT
WestJet WJA1207 B736 예정 (17 시간 32 분 내) 금 11:55 EDT 13:11 EDT
Air Canada ACA709 E190 예정 (17 시간 7 분 내) 금 11:30 EDT 13:03 EDT
Air Canada ACA707 E190 예정 (16 시간 7 분 내) 금 10:30 EDT 12:03 EDT
Envoy Air ENY3632 CRJ7 예정 (15 시간 47 분 내) 금 10:20 EDT 12:00 EDT
WestJet WJA1205 B736 예정 (15 시간 10 분 내) 금 09:35 EDT 10:49 EDT
Envoy Air ENY3628 CRJ7 예정 (14 시간 27 분 내) 금 09:00 EDT 10:45 EDT
Air Canada ACA705 E190 예정 (14 시간 22 분 내) 금 08:45 EDT 10:24 EDT
WestJet WJA1203 B737 예정 (13 시간 18 분 내) 금 07:45 EDT 08:59 EDT
Air Canada ACA703 E190 예정 (13 시간 7 분 내) 금 07:30 EDT 09:03 EDT
Envoy Air ENY3337 CRJ7 예정 (12 시간 47 분 내) 금 07:20 EDT 08:50 EDT
Air Canada ACA701 E190 예정 (12 시간 7 분 내) 금 06:30 EDT 08:03 EDT
WestJet WJA1201 B736 예정 (11 시간 52 분 내) 금 06:15 EDT 07:32 EDT
Envoy Air ENY3696 CRJ7 예정 (2 시간 17 분 내) 목 20:50 EDT 22:20 EDT
Air Canada ACA727 E190 예정 (2 시간 12 분 내) 목 20:45 EDT 22:28 EDT
WestJet WJA1219 B736 예정 (1 시간 28 분 내) 목 19:50 EDT 21:04 EDT
Air Canada ACA725 E190 예정 ( 57 분 내) 목 19:30 EDT 21:13 EDT
Envoy Air ENY3311 CRJ7 예정 ( 37 분 내) 목 19:10 EDT 20:50 EDT
Air Canada ACA723 E190 예정/지연됨 목 18:30 EDT 20:13 EDT
WestJet WJA1215 B737 지연됨 목 18:20 EDT 19:59 EDT
Envoy Air ENY3693 CRJ7 항로 중 / 정시 목 17:50 EDT 19:40 EDT
Air Canada ACA721 E190 항로 중 / 정시 목 17:30 EDT 19:13 EDT
WestJet WJA1213 B736 항로 중 목 16:55 EDT 18:34 EDT
Air Canada ACA719 E190 항로 중 목 16:30 EDT 18:13 EDT
Envoy Air ENY3335 CRJ7 도착함 목 16:00 EDT 17:50 EDT
Air Canada ACA729 E190 도착함 목 15:30 EDT 17:13 EDT
WestJet WJA1211 B736 도착함 목 14:45 EDT 16:33 EDT
Sky Regional SKV7425 E170 도착함 목 14:30 EDT 16:24 EDT
Envoy Air ENY3313 CRJ7 도착함 목 13:50 EDT 15:20 EDT
Sky Regional SKV7423 E170 도착함 목 13:30 EDT 15:03 EDT
Sky Regional SKV7421 E170 도착함 목 12:30 EDT 14:11 EDT
Envoy Air ENY3005 CRJ7 도착함 목 11:55 EDT 13:35 EDT
WestJet WJA1207 B736 도착함 목 11:55 EDT 13:43 EDT
Air Canada ACA709 E190 도착함 목 11:30 EDT 13:13 EDT
Air Canada ACA707 E190 도착함 목 10:30 EDT 12:13 EDT
Envoy Air ENY3632 CRJ7 도착함 목 10:20 EDT 12:00 EDT
WestJet WJA1205 B736 도착함 목 09:35 EDT 11:23 EDT
Envoy Air ENY3628 CRJ7 도착함 목 09:00 EDT 10:45 EDT
Air Canada ACA705 E190 도착함 목 08:45 EDT 10:34 EDT
WestJet WJA1203 B737 도착함 목 07:45 EDT 09:17 EDT
Air Canada ACA703 E190 도착함 목 07:30 EDT 09:13 EDT
Envoy Air ENY3337 CRJ7 도착함 목 07:20 EDT 08:50 EDT
Air Canada ACA701 E190 도착함 목 06:30 EDT 08:13 EDT
