01:01 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 오헤어 국제공항 (KORD) - Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW)

1출발지
Chicago 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지

선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
ExpressJet ASQ3849 E135 예정 (21 시간 2 분 내) 금 21:04 CDT 23:57 EDT
ExpressJet ASQ6005 E135 예정 (18 시간 18 분 내) 금 18:20 CDT 21:13 EDT
ExpressJet ASQ4304 E135 예정 (16 시간 34 분 내) 금 16:36 CDT 19:27 EDT
ExpressJet ASQ5985 E135 예정 (13 시간 26 분 내) 금 13:28 CDT 16:19 EDT
ExpressJet ASQ4216 E135 예정 (11 시간 3 분 내) 금 11:05 CDT 13:55 EDT
ExpressJet ASQ6121 E135 예정 (6 시간 27 분 내) 금 06:29 CDT 09:19 EDT
ExpressJet ASQ5911 E135 취소됨 목 21:04 CDT 23:57 EDT
ExpressJet ASQ4437 E135 도착함 목 18:20 CDT 21:13 EDT
ExpressJet ASQ6121 E135 도착함 목 16:36 CDT 19:27 EDT
ExpressJet ASQ5875 E135 도착함 목 13:28 CDT 16:19 EDT
ExpressJet ASQ4244 E135 도착함 목 11:05 CDT 13:55 EDT
ExpressJet ASQ4224 E135 도착함 목 06:29 CDT 09:19 EDT
ExpressJet ASQ4224 E135 도착함 수 21:04 CDT 23:57 EDT
ExpressJet ASQ4437 E135 도착함 수 18:20 CDT 21:13 EDT
ExpressJet ASQ4304 E135 도착함 수 16:36 CDT 19:27 EDT
ExpressJet ASQ6121 E135 도착함 수 13:28 CDT 16:19 EDT
ExpressJet ASQ4216 E135 도착함 수 11:05 CDT 13:55 EDT
ExpressJet ASQ6189 E135 도착함 수 06:29 CDT 09:19 EDT
ExpressJet ASQ5911 E135 도착함 화 21:04 CDT 23:57 EDT
ExpressJet ASQ6172 E135 도착함 화 18:20 CDT 21:13 EDT
ExpressJet ASQ5985 E135 도착함 화 13:28 CDT 16:19 EDT
ExpressJet ASQ4216 E135 도착함 화 11:05 CDT 13:55 EDT
ExpressJet ASQ6189 E135 도착함 화 06:29 CDT 09:19 EDT
ExpressJet ASQ5911 E135 도착함 월 21:04 CDT 23:57 EDT
ExpressJet ASQ4304 E135 도착함 월 18:20 CDT 21:13 EDT
ExpressJet ASQ5985 E135 도착함 월 13:28 CDT 16:19 EDT
ExpressJet ASQ4316 E135 도착함 월 11:05 CDT 13:55 EDT
ExpressJet ASQ4532 E135 도착함 월 06:29 CDT 09:19 EDT
ExpressJet ASQ4532 E135 도착함 일 21:04 CDT 23:57 EDT
ExpressJet ASQ4096 E135 도착함 일 18:20 CDT 21:13 EDT
ExpressJet ASQ429T E145 도착함 일 16:36 CDT 19:58 EDT
ExpressJet ASQ4429 E135 도착함 일 16:36 CDT 19:27 EDT
ExpressJet ASQ3833 E135 도착함 일 06:29 CDT 09:19 EDT
Shuttle America TCF3512 E170 도착함 토 16:36 CDT 19:27 EDT
ExpressJet ASQ6047 E135 도착함 토 11:05 CDT 13:55 EDT
ExpressJet ASQ6189 E135 도착함 토 06:29 CDT 09:19 EDT
ExpressJet ASQ6096 E135 도착함 금 21:04 CDT 23:57 EDT
ExpressJet ASQ4437 E135 도착함 금 18:20 CDT 21:13 EDT
ExpressJet ASQ4244 E135 도착함 금 11:05 CDT 13:55 EDT
ExpressJet ASQ3817 E135 도착함 금 06:29 CDT 09:19 EDT