14:44 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ Kansas City Intl (KMCI) - 윌리엄 P. 호비 공항 (KHOU)

1출발지

반대 항로
2행선지
Houston 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착 Connection
Southwest SWA659 B737 예정 (17 시간 55 분 내) 월 07:40 CDTMCI HOU09:40 CDT
Southwest SWA613 B737 예정 (6 시간 내) 일 19:45 CDTMCI HOU21:50 CDT
Southwest SWA4644 B737 도착함 토 08:15 CDTMCI HOU10:15 CDT
Southwest SWA613 B737 도착함 금 19:45 CDTMCI HOU21:50 CDT
Southwest SWA659 B737 도착함 금 07:40 CDTMCI HOU09:40 CDT
Southwest SWA613 B737 도착함 목 19:45 CDTMCI HOU21:50 CDT
Southwest SWA659 B737 도착함 목 07:40 CDTMCI HOU09:40 CDT
Southwest SWA851 B737 예정 일 17:55 CDTMCI STL세인트루이스
SWA603 B733 예정 STL HOU23:25 CDT 2 시간 25 분
Southwest SWA554 B737 예정 일 17:55 CDTMCI DAL댈러스
SWA57 B735 예정 DAL HOU21:30 CDT 1 시간
Southwest SWA554 B737 예정 일 17:55 CDTMCI DAL댈러스
SWA59 B735 예정 DAL HOU22:00 CDT 1 시간 35 분
American Airlines AAL1132 MD83 예정 일 17:20 CDTMCI DFWDallas-Fort Worth, TX
ASQ2530 예정 DFW HOU22:09 CDT 2 시간 21 분
Southwest SWA526 B737 예정 일 15:50 CDTMCI DAL댈러스
SWA59 B735 예정 DAL HOU22:00 CDT 3 시간 40 분
Southwest SWA526 B737 예정 일 15:50 CDTMCI DAL댈러스
SWA57 B735 예정 DAL HOU21:30 CDT 3 시간 10 분
Southwest SWA526 B737 예정 일 15:50 CDTMCI DAL댈러스
SWA53 B737 예정 DAL HOU20:35 CDT 2 시간 10 분
Southwest SWA526 B737 예정 일 15:50 CDTMCI DAL댈러스
SWA47 B735 예정 DAL HOU19:05 CDT 40 분
American Airlines AAL340 MD82 예정 일 14:40 CDTMCI DFWDallas-Fort Worth, TX
ENY3088 E145 예정 DFW HOU20:05 CDT 2 시간 39 분
American Airlines AAL340 MD82 예정 일 14:40 CDTMCI DFWDallas-Fort Worth, TX
ASQ2519 예정 DFW HOU17:44 CDT 35 분
American Airlines AAL340 MD82 예정 일 14:40 CDTMCI DFWDallas-Fort Worth, TX
ASQ2552 예정 DFW HOU18:48 CDT 1 시간 40 분
Southwest SWA1370 B737 예정 일 13:35 CDTMCI STL세인트루이스
SWA536 B737 예정 STL HOU18:30 CDT 2 시간
Southwest SWA375 B737 항로 중 일 13:10 CDTMCI DAL댈러스
SWA47 B735 예정 DAL HOU19:05 CDT 3 시간 15 분
Southwest SWA375 B737 항로 중 일 13:10 CDTMCI DAL댈러스
SWA39 B733 예정 DAL HOU17:05 CDT 1 시간 15 분
Southwest SWA375 B737 항로 중 일 13:10 CDTMCI DAL댈러스
SWA37 B733 예정 DAL HOU16:30 CDT 45 분
Southwest SWA375 B737 항로 중 일 13:10 CDTMCI DAL댈러스
SWA41 B737 예정 DAL HOU17:30 CDT 1 시간 45 분
Southwest SWA375 B737 항로 중 일 13:10 CDTMCI DAL댈러스
SWA43 B733 예정 DAL HOU18:00 CDT 2 시간 15 분
Southwest SWA375 B737 항로 중 일 13:10 CDTMCI DAL댈러스
SWA45 B737 예정 DAL HOU18:35 CDT 2 시간 45 분
American Airlines AAL970 MD80 예정 일 12:50 CDTMCI DFWDallas-Fort Worth, TX
ENY3779 E145 예정 DFW HOU16:35 CDT 1 시간
American Airlines AAL970 MD80 예정 일 12:50 CDTMCI DFWDallas-Fort Worth, TX
ASQ2519 예정 DFW HOU17:44 CDT 2 시간 30 분
American Airlines AAL970 MD80 예정 일 12:50 CDTMCI DFWDallas-Fort Worth, TX
ASQ2552 예정 DFW HOU18:48 CDT 3 시간 35 분
Southwest SWA4571 B737 도착함 일 11:40 CDTMCI STL세인트루이스
SWA536 B737 예정 STL HOU18:30 CDT 3 시간 55 분
Southwest SWA852 B733 도착함 일 11:35 CDTMCI DAL댈러스
SWA845 B733 예정 DAL HOU16:00 CDT 1 시간 55 분
Southwest SWA852 B733 도착함 일 11:35 CDTMCI DAL댈러스
SWA33 B733 예정 DAL HOU15:30 CDT 1 시간 25 분
Southwest SWA852 B733 도착함 일 11:35 CDTMCI DAL댈러스
SWA29 B733 예정 DAL HOU14:30 CDT 25 분
Southwest SWA852 B733 도착함 일 11:35 CDTMCI DAL댈러스