WestJet WJA1201 B737 취소됨 목 06:15 EDT 07:47 EDT
Envoy Air ENY3696 CRJ7 도착함 수 20:50 EDT 22:20 EDT
Air Canada ACA727 E190 도착함 수 20:45 EDT 22:28 EDT
WestJet WJA1219 B736 도착함 수 19:50 EDT 21:38 EDT
Air Canada ACA725 E190 도착함 수 19:30 EDT 21:13 EDT
Envoy Air ENY3311 CRJ7 도착함 수 19:10 EDT 20:50 EDT
Air Canada ACA723 E190 도착함 수 18:30 EDT 20:13 EDT
WestJet WJA1215 B737 도착함 수 18:20 EDT 19:59 EDT
Air Canada ACA721 E190 도착함 수 17:30 EDT 19:13 EDT
WestJet WJA1213 B736 도착함 수 16:55 EDT 18:34 EDT
Air Canada ACA719 E190 도착함 수 16:30 EDT 18:13 EDT
Envoy Air ENY3335 CRJ7 도착함 수 16:00 EDT 17:50 EDT
Air Canada ACA729 E190 도착함 수 15:30 EDT 17:13 EDT
WestJet WJA1211 B736 도착함 수 14:45 EDT 16:33 EDT
Sky Regional SKV7425 E170 도착함 수 14:30 EDT 15:51 EDT
Envoy Air ENY3313 CRJ7 도착함 수 13:50 EDT 15:20 EDT
Sky Regional SKV7423 E170 도착함 수 13:30 EDT 15:00 EDT
Sky Regional SKV7421 E170 도착함 수 12:30 EDT 13:56 EDT
WestJet WJA1207 B736 도착함 수 11:55 EDT 13:43 EDT
Envoy Air ENY3005 CRJ7 도착함 수 11:55 EDT 13:35 EDT
Air Canada ACA707 E190 도착함 수 10:30 EDT 12:13 EDT
Envoy Air ENY3632 CRJ7 도착함 수 10:20 EDT 12:00 EDT
WestJet WJA1205 B736 도착함 수 09:35 EDT 11:23 EDT
Envoy Air ENY3628 CRJ7 도착함 수 09:00 EDT 10:45 EDT
Air Canada ACA705 E190 도착함 수 08:45 EDT 10:34 EDT
WestJet WJA1203 B737 도착함 수 07:45 EDT 09:17 EDT
Air Canada ACA703 E190 도착함 수 07:30 EDT 09:13 EDT
Envoy Air ENY3337 CRJ7 도착함 수 07:20 EDT 08:50 EDT
Air Canada ACA701 E190 도착함 수 06:30 EDT 08:13 EDT
WestJet WJA1201 B736 도착함 수 06:15 EDT 07:47 EDT
Envoy Air ENY3696 CRJ7 도착함 화 20:50 EDT 22:20 EDT
Air Canada ACA727 E190 도착함 화 20:45 EDT 22:28 EDT
WestJet WJA1219 B736 도착함 화 19:50 EDT 21:38 EDT
Air Canada ACA725 E190 도착함 화 19:30 EDT 21:13 EDT
Envoy Air ENY3311 CRJ7 도착함 화 19:10 EDT 20:50 EDT
Envoy Air ENY3693 CRJ7 도착함 월 17:50 EDT 19:40 EDT
Air Canada ACA709 E190 도착함 월 11:30 EDT 13:13 EDT
Sky Regional SKV7435 E170 도착함 일 19:30 EDT 20:47 EDT
Sky Regional SKV7429 E170 도착함 일 17:30 EDT 18:38 EDT
Sky Regional SKV7427 E170 도착함 일 16:30 EDT 17:38 EDT
Sky Regional SKV7419 E170 도착함 일 10:30 EDT 11:38 EDT
Sky Regional SKV7427 E170 도착함 토 16:30 EDT 17:46 EDT
Jazz Air JZA8657 CRJ 도착함 토 12:30 EDT 13:55 EDT
Sky Regional SKV7419 E170 도착함 토 10:30 EDT 11:45 EDT
American Eagle EGF3696 CRJ7 도착함 목 20:50 EDT 22:36 EDT
American Eagle EGF3311 CRJ7 도착함 목 19:10 EDT 23:04 EDT