10:50 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 라구아디아 공항 (KLGA) - 토론토 피어슨 국제공항 (CYYZ)

1출발지
New York 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지

선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
Air Canada ACA707 E190 예정 (23 시간 39 분 내) 화 10:30 EDT 12:15 EDT
Envoy Air ENY3632 CRJ7 예정 (23 시간 29 분 내) 화 10:20 EDT 12:00 EDT
WestJet WJA1205 B736 예정 (22 시간 49 분 내) 화 09:40 EDT 11:20 EDT
Envoy Air ENY3628 CRJ7 예정 (22 시간 4 분 내) 화 08:55 EDT 10:35 EDT
Air Canada ACA705 E190 예정 (21 시간 54 분 내) 화 08:45 EDT 10:31 EDT
WestJet WJA1203 B737 예정 (20 시간 54 분 내) 화 07:45 EDT 09:25 EDT
Air Canada ACA703 E190 예정 (20 시간 39 분 내) 화 07:30 EDT 09:13 EDT
Envoy Air ENY3337 CRJ7 예정 (20 시간 24 분 내) 화 07:15 EDT 08:44 EDT
Sky Regional SKV7421 예정 (19 시간 49 분 내) 화 06:30 EDT 07:39 EDT
WestJet WJA1201 B736 예정 (19 시간 24 분 내) 화 06:15 EDT 07:55 EDT
Air Canada ACA727 E190 예정 (9 시간 54 분 내) 월 20:45 EDT 22:28 EDT
Envoy Air ENY3696 CRJ7 예정 (9 시간 49 분 내) 월 20:40 EDT 22:10 EDT
WestJet WJA1217 B736 예정 (8 시간 59 분 내) 월 19:50 EDT 21:30 EDT
Air Canada ACA725 E190 예정 (8 시간 39 분 내) 월 19:30 EDT 21:13 EDT
Envoy Air ENY3311 CRJ7 예정 (8 시간 34 분 내) 월 19:25 EDT 21:00 EDT
Air Canada ACA723 E190 예정 (7 시간 39 분 내) 월 18:30 EDT 20:13 EDT
WestJet WJA1215 B736 예정 (7 시간 34 분 내) 월 18:25 EDT 20:05 EDT
Envoy Air ENY3693 CRJ7 예정 (7 시간 9 분 내) 월 18:00 EDT 19:35 EDT
Air Canada ACA721 E190 예정 (6 시간 39 분 내) 월 17:30 EDT 19:13 EDT
WestJet WJA1213 B736 예정 (5 시간 54 분 내) 월 16:45 EDT 18:25 EDT
Sky Regional SKV7439 예정 (5 시간 51 분 내) 월 16:30 EDT 17:43 EDT
Envoy Air ENY3335 CRJ7 예정 (5 시간 9 분 내) 월 16:00 EDT 17:45 EDT
Air Canada ACA717 E190 예정 (4 시간 39 분 내) 월 15:30 EDT 17:13 EDT
WestJet WJA1211 B736 예정 (4 시간 4 분 내) 월 14:55 EDT 16:35 EDT
Air Canada ACA715 E190 예정 (3 시간 39 분 내) 월 14:30 EDT 16:13 EDT
Envoy Air ENY3313 CRJ7 예정 (2 시간 49 분 내) 월 13:40 EDT 15:14 EDT
Air Canada ACA713 E190 예정 (2 시간 39 분 내) 월 13:30 EDT 15:13 EDT
Air Canada ACA711 E190 예정 (1 시간 39 분 내) 월 12:30 EDT 14:15 EDT
WestJet WJA1207 B736 예정 (1 시간 9 분 내) 월 12:00 EDT 13:40 EDT
Envoy Air ENY3005 CRJ7 예정 (59 분 내) 월 11:50 EDT 13:25 EDT
Sky Regional SKV7427 E170 예정 (50 분 내) 월 11:30 EDT 12:40 EDT
Air Canada ACA707 E190 지연됨 월 10:30 EDT 12:15 EDT
Envoy Air ENY3632 CRJ7 항로 중 / 정시 월 10:20 EDT 12:00 EDT
WestJet WJA1205 B737 도착함 월 09:40 EDT 11:20 EDT
Envoy Air ENY3628 CRJ7 도착함 월 08:55 EDT 10:35 EDT
Air Canada ACA705 E190 도착함 월 08:45 EDT 10:31 EDT
WestJet WJA1203 B737 도착함 월 07:45 EDT 09:25 EDT
Air Canada ACA703 E190 도착함 월 07:30 EDT 09:13 EDT
Envoy Air ENY3337 CRJ7 도착함 월 07:15 EDT 08:44 EDT
Air Canada ACA701 E190 도착함 월 06:30 EDT 08:13 EDT
WestJet WJA1201 B736 취소됨 월 06:15 EDT 07:55 EDT
Air Canada ACA727 E190 취소됨 일 20:45 EDT 22:28 EDT
Envoy Air ENY3696 CRJ7 도착함 일 20:40 EDT 22:10 EDT
Air Canada ACA725 E190 도착함 일 19:30 EDT 21:13 EDT
Envoy Air ENY3311 CRJ7 도착함 일 19:25 EDT 21:00 EDT
Air Canada ACA723 E190 도착함 일 18:30 EDT 20:13 EDT
WestJet WJA1215 B736 도착함 일 18:25 EDT 20:05 EDT
Envoy Air ENY3693 CRJ7 도착함 일 18:00 EDT 19:35 EDT
Air Canada ACA721 E190 도착함 일 17:30 EDT 19:13 EDT
WestJet WJA1213 B736 도착함 일 16:45 EDT 18:25 EDT
