20:05 EST


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) - Reno/Tahoe Intl (KRNO)

1출발지
Chicago 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지

선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착 Connection
Southwest SWA4926 B733 지연됨 금 19:15 CSTMDW LAXLos Angeles, CA
SWA271 B737 지연됨 LAX RNO21:55 PST 50 분
Southwest SWA766 B737 항로 중 금 17:55 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA405 B733 예정 LAS RNO22:35 PST 1 시간 25 분
Southwest SWA554 B738 항로 중 / 정시 금 17:40 CSTMDW PHX피닉스, 애리조나 주
SWA368 B733 지연됨 PHX RNO21:10 PST 50 분
Southwest SWA116 B737 항로 중 / 정시 금 15:45 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA255 B737 지연됨 LAS RNO19:55 PST 50 분
Southwest SWA116 B737 항로 중 / 정시 금 15:45 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA632 B733 예정 LAS RNO21:30 PST 2 시간 30 분
Southwest SWA116 B737 항로 중 / 정시 금 15:45 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA405 B733 예정 LAS RNO22:35 PST 3 시간 35 분
Southwest SWA643 B738 항로 중 금 15:10 CSTMDW PHX피닉스, 애리조나 주
SWA368 B733 지연됨 PHX RNO21:10 PST 3 시간 20 분
Southwest SWA1978 B737 도착함 금 14:20 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA255 B737 지연됨 LAS RNO19:55 PST 2 시간 15 분
Southwest SWA1978 B737 도착함 금 14:20 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA632 B733 예정 LAS RNO21:30 PST 3 시간 55 분
Southwest SWA1978 B737 도착함 금 14:20 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA150 B733 항로 중 / 정시 LAS RNO18:10 PST 30 분
Southwest SWA2952 B737 도착함 금 14:10 CSTMDW LAXLos Angeles, CA
SWA271 B737 지연됨 LAX RNO21:55 PST 3 시간 55 분
Southwest SWA3124 B737 도착함 금 13:45 CSTMDW DENDenver, CO
SWA284 B737 항로 중 DEN RNO17:10 PST 30 분
Southwest SWA274 B737 도착함 금 13:00 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA255 B737 지연됨 LAS RNO19:55 PST 3 시간 35 분
Southwest SWA274 B737 도착함 금 13:00 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA150 B733 항로 중 / 정시 LAS RNO18:10 PST 1 시간 50 분
Southwest SWA3121 B737 도착함 금 12:25 CSTMDW SAN샌디에이고
SWA299 B733 예정 SAN RNO18:55 PST 2 시간 35 분
Southwest SWA330 B737 항로 중 금 10:55 CSTMDW DENDenver, CO
SWA284 B737 항로 중 DEN RNO17:10 PST 3 시간 15 분
Southwest SWA1794 B737 도착함 금 10:05 CSTMDW LAXLos Angeles, CA
SWA1794 B737 도착함 LAX RNO14:25 PST 30 분
Southwest SWA445 B737 도착함 금 09:30 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA1077 B737 도착함 LAS RNO13:20 PST 35 분
Southwest SWA445 B737 도착함 금 09:30 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA9010 B737 도착함 LAS RNO14:22 PST 1 시간 40 분
Southwest SWA445 B737 도착함 금 09:30 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA679 B737 도착함 LAS RNO14:25 PST 1 시간 40 분
Southwest SWA445 B737 도착함 금 09:30 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA4098 B737 도착함 LAS RNO15:35 PST 2 시간 50 분
Southwest SWA445 B737 활주 / 좌측 게이트 금 09:30 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA1077 B737 도착함 LAS RNO13:20 PST 35 분
Southwest SWA445 B737 활주 / 좌측 게이트 금 09:30 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA9010 B737 도착함 LAS RNO14:22 PST 1 시간 40 분
Southwest SWA445 B737 활주 / 좌측 게이트 금 09:30 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA679 B737 도착함 LAS RNO14:25 PST 1 시간 40 분
Southwest SWA445 B737 활주 / 좌측 게이트 금 09:30 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA4098 B737 도착함 LAS RNO15:35 PST 2 시간 50 분
Southwest SWA2246 B738 도착함 금 08:50 CSTMDW LAXLos Angeles, CA
SWA1794 B737 도착함 LAX RNO14:25 PST 1 시간 35 분
Southwest SWA750 B738 도착함 금 08:50 CSTMDW PHX피닉스, 애리조나 주
SWA9012 B733 도착함 PHX RNO13:12 PST 30 분
Southwest SWA750 B738 도착함 금 08:50 CSTMDW PHX피닉스, 애리조나 주
SWA3472 B737 도착함 PHX RNO13:25 PST 30 분
Southwest SWA4655 B738 도착함 금 08:50 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA1077 B737 도착함 LAS RNO13:20 PST 1 시간
Southwest SWA4655 B738 도착함 금 08:50 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA9010 B737 도착함 LAS RNO14:22 PST 2 시간 10 분
Southwest SWA4655 B738 도착함 금 08:50 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA679 B737 도착함 LAS RNO14:25 PST 2 시간 10 분
Southwest SWA4655 B738 도착함 금 08:50 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA4098 B737 도착함 LAS RNO15:35 PST 3 시간 20 분
Southwest SWA3135 B737 도착함 금 06:30 CSTMDW LAXLos Angeles, CA
SWA1794 B737 도착함 LAX RNO14:25 PST 3 시간 50 분
Southwest SWA198 B738 도착함 금 06:00 CSTMDW PHX피닉스, 애리조나 주
SWA9012 B733 도착함 PHX RNO13:12 PST 3 시간 20 분
Southwest SWA198 B738 도착함 금 06:00 CSTMDW PHX피닉스, 애리조나 주
SWA3472 B737 도착함 PHX RNO13:25 PST 3 시간 20 분
Southwest SWA493 B738 도착함 금 05:50 CSTMDW LASLas Vegas, NV
SWA412 B737 도착함 LAS RNO10:55 PST 1 시간 40 분
Southwest SWA376 B738 도착함 금 05:50 CSTMDW DENDenver, CO
SWA2243 B737 도착함 DEN RNO09:50 PST 50 분