07:40 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 라구아디아 공항 (KLGA) - 토론토 피어슨 국제공항 (CYYZ)

1출발지
New York 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지

선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
WestJet WJA1203 예정 (23 시간 59 분 내) 일 07:30 EDT 08:41 EDT
Sky Regional SKV7419 예정 (23 시간 59 분 내) 일 07:30 EDT 08:41 EDT
Air Canada ACA727 E190 예정 (13 시간 4 분 내) 토 20:45 EDT 22:27 EDT
Envoy Air ENY3311 CRJ7 예정 (11 시간 59 분 내) 토 19:40 EDT 21:15 EDT
Sky Regional SKV7441 예정 (11 시간 59 분 내) 토 19:30 EDT 20:40 EDT
Envoy Air ENY3693 CRJ7 예정 (10 시간 44 분 내) 토 18:25 EDT 20:05 EDT
WestJet WJA1213 B736 예정 (9 시간 14 분 내) 토 16:55 EDT 18:38 EDT
Sky Regional SKV7439 예정 (8 시간 59 분 내) 토 16:30 EDT 17:40 EDT
Envoy Air ENY3335 CRJ7 예정 (8 시간 9 분 내) 토 15:50 EDT 17:30 EDT
Sky Regional SKV7437 예정 (7 시간 59 분 내) 토 15:30 EDT 16:40 EDT
Envoy Air ENY3313 CRJ7 예정 (5 시간 59 분 내) 토 13:40 EDT 15:15 EDT
Sky Regional SKV7433 예정 (5 시간 59 분 내) 토 13:30 EDT 14:40 EDT
WestJet WJA1207 B736 예정 (4 시간 19 분 내) 토 12:00 EDT 13:38 EDT
Envoy Air ENY3005 CRJ7 예정 (4 시간 9 분 내) 토 11:50 EDT 13:30 EDT
Air Canada ACA709 E190 예정 (3 시간 49 분 내) 토 11:30 EDT 13:12 EDT
Air Canada ACA707 E190 예정 (2 시간 49 분 내) 토 10:30 EDT 12:15 EDT
Envoy Air ENY3632 CRJ7 예정 (2 시간 39 분 내) 토 10:20 EDT 12:00 EDT
Envoy Air ENY3628 CRJ7 예정 (1 시간 19 분 내) 토 09:00 EDT 10:40 EDT
WestJet WJA1203 B737 예정 (4 분 내) 토 07:45 EDT 09:23 EDT
Air Canada ACA703 E190 활주 / 좌측 게이트 토 07:30 EDT 09:12 EDT
Sky Regional SKV7421 E170 항로 중 / 정시 토 06:30 EDT 07:45 EDT
WestJet WJA1201 B736 도착함 토 06:15 EDT 07:53 EDT
Air Canada ACA727 E190 도착함 금 20:45 EDT 22:27 EDT
Envoy Air ENY3696 CRJ7 도착함 금 20:40 EDT 22:10 EDT
WestJet WJA1217 B736 도착함 금 19:50 EDT 21:28 EDT
Envoy Air ENY3311 CRJ7 도착함 금 19:40 EDT 21:15 EDT
Air Canada ACA725 E190 도착함 금 19:30 EDT 21:12 EDT
Air Canada ACA723 E190 도착함 금 18:30 EDT 20:12 EDT
WestJet WJA1215 B736 도착함 금 18:25 EDT 20:03 EDT
Envoy Air ENY3693 CRJ7 도착함 금 17:55 EDT 19:35 EDT
Air Canada ACA721 E190 도착함 금 17:30 EDT 19:12 EDT
WestJet WJA1213 B736 도착함 금 16:55 EDT 18:38 EDT
Air Canada ACA719 E190 도착함 금 16:30 EDT 18:15 EDT
Envoy Air ENY3335 CRJ7 도착함 금 15:50 EDT 17:30 EDT
Air Canada ACA717 E190 도착함 금 15:30 EDT 17:12 EDT
WestJet WJA1211 B736 도착함 금 14:55 EDT 16:33 EDT
Air Canada ACA715 E190 도착함 금 14:30 EDT 16:12 EDT
Envoy Air ENY3313 CRJ7 도착함 금 13:40 EDT 15:15 EDT
Air Canada ACA713 E190 도착함 금 13:30 EDT 15:12 EDT
Air Canada ACA711 E190 도착함 금 12:30 EDT 14:15 EDT
WestJet WJA1207 B736 도착함 금 12:00 EDT 13:38 EDT
Envoy Air ENY3005 CRJ7 도착함 금 11:50 EDT 13:30 EDT
Air Canada ACA709 E190 도착함 금 11:30 EDT 13:12 EDT
Air Canada ACA707 E190 도착함 금 10:30 EDT 12:15 EDT
Envoy Air ENY3632 CRJ7 도착함 금 10:20 EDT 12:00 EDT
WestJet WJA1205 B736 도착함 금 09:40 EDT 11:18 EDT
Envoy Air ENY3628 CRJ7 도착함 금 09:00 EDT 10:40 EDT
Air Canada ACA705 E190 도착함 금 08:45 EDT 10:35 EDT
WestJet WJA1203 B738 도착함 금 07:45 EDT 09:23 EDT
