02:29 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 오헤어 국제공항 (KORD) - 몬트리올 피에르 엘리오트 트뤼도 국제공항 (CYUL)

1출발지
Chicago 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지

선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
SkyWest SKW2638 예정 (17 시간 55 분 내) 토 19:15 CDT 22:09 EDT
Sky Regional SKV7418 예정 (17 시간 49 분 내) 토 18:55 CDT 21:58 EDT
GoJet GJS3644 CRJ7 예정 (15 시간 30 분 내) 토 17:00 CDT 20:04 EDT
SkyWest SKW2647 예정 (12 시간 9 분 내) 토 13:35 CDT 16:24 EDT
GoJet GJS3664 CRJ7 예정 (11 시간 55 분 내) 토 13:25 CDT 16:26 EDT
Sky Regional SKV7414 예정 (12 시간 16 분 내) 토 13:20 CDT 16:25 EDT
SkyWest SKW2646 예정 (9 시간 37 분 내) 토 11:05 CDT 13:52 EDT
ExpressJet ASQ5981 E135 예정 (9 시간 4 분 내) 토 10:34 CDT 13:39 EDT
Sky Regional SKV7400 예정 (8 시간 52 분 내) 토 10:10 CDT 13:01 EDT
Shuttle America TCF3568 E170 예정 (7 시간 27 분 내) 토 08:57 CDT 11:59 EDT
SkyWest SKW2645 예정 (6 시간 40 분 내) 토 08:05 CDT 10:55 EDT
Sky Regional SKV7410 예정 (6 시간 9 분 내) 토 07:30 CDT 10:18 EDT
ExpressJet ASQ5972 E135 예정 (4 시간 35 분 내) 토 06:05 CDT 09:10 EDT
SkyWest SKW2648 CRJ2 도착함 금 21:20 CDT 01:48 EDT
GoJet GJS3671 CRJ7 도착함 금 21:07 CDT 00:10 EDT
Shuttle America TCF3464 E170 도착함 금 19:15 CDT 22:22 EDT
Sky Regional SKV7418 E170 도착함 금 18:55 CDT 22:50 EDT
Sky Regional SKV7416 E170 도착함 금 15:45 CDT 18:59 EDT
SkyWest SKW2647 CRJ2 도착함 금 13:35 CDT 16:44 EDT
ExpressJet ASQ4413 E135 도착함 금 13:25 CDT 16:29 EDT
Sky Regional SKV7414 E170 도착함 금 13:20 CDT 17:03 EDT
SkyWest SKW2646 CRJ2 도착함 금 11:05 CDT 14:08 EDT
ExpressJet ASQ3847 E135 도착함 금 10:34 CDT 13:39 EDT
Sky Regional SKV7400 E170 도착함 금 10:10 CDT 13:09 EDT
Shuttle America TCF3568 E170 도착함 금 08:57 CDT 11:59 EDT
SkyWest SKW2645 CRJ2 도착함 금 08:05 CDT 11:09 EDT
Sky Regional SKV7410 E170 도착함 금 07:30 CDT 10:16 EDT
ExpressJet ASQ6112 E135 도착함 금 06:05 CDT 09:10 EDT
SkyWest SKW2648 CRJ2 도착함 목 21:20 CDT 00:31 EDT
Mesa ASH5091 CRJ7 도착함 목 21:07 CDT 00:10 EDT
Shuttle America TCF3464 E170 도착함 목 19:15 CDT 22:22 EDT
Sky Regional SKV7418 E170 도착함 목 18:55 CDT 22:16 EDT
Sky Regional SKV7416 E170 도착함 목 15:45 CDT 19:32 EDT
SkyWest SKW2647 CRJ2 도착함 목 13:35 CDT 16:45 EDT
ExpressJet ASQ4413 E135 도착함 목 13:25 CDT 16:29 EDT
Sky Regional SKV7414 E170 도착함 목 13:20 CDT 16:41 EDT
SkyWest SKW2646 CRJ2 도착함 목 11:05 CDT 14:13 EDT
ExpressJet ASQ4487 E135 도착함 목 10:34 CDT 13:39 EDT
Sky Regional SKV7400 E170 도착함 목 10:10 CDT 13:03 EDT
Shuttle America TCF3568 E170 도착함 목 08:57 CDT 11:59 EDT
SkyWest SKW2645 CRJ2 도착함 목 08:05 CDT 11:18 EDT
Sky Regional SKV7410 E170 도착함 목 07:30 CDT 10:38 EDT
ExpressJet ASQ6112 E135 도착함 목 06:05 CDT 09:10 EDT
SkyWest SKW2648 CRJ2 도착함 수 21:20 CDT 00:34 EDT
Mesa ASH5091 CRJ7 도착함 수 21:07 CDT 00:10 EDT
Shuttle America TCF3464 E170 도착함 수 19:15 CDT 22:22 EDT
Sky Regional SKV7416 E170 도착함 수 15:45 CDT 18:53 EDT
ExpressJet ASQ4413 E135 도착함 수 13:25 CDT 16:29 EDT
ExpressJet ASQ5972 E135 도착함 수 10:34 CDT 13:39 EDT
ExpressJet ASQ6037 E135 도착함 수 06:05 CDT 09:10 EDT
Mesa ASH5091 CRJ7 도착함 화 21:07 CDT 00:10 EDT
ExpressJet ASQ5704 CRJ 도착함 화 13:25 CDT 16:29 EDT
ExpressJet ASQ4520 E135 도착함 화 10:34 CDT 13:39 EDT
ExpressJet ASQ5972 E135 도착함 화 06:05 CDT 09:10 EDT
ExpressJet ASQ4487 E135 도착함 월 10:34 CDT 13:39 EDT
ExpressJet ASQ6112 E135 도착함 월 06:05 CDT 09:10 EDT
SkyWest SKW2638 CRJ2 도착함 토 19:15 CDT 00:27 EDT
GoJet GJS3644 CRJ7 도착함 토 17:00 CDT 20:04 EDT
Shuttle America TCF3547 E170 도착함 토 13:25 CDT 16:29 EDT
ExpressJet ASQ4153 E135 도착함 토 06:05 CDT 09:10 EDT