10:43 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 라구아디아 공항 (KLGA) - 토론토 피어슨 국제공항 (CYYZ)

1출발지
New York 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지

선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
Air Canada ACA707 E190 예정 (23 시간 46 분 내) 화 10:30 EDT 12:15 EDT
Envoy Air ENY3632 CRJ7 예정 (23 시간 36 분 내) 화 10:20 EDT 12:00 EDT
WestJet WJA1205 B736 예정 (22 시간 56 분 내) 화 09:40 EDT 11:18 EDT
Envoy Air ENY3628 CRJ7 예정 (22 시간 16 분 내) 화 09:00 EDT 10:40 EDT
Air Canada ACA705 E190 예정 (22 시간 1 분 내) 화 08:45 EDT 10:35 EDT
WestJet WJA1203 B737 예정 (21 시간 1 분 내) 화 07:45 EDT 09:23 EDT
Air Canada ACA703 E190 예정 (20 시간 46 분 내) 화 07:30 EDT 09:12 EDT
Envoy Air ENY3348 CRJ7 예정 (20 시간 31 분 내) 화 07:15 EDT 08:44 EDT
Air Canada ACA701 E190 예정 (19 시간 46 분 내) 화 06:30 EDT 08:12 EDT
WestJet WJA1201 B736 예정 (19 시간 31 분 내) 화 06:15 EDT 07:53 EDT
Air Canada ACA727 E190 예정 (10 시간 1 분 내) 월 20:45 EDT 22:28 EDT
Envoy Air ENY3696 CRJ7 예정 (9 시간 56 분 내) 월 20:40 EDT 22:10 EDT
WestJet WJA1217 B736 예정 (9 시간 6 분 내) 월 19:50 EDT 21:28 EDT
Envoy Air ENY3311 CRJ7 예정 (8 시간 56 분 내) 월 19:40 EDT 21:15 EDT
Air Canada ACA725 E190 예정 (8 시간 46 분 내) 월 19:30 EDT 21:13 EDT
Air Canada ACA723 E190 예정 (7 시간 46 분 내) 월 18:30 EDT 20:13 EDT
WestJet WJA1215 B736 예정 (7 시간 41 분 내) 월 18:25 EDT 20:03 EDT
Envoy Air ENY3693 CRJ7 예정 (7 시간 15 분 내) 월 17:59 EDT 19:39 EDT
Air Canada ACA721 E190 예정 (6 시간 46 분 내) 월 17:30 EDT 19:13 EDT
WestJet WJA1213 B736 예정 (6 시간 1 분 내) 월 16:45 EDT 18:23 EDT
Air Canada ACA719 E190 예정 (5 시간 46 분 내) 월 16:30 EDT 18:13 EDT
Envoy Air ENY3335 CRJ7 예정 (5 시간 6 분 내) 월 15:50 EDT 17:30 EDT
Air Canada ACA717 E190 예정 (4 시간 46 분 내) 월 15:30 EDT 17:13 EDT
WestJet WJA1211 B736 예정 (4 시간 11 분 내) 월 14:55 EDT 16:33 EDT
Air Canada ACA715 E190 예정 (3 시간 46 분 내) 월 14:30 EDT 16:13 EDT
Envoy Air ENY3313 CRJ7 예정 (2 시간 56 분 내) 월 13:40 EDT 15:15 EDT
Air Canada ACA713 E190 예정 (2 시간 46 분 내) 월 13:30 EDT 15:13 EDT
Air Canada ACA711 E190 예정 (1 시간 46 분 내) 월 12:30 EDT 14:15 EDT
WestJet WJA1207 B736 예정 (1 시간 16 분 내) 월 12:00 EDT 13:38 EDT
Envoy Air ENY3005 CRJ7 예정 (1 시간 6 분 내) 월 11:50 EDT 13:30 EDT
Air Canada ACA709 E190 예정 (46 분 내) 월 11:30 EDT 13:13 EDT
Air Canada ACA707 E190 활주 / 좌측 게이트 월 10:30 EDT 12:15 EDT
Envoy Air ENY3632 CRJ7 활주 / 좌측 게이트 월 10:20 EDT 12:00 EDT
WestJet WJA1205 B736 항로 중 / 정시 월 09:40 EDT 11:18 EDT
Envoy Air ENY3628 CRJ7 도착함 월 09:00 EDT 10:40 EDT
Air Canada ACA705 E190 도착함 월 08:45 EDT 10:31 EDT
WestJet WJA1203 B737 도착함 월 07:45 EDT 09:23 EDT
Envoy Air ENY3348 CRJ7 도착함 월 07:15 EDT 08:44 EDT
Air Canada ACA701 E190 도착함 월 06:30 EDT 08:13 EDT
WestJet WJA1201 B736 도착함 월 06:15 EDT 07:53 EDT
Air Canada ACA727 E190 도착함 일 20:45 EDT 22:28 EDT
Envoy Air ENY3696 CRJ7 도착함 일 20:40 EDT 22:10 EDT
Envoy Air ENY3311 CRJ7 도착함 일 19:40 EDT 21:15 EDT
Air Canada ACA725 E190 도착함 일 19:30 EDT 21:13 EDT
Air Canada ACA723 E190 도착함 일 18:30 EDT 20:13 EDT
WestJet WJA1215 B736 도착함 일 18:25 EDT 20:05 EDT
Envoy Air ENY3693 CRJ7 도착함 일 17:59 EDT 19:39 EDT