SWA37 B733 예정 DAL HOU16:30 CDT 2 시간 25 분
Southwest SWA852 B733 도착함 일 11:35 CDTMCI DAL댈러스
SWA43 B733 예정 DAL HOU18:00 CDT 3 시간 55 분
Southwest SWA852 B733 도착함 일 11:35 CDTMCI DAL댈러스
SWA39 B733 예정 DAL HOU17:05 CDT 2 시간 55 분
Southwest SWA852 B733 도착함 일 11:35 CDTMCI DAL댈러스
SWA41 B737 예정 DAL HOU17:30 CDT 3 시간 25 분
American Airlines AAL1046 MD80 도착함 일 10:35 CDTMCI DFWDallas-Fort Worth, TX
ASQ2564 CRJ2 항로 중 DFW HOU14:09 CDT 50 분
American Airlines AAL1046 MD80 도착함 일 10:35 CDTMCI DFWDallas-Fort Worth, TX
ENY3779 E145 예정 DFW HOU16:35 CDT 3 시간 10 분
Southwest SWA343 B737 도착함 일 10:05 CDTMCI DAL댈러스
SWA29 B733 예정 DAL HOU14:30 CDT 1 시간 55 분
Southwest SWA343 B737 도착함 일 10:05 CDTMCI DAL댈러스
SWA27 B733 항로 중 DAL HOU14:00 CDT 1 시간 25 분
Southwest SWA343 B737 도착함 일 10:05 CDTMCI DAL댈러스
SWA343 B737 도착함 DAL HOU13:00 CDT 25 분
Southwest SWA343 B737 도착함 일 10:05 CDTMCI DAL댈러스
SWA25 B735 도착함 DAL HOU13:30 CDT 55 분
Southwest SWA343 B737 도착함 일 10:05 CDTMCI DAL댈러스
SWA37 B733 예정 DAL HOU16:30 CDT 3 시간 55 분
Southwest SWA343 B737 도착함 일 10:05 CDTMCI DAL댈러스
SWA33 B733 예정 DAL HOU15:30 CDT 2 시간 55 분
Southwest SWA343 B737 도착함 일 10:05 CDTMCI DAL댈러스
SWA845 B733 예정 DAL HOU16:00 CDT 3 시간 25 분
Southwest SWA2938 B737 도착함 일 09:50 CDTMCI MSY뉴올리언스
SWA202 B737 예정 MSY HOU16:45 CDT 3 시간 50 분
Southwest SWA2938 B737 도착함 일 09:50 CDTMCI MSY뉴올리언스
SWA131 B735 항로 중 MSY HOU14:40 CDT 1 시간 45 분
Southwest SWA2938 B737 도착함 일 09:50 CDTMCI MSY뉴올리언스
SWA2938 B737 도착함 MSY HOU13:25 CDT 35 분
American Airlines AAL151 MD80 도착함 일 09:15 CDTMCI DFWDallas-Fort Worth, TX
ASQ2564 CRJ2 항로 중 DFW HOU14:09 CDT 2 시간
Southwest SWA2917 B737 도착함 일 09:10 CDTMCI DAL댈러스
SWA33 B733 예정 DAL HOU15:30 CDT 3 시간 45 분
Southwest SWA2917 B737 도착함 일 09:10 CDTMCI DAL댈러스
SWA25 B735 도착함 DAL HOU13:30 CDT 1 시간 45 분
Southwest SWA2917 B737 도착함 일 09:10 CDTMCI DAL댈러스
SWA343 B737 도착함 DAL HOU13:00 CDT 1 시간 15 분
Southwest SWA2917 B737 도착함 일 09:10 CDTMCI DAL댈러스
SWA29 B733 예정 DAL HOU14:30 CDT 2 시간 45 분
Southwest SWA2917 B737 도착함 일 09:10 CDTMCI DAL댈러스
SWA27 B733 항로 중 DAL HOU14:00 CDT 2 시간 15 분
Southwest SWA4650 B737 도착함 일 07:30 CDTMCI DAL댈러스
SWA19 B735 도착함 DAL HOU12:00 CDT 1 시간 55 분
Southwest SWA4650 B737 도착함 일 07:30 CDTMCI DAL댈러스
SWA11 B733 도착함 DAL HOU10:35 CDT 25 분
Southwest SWA4650 B737 도착함 일 07:30 CDTMCI DAL댈러스
SWA343 B737 도착함 DAL HOU13:00 CDT 2 시간 55 분
Southwest SWA4650 B737 도착함 일 07:30 CDTMCI DAL댈러스
SWA25 B735 도착함 DAL HOU13:30 CDT 3 시간 25 분
Southwest SWA4650 B737 도착함 일 07:30 CDTMCI DAL댈러스
SWA15 B737 도착함 DAL HOU11:00 CDT 55 분
Southwest SWA4650 B737 도착함 일 07:30 CDTMCI DAL댈러스
SWA27 B733 항로 중 DAL HOU14:00 CDT 3 시간 55 분
American Airlines AAL1027 MD80 도착함 일 07:10 CDTMCI DFWDallas-Fort Worth, TX
ENY3098 E145 도착함 DFW HOU11:15 CDT 1 시간 15 분
Southwest SWA2867 B737 도착함 일 07:05 CDTMCI STL세인트루이스
SWA683 B733 도착함 STL HOU12:15 CDT 2 시간 15 분
American Airlines AAL1039 MD83 도착함 일 06:05 CDTMCI DFWDallas-Fort Worth, TX
ENY3098 E145 도착함 DFW HOU11:15 CDT 2 시간 20 분
American Airlines AAL1039 MD83 도착함 일 06:05 CDTMCI DFWDallas-Fort Worth, TX
ENY2888 E145 도착함 DFW HOU09:50 CDT 55 분