Sky Regional SKV7439 E170 도착함 일 16:30 EDT 17:41 EDT
Envoy Air ENY3335 CRJ7 도착함 일 16:00 EDT 17:45 EDT
Sky Regional SKV7437 E170 도착함 일 15:30 EDT 16:57 EDT
Air Canada ACA715 E190 도착함 일 14:30 EDT 16:13 EDT
Envoy Air ENY3313 CRJ7 도착함 일 13:40 EDT 15:14 EDT
Sky Regional SKV7433 E170 도착함 일 13:30 EDT 14:47 EDT
Sky Regional SKV7431 E170 도착함 일 12:30 EDT 13:47 EDT
WestJet WJA1207 B736 도착함 일 12:00 EDT 13:40 EDT
Envoy Air ENY3005 CRJ7 취소됨 일 11:50 EDT 13:25 EDT
Sky Regional SKV7427 E170 도착함 일 11:30 EDT 12:53 EDT
Air Canada ACA707 E190 도착함 일 10:30 EDT 12:15 EDT
Envoy Air ENY3632 CRJ7 도착함 일 10:20 EDT 12:00 EDT
Envoy Air ENY3628 CRJ7 도착함 일 08:55 EDT 10:35 EDT
Air Canada ACA705 E190 도착함 일 08:45 EDT 10:31 EDT
Air Canada ACA703 E190 도착함 일 07:30 EDT 09:13 EDT
WestJet WJA1201 B736 도착함 일 06:15 EDT 07:55 EDT
Air Canada ACA727 E190 도착함 토 20:45 EDT 22:28 EDT
Sky Regional SKV7441 E170 도착함 토 19:30 EDT 20:31 EDT
Envoy Air ENY3311 CRJ7 도착함 토 19:25 EDT 21:00 EDT
Envoy Air ENY3693 CRJ7 도착함 토 18:00 EDT 19:35 EDT
WestJet WJA1213 B736 도착함 토 16:45 EDT 18:25 EDT
Sky Regional SKV7439 E170 도착함 토 16:30 EDT 17:57 EDT
Envoy Air ENY3335 CRJ7 도착함 토 16:00 EDT 17:45 EDT
Sky Regional SKV7437 E170 도착함 토 15:30 EDT 16:34 EDT
Envoy Air ENY3313 CRJ7 도착함 토 13:40 EDT 15:14 EDT
Sky Regional SKV7433 E170 도착함 토 13:30 EDT 14:36 EDT
WestJet WJA1207 B736 도착함 토 12:00 EDT 13:40 EDT
Envoy Air ENY3005 CRJ7 도착함 토 11:50 EDT 13:25 EDT
Sky Regional SKV7427 E170 도착함 토 11:30 EDT 12:55 EDT
WestJet WJA1203 B737 도착함 토 07:45 EDT 09:25 EDT
Sky Regional SKV7421 E170 도착함 토 06:30 EDT 07:40 EDT
Envoy Air ENY3696 CRJ7 도착함 금 20:40 EDT 22:10 EDT
WestJet WJA1217 B736 도착함 금 19:50 EDT 21:30 EDT
Air Canada ACA725 E190 도착함 금 19:30 EDT 21:13 EDT
Air Canada ACA723 E190 도착함 금 18:30 EDT 20:13 EDT
WestJet WJA1215 B736 도착함 금 18:25 EDT 20:05 EDT
Air Canada ACA721 E190 도착함 금 17:30 EDT 19:13 EDT
Jazz Air JZA8639 CRJ9 도착함 금 15:30 EDT 17:06 EDT
WestJet WJA1211 B736 도착함 금 14:55 EDT 16:35 EDT
Air Canada ACA715 E190 도착함 금 14:30 EDT 16:13 EDT
Air Canada ACA713 E190 도착함 금 13:30 EDT 15:13 EDT
Air Canada ACA711 E190 도착함 금 12:30 EDT 14:15 EDT
WestJet WJA1205 B736 도착함 금 09:40 EDT 11:20 EDT
Envoy Air ENY3337 CRJ7 도착함 금 07:15 EDT 08:44 EDT
Sky Regional SKV7421 E170 도착함 금 06:30 EDT 07:47 EDT
Interstate Equipmen SWQ9075 B734 도착함 목 20:00 EDT 21:54 EDT
WestJet WJA1217 B736 도착함 목 19:50 EDT 21:30 EDT
Air Canada ACA717 E190 도착함 목 15:30 EDT 17:13 EDT
WestJet WJA1211 B736 도착함 목 14:55 EDT 16:35 EDT
Air Canada ACA713 E190 도착함 목 13:30 EDT 15:13 EDT
Air Canada ACA711 E190 도착함 목 12:30 EDT 14:15 EDT
Jazz Air JZA8639 CRJ9 도착함 수 15:30 EDT 17:06 EDT
Air Canada ACA701 E190 도착함 수 06:30 EDT 08:13 EDT
Air Canada ACA719 E190 도착함 화 16:30 EDT 18:13 EDT
Jazz Air JZA8639 CRJ9 도착함 화 15:30 EDT 17:06 EDT
Air Canada ACA709 E190 도착함 화 11:30 EDT 13:13 EDT
Air Canada ACA701 E190 도착함 화 06:30 EDT 08:13 EDT
Sky Regional SKV7577 E170 도착함 월 18:30 EDT 19:43 EDT
Air Canada ACA719 E190 도착함 월 16:30 EDT 18:13 EDT
Air Canada ACA717 E190 도착함 월 15:30 EDT 17:13 EDT
Air Canada ACA709 E190 도착함 월 11:30 EDT 13:13 EDT