Air Canada ACA721 E190 취소됨 일 17:30 EDT 19:13 EDT
WestJet WJA1213 B736 도착함 일 16:45 EDT 18:25 EDT
Sky Regional SKV7439 E170 도착함 일 16:30 EDT 19:33 EDT
Envoy Air ENY3335 CRJ7 도착함 일 15:50 EDT 17:30 EDT
Sky Regional SKV7437 E170 도착함 일 15:30 EDT 16:36 EDT
Air Canada ACA715 E190 도착함 일 14:30 EDT 16:13 EDT
Envoy Air ENY3313 CRJ7 도착함 일 13:40 EDT 15:15 EDT
Sky Regional SKV7433 E170 도착함 일 13:30 EDT 14:54 EDT
Business Jet Soluti BJS618 LJ40 도착함 일 13:30 EDT 15:13 EDT
Sky Regional SKV7431 E170 도착함 일 12:30 EDT 13:30 EDT
WestJet WJA1207 B736 도착함 일 12:00 EDT 13:40 EDT
Envoy Air ENY3005 CRJ7 도착함 일 11:50 EDT 13:30 EDT
Sky Regional SKV7427 E170 도착함 일 11:30 EDT 12:28 EDT
Air Canada ACA707 E190 도착함 일 10:30 EDT 12:15 EDT
Envoy Air ENY3632 CRJ7 도착함 일 10:20 EDT 12:00 EDT
Envoy Air ENY3628 CRJ7 도착함 일 09:00 EDT 10:40 EDT
Air Canada ACA705 E190 도착함 일 08:45 EDT 10:31 EDT
WestJet WJA1201 B736 도착함 일 06:15 EDT 07:55 EDT
Air Canada ACA727 E190 도착함 토 20:45 EDT 22:28 EDT
Envoy Air ENY3311 CRJ7 도착함 토 19:40 EDT 21:15 EDT
Sky Regional SKV7441 E170 도착함 토 19:30 EDT 21:04 EDT
Envoy Air ENY3693 CRJ7 도착함 토 18:20 EDT 19:59 EDT
WestJet WJA1213 B736 도착함 토 16:45 EDT 18:25 EDT
Sky Regional SKV7439 E170 도착함 토 16:30 EDT 17:41 EDT
Envoy Air ENY3335 CRJ7 도착함 토 15:50 EDT 17:30 EDT
Sky Regional SKV7437 E170 도착함 토 15:30 EDT 16:34 EDT
Envoy Air ENY3313 CRJ7 도착함 토 13:40 EDT 15:15 EDT
Sky Regional SKV7433 E170 도착함 토 13:30 EDT 14:56 EDT
WestJet WJA1207 B736 도착함 토 12:00 EDT 13:40 EDT
Envoy Air ENY3005 CRJ7 도착함 토 11:50 EDT 13:30 EDT
Sky Regional SKV7427 E170 도착함 토 11:30 EDT 12:33 EDT
WestJet WJA1203 B737 도착함 토 07:45 EDT 09:25 EDT
Air Canada ACA703 E190 도착함 토 07:30 EDT 09:13 EDT
Sky Regional SKV7421 E170 도착함 토 06:30 EDT 07:43 EDT
Envoy Air ENY3696 CRJ7 도착함 금 20:40 EDT 22:10 EDT
WestJet WJA1217 B736 도착함 금 19:50 EDT 21:30 EDT
Air Canada ACA725 E190 도착함 금 19:30 EDT 21:13 EDT
Air Canada ACA723 E190 도착함 금 18:30 EDT 20:13 EDT
WestJet WJA1215 B736 도착함 금 18:25 EDT 20:05 EDT
Air Canada ACA721 E190 도착함 금 17:30 EDT 19:13 EDT
Sky Regional SKV7439 E170 도착함 금 16:30 EDT 18:08 EDT
Jazz Air JZA8639 CRJ9 도착함 금 15:30 EDT 17:06 EDT
WestJet WJA1211 B736 도착함 금 14:55 EDT 16:35 EDT
Air Canada ACA715 E190 도착함 금 14:30 EDT 16:13 EDT
Air Canada ACA713 E190 도착함 금 13:30 EDT 15:13 EDT
Air Canada ACA711 E190 도착함 금 12:30 EDT 14:15 EDT
Sky Regional SKV7427 E170 도착함 금 11:30 EDT 13:42 EDT
WestJet WJA1205 B736 도착함 금 09:40 EDT 11:20 EDT
Air Canada ACA703 E190 도착함 금 07:30 EDT 09:13 EDT
Envoy Air ENY3348 CRJ7 도착함 금 07:15 EDT 08:44 EDT
Air Canada ACA701 E190 도착함 금 06:30 EDT 08:13 EDT
WestJet WJA1217 B736 도착함 목 19:50 EDT 21:30 EDT
Air Canada ACA717 E190 도착함 목 15:30 EDT 17:13 EDT
WestJet WJA1211 B736 도착함 목 14:55 EDT 16:35 EDT
Air Canada ACA713 E190 도착함 목 13:30 EDT 15:13 EDT
Air Canada ACA711 E190 도착함 목 12:30 EDT 14:15 EDT
Jazz Air JZA8639 CRJ9 도착함 수 15:30 EDT 17:06 EDT
Jazz Air JZA8639 CRJ9 도착함 화 15:30 EDT 17:06 EDT
Air Canada ACA717 E190 도착함 월 15:30 EDT 17:13 EDT