Air Canada ACA703 E190 도착함 금 07:30 EDT 09:12 EDT
Envoy Air ENY3348 CRJ7 도착함 금 07:15 EDT 08:44 EDT
Air Canada ACA701 E190 도착함 금 06:30 EDT 08:12 EDT
WestJet WJA1201 B736 취소됨 금 06:15 EDT 07:53 EDT
Air Canada ACA727 E190 도착함 목 20:45 EDT 22:27 EDT
Envoy Air ENY3696 CRJ7 도착함 목 20:40 EDT 22:10 EDT
WestJet WJA1217 B736 도착함 목 19:50 EDT 21:28 EDT
Envoy Air ENY3311 CRJ7 취소됨 목 19:40 EDT 21:15 EDT
Air Canada ACA725 E190 도착함 목 19:30 EDT 21:12 EDT
Air Canada ACA723 E190 도착함 목 18:30 EDT 20:12 EDT
WestJet WJA1215 B736 도착함 목 18:25 EDT 20:03 EDT
Envoy Air ENY3693 CRJ7 도착함 목 17:55 EDT 19:35 EDT
Air Canada ACA721 E190 도착함 목 17:30 EDT 19:12 EDT
WestJet WJA1213 B736 취소됨 목 16:55 EDT 18:38 EDT
Air Canada ACA719 E190 취소됨 목 16:30 EDT 18:15 EDT
Envoy Air ENY3335 CRJ7 도착함 목 15:50 EDT 17:30 EDT
Air Canada ACA717 E190 도착함 목 15:30 EDT 17:12 EDT
WestJet WJA1211 B736 도착함 목 14:55 EDT 16:33 EDT
Air Canada ACA715 E190 도착함 목 14:30 EDT 16:12 EDT
Envoy Air ENY3313 CRJ7 도착함 목 13:40 EDT 15:15 EDT
Air Canada ACA713 E190 도착함 목 13:30 EDT 15:12 EDT
Air Canada ACA711 E190 도착함 목 12:30 EDT 14:15 EDT
WestJet WJA1207 B736 도착함 목 12:00 EDT 13:38 EDT
Envoy Air ENY3005 CRJ7 취소됨 목 11:50 EDT 13:30 EDT
Air Canada ACA709 E190 취소됨 목 11:30 EDT 13:12 EDT
Air Canada ACA707 E190 도착함 목 10:30 EDT 12:15 EDT
Envoy Air ENY3632 CRJ7 도착함 목 10:20 EDT 12:00 EDT
WestJet WJA1205 B736 도착함 목 09:40 EDT 11:18 EDT
Envoy Air ENY3628 CRJ7 도착함 목 09:00 EDT 10:40 EDT
Air Canada ACA705 E190 도착함 목 08:45 EDT 10:35 EDT
Air Canada ACA703 E190 도착함 목 07:30 EDT 09:12 EDT
Envoy Air ENY3348 CRJ7 도착함 목 07:15 EDT 08:44 EDT
Air Canada ACA701 E190 도착함 목 06:30 EDT 08:12 EDT
WestJet WJA1201 B736 취소됨 목 06:15 EDT 07:53 EDT
Envoy Air ENY3696 CRJ7 취소됨 수 20:40 EDT 22:10 EDT
WestJet WJA1217 B736 도착함 수 19:50 EDT 21:28 EDT
Air Canada ACA725 E190 도착함 수 19:30 EDT 21:12 EDT
Air Canada ACA723 E190 도착함 수 18:30 EDT 20:12 EDT
WestJet WJA1215 B736 도착함 수 18:25 EDT 20:03 EDT
Air Canada ACA721 E190 도착함 수 17:30 EDT 19:12 EDT
Air Canada ACA719 E190 도착함 수 16:30 EDT 18:15 EDT
Air Canada ACA717 E190 취소됨 수 15:30 EDT 17:12 EDT
WestJet WJA1211 B736 도착함 수 14:55 EDT 16:33 EDT
Air Canada ACA715 E190 도착함 수 14:30 EDT 16:12 EDT
Air Canada ACA713 E190 도착함 수 13:30 EDT 15:12 EDT
Air Canada ACA711 E190 취소됨 수 12:30 EDT 14:15 EDT
WestJet WJA1205 B736 도착함 수 09:40 EDT 11:18 EDT
Air Canada ACA705 E190 도착함 수 08:45 EDT 10:35 EDT
Envoy Air ENY3348 CRJ7 도착함 수 07:15 EDT 08:44 EDT
Air Canada ACA701 E190 도착함 수 06:30 EDT 08:12 EDT
Sky Regional SKV7433 E170 도착함 일 13:30 EDT 14:52 EDT
Sky Regional SKV7431 E170 도착함 일 12:30 EDT 13:53 EDT
Sky Regional SKV7425 E170 도착함 일 08:45 EDT 09:49 EDT
AIRCRAFT HOLDING CO N425CT BE40 도착함 일 08:30 EDT 10:17 EDT
Sky Regional SKV7441 E170 도착함 토 19:30 EDT 20:45 EDT
Sky Regional SKV7439 E170 도착함 토 16:30 EDT 17:45 EDT
Sky Regional SKV7437 E170 도착함 토 15:30 EDT 16:38 EDT
Sky Regional SKV7433 E170 도착함 토 13:30 EDT 14:39 EDT