18:14 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 오헤어 국제공항 (KORD) - Nashville Intl (KBNA)

1출발지
Chicago 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지

선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
ExpressJet ASQ4156 E135 예정 (23 시간 28 분 내) 토 16:44 CDT 18:09 CDT
Republic RPA4226 E170 예정 (22 시간 44 분 내) 토 16:00 CDT 17:20 CDT
ExpressJet ASQ4520 E135 예정 (21 시간 6 분 내) 토 14:22 CDT 15:49 CDT
Envoy Air ENY3686 CRJ7 예정 (20 시간 4 분 내) 토 13:20 CDT 14:40 CDT
ExpressJet ASQ5686 CRJ 예정 (17 시간 54 분 내) 토 11:10 CDT 12:34 CDT
Envoy Air ENY2877 E145 예정 (17 시간 19 분 내) 토 10:35 CDT 11:55 CDT
Envoy Air ENY3269 E145 예정 (16 시간 4 분 내) 토 09:20 CDT 10:45 CDT
Republic RPA4337 E170 예정 (13 시간 39 분 내) 토 06:55 CDT 08:15 CDT
ExpressJet ASQ6057 E135 예정 (3 시간 44 분 내) 금 21:00 CDT 22:25 CDT
Envoy Air ENY2997 E145 예정 (2 시간 54 분 내) 금 20:10 CDT 21:35 CDT
Envoy Air ENY3201 CRJ7 예정 (1 시간 49 분 내) 금 19:05 CDT 20:25 CDT
ExpressJet ASQ4353 E135 예정 (1 시간 4 분 내) 금 18:20 CDT 19:45 CDT
Envoy Air ENY3086 CRJ7 예정 (24 분 내) 금 17:40 CDT 18:59 CDT
ExpressJet ASQ4677 E145 항로 중 / 정시 금 16:20 CDT 17:45 CDT
Envoy Air ENY3520 CRJ7 항로 중 금 15:45 CDT 17:05 CDT
ExpressJet ASQ4585 E135 도착함 금 14:19 CDT 15:46 CDT
Envoy Air ENY3686 CRJ7 도착함 금 13:20 CDT 14:40 CDT
Envoy Air ENY3178 E145 도착함 금 12:25 CDT 13:50 CDT
ExpressJet ASQ5767 CRJ 도착함 금 11:10 CDT 12:34 CDT
Envoy Air ENY2877 E145 도착함 금 10:35 CDT 11:55 CDT
Envoy Air ENY3269 E145 도착함 금 09:20 CDT 10:45 CDT
ExpressJet ASQ5940 E135 도착함 금 06:56 CDT 08:20 CDT
Republic RPA4337 E170 도착함 금 06:55 CDT 08:15 CDT
ExpressJet ASQ6057 E135 도착함 목 21:00 CDT 22:25 CDT
Envoy Air ENY2997 E145 도착함 목 20:10 CDT 21:35 CDT
Envoy Air ENY3201 CRJ7 도착함 목 19:05 CDT 20:25 CDT
ExpressJet ASQ4353 E135 도착함 목 18:20 CDT 19:45 CDT
Envoy Air ENY3086 CRJ7 도착함 목 17:40 CDT 18:59 CDT
ExpressJet ASQ4677 E135 도착함 목 16:20 CDT 17:45 CDT
Envoy Air ENY3520 CRJ7 도착함 목 15:45 CDT 17:05 CDT
ExpressJet ASQ4585 E135 도착함 목 14:19 CDT 15:46 CDT
Envoy Air ENY3686 CRJ7 도착함 목 13:20 CDT 14:40 CDT
Envoy Air ENY3178 E145 도착함 목 12:25 CDT 13:50 CDT
ExpressJet ASQ5767 CRJ 도착함 목 11:10 CDT 12:34 CDT
Envoy Air ENY2877 E145 도착함 목 10:35 CDT 11:55 CDT
Envoy Air ENY3269 E145 도착함 목 09:20 CDT 10:45 CDT
ExpressJet ASQ5940 E135 도착함 목 06:56 CDT 08:20 CDT
Republic RPA4337 E170 도착함 목 06:55 CDT 08:15 CDT
ExpressJet ASQ6057 E135 도착함 수 21:00 CDT 22:25 CDT
Envoy Air ENY2997 E145 도착함 수 20:10 CDT 21:35 CDT
Envoy Air ENY3201 CRJ7 도착함 수 19:05 CDT 20:25 CDT
ExpressJet ASQ4201 E135 도착함 수 18:20 CDT 19:45 CDT
Envoy Air ENY3086 CRJ7 도착함 수 17:40 CDT 18:59 CDT
ExpressJet ASQ4677 E135 도착함 수 16:20 CDT 17:45 CDT
Envoy Air ENY3520 CRJ7 도착함 수 15:45 CDT 17:05 CDT
ExpressJet ASQ4861 E135 도착함 수 14:19 CDT 15:46 CDT
Envoy Air ENY3178 E145 도착함 수 12:25 CDT 13:50 CDT
ExpressJet ASQ5832 E135 도착함 수 11:20 CDT 12:44 CDT
ExpressJet ASQ4194 E135 도착함 수 06:56 CDT 08:20 CDT
ExpressJet ASQ4201 E135 도착함 화 18:25 CDT 19:50 CDT
ExpressJet ASQ4171 E135 취소됨 화 16:40 CDT 18:05 CDT
ExpressJet ASQ4585 E135 취소됨 화 14:19 CDT 15:46 CDT
ExpressJet ASQ5690 CRJ 도착함 화 11:11 CDT 12:35 CDT
ExpressJet ASQ4194 E135 도착함 화 06:56 CDT 08:20 CDT
ExpressJet ASQ4353 E135 취소됨 월 18:20 CDT 19:45 CDT
ExpressJet ASQ5767 CRJ 도착함 월 11:10 CDT 12:34 CDT
ExpressJet ASQ5940 E135 도착함 월 06:56 CDT 08:20 CDT
ExpressJet ASQ6022 E135 도착함 일 16:34 CDT 17:59 CDT
ExpressJet ASQ4670 E135 도착함 일 11:10 CDT 12:34 CDT
ExpressJet ASQ57T E45X 도착함 토 21:24 CDT 23:13 CDT
ExpressJet ASQ4670 E135 도착함 토 16:44 CDT 18:09 CDT
ExpressJet ASQ4520 E135 도착함 토 14:22 CDT 15:49 CDT
ExpressJet ASQ5690 CRJ 도착함 토 11:10 CDT 12:34 CDT