04:21 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 오헤어 국제공항 (KORD) - 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW)

1출발지
Chicago 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Dallas 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
American Airlines AAL2373 MD80 예정 (19 시간 8 분 내) 일 22:30 CDT 00:45 CDT
Shuttle America TCF5149 E170 예정 (18 시간 5 분 내) 일 21:27 CDT 23:53 CDT
American Airlines AAL2486 MD83 예정 (17 시간 13 분 내) 일 20:35 CDT 22:50 CDT
American Airlines AAL2349 MD83 예정 (16 시간 13 분 내) 일 19:35 CDT 22:00 CDT
Spirit NKS903 예정 (15 시간 39 분 내) 일 18:52 CDT 20:49 CDT
American Airlines AAL2347 MD80 예정 (15 시간 13 분 내) 일 18:35 CDT 21:00 CDT
Mesa ASH3755 CRJ7 예정 (13 시간 55 분 내) 일 17:17 CDT 19:41 CDT
American Airlines AAL2345 MD83 예정 (13 시간 53 분 내) 일 17:15 CDT 19:40 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 예정 (12 시간 48 분 내) 일 16:10 CDT 18:36 CDT
American Airlines AAL2370 MD80 예정 (12 시간 43 분 내) 일 16:05 CDT 18:35 CDT
American Airlines AAL2331 MD83 예정 (11 시간 38 분 내) 일 15:00 CDT 17:25 CDT
United UAL1848 A320 예정 (10 시간 59 분 내) 일 14:21 CDT 16:41 CDT
American Airlines AAL2329 MD83 예정 (10 시간 48 분 내) 일 14:10 CDT 16:35 CDT
American Airlines AAL2325 MD83 예정 (9 시간 48 분 내) 일 13:10 CDT 15:35 CDT
Lufthansa DLH8203 MD11 예정 (9 시간 33 분 내) 일 12:45 CDT 14:45 CDT
Lufthansa DLH8202 MD11 예정 (9 시간 33 분 내) 일 12:45 CDT 14:35 CDT
United UAL617 A319 예정 (9 시간 21 분 내) 일 12:43 CDT 15:03 CDT
American Airlines AAL2323 MD80 예정 (8 시간 58 분 내) 일 12:20 CDT 14:45 CDT
American Airlines AAL2321 MD83 예정 (7 시간 33 분 내) 일 10:55 CDT 13:20 CDT
American Airlines AAL2319 MD80 예정 (6 시간 38 분 내) 일 10:00 CDT 12:30 CDT
Mesa ASH3749 CRJ7 예정 (6 시간 23 분 내) 일 09:45 CDT 12:11 CDT
Spirit NKS893 예정 (6 시간 3 분 내) 일 09:15 CDT 11:12 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 예정 (4 시간 48 분 내) 일 08:10 CDT 10:40 CDT
American Airlines AAL2303 MD83 예정 (3 시간 48 분 내) 일 06:50 CDT 09:15 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 예정 (2 시간 38 분 내) 일 06:00 CDT 08:25 CDT
American Airlines AAL2486 MD83 도착함 토 20:35 CDT 22:50 CDT
Spirit NKS903 A320 도착함 토 18:52 CDT 20:45 CDT
American Airlines AAL2347 MD80 도착함 토 18:35 CDT 21:00 CDT
United UAL315 A320 도착함 토 18:00 CDT 20:24 CDT
American Airlines AAL2345 MD80 도착함 토 17:15 CDT 19:40 CDT
American Airlines AAL2329 MD83 도착함 토 14:10 CDT 16:35 CDT
American Airlines AAL2325 MD80 도착함 토 13:45 CDT 16:10 CDT
American Airlines AAL2323 MD80 도착함 토 12:20 CDT 14:45 CDT
American Airlines AAL2321 MD83 도착함 토 10:55 CDT 13:20 CDT
Mesa ASH3749 CRJ7 도착함 토 09:49 CDT 12:15 CDT
Spirit NKS893 A319 도착함 토 09:15 CDT 12:02 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 도착함 토 09:00 CDT 11:30 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 도착함 토 08:10 CDT 10:40 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 도착함 토 06:45 CDT 09:10 CDT
American Airlines AAL2373 MD80 도착함 금 22:30 CDT 00:45 CDT
Mesa ASH3748 CRJ7 도착함 금 20:50 CDT 23:12 CDT
American Airlines AAL2486 MD83 도착함 금 20:35 CDT 22:50 CDT
American Airlines AAL2349 MD83 도착함 금 19:35 CDT 22:00 CDT
Spirit NKS903 A320 도착함 금 18:52 CDT 21:20 CDT
American Airlines AAL2347 MD80 도착함 금 18:35 CDT 21:00 CDT
SkyWest SKW6437 CRJ7 도착함 금 17:17 CDT 19:41 CDT
American Airlines AAL2345 MD83 도착함 금 17:15 CDT 19:40 CDT
Shuttle America TCF3485 E170 도착함 금 16:10 CDT 18:41 CDT
American Airlines AAL2370 MD80 도착함 금 16:05 CDT 18:35 CDT
American Airlines AAL2331 MD83 도착함 금 15:00 CDT 17:25 CDT
American Airlines AAL2329 MD83 도착함 금 14:10 CDT 16:35 CDT
American Airlines AAL2325 MD83 도착함 금 13:10 CDT 15:35 CDT
SkyWest SKW6313 CRJ7 도착함 금 12:55 CDT 15:15 CDT
American Airlines AAL2323 MD80 도착함 금 12:20 CDT 14:45 CDT
American Airlines AAL2321 MD83 도착함 금 10:55 CDT 13:20 CDT
American Airlines AAL2319 MD80 도착함 금 10:00 CDT 12:30 CDT
Mesa ASH3749 CRJ7 도착함 금 09:49 CDT 12:15 CDT
Spirit NKS893 A319 도착함 금 09:15 CDT 11:15 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 도착함 금 09:00 CDT 11:30 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 도착함 금 08:10 CDT 10:40 CDT
American Airlines AAL2303 MD83 도착함 금 06:50 CDT 09:15 CDT
Shuttle America TCF3581 E170 도착함 금 06:00 CDT 08:31 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 도착함 금 06:00 CDT 08:25 CDT
American Airlines AAL2373 MD80 도착함 목 22:30 CDT 00:45 CDT
Nippon Cargo NCA187 B748 도착함 목 22:00 CDT 00:33 CDT
Mesa ASH3748 CRJ7 도착함 목 20:50 CDT 23:12 CDT
American Airlines AAL2349 MD83 도착함 목 19:35 CDT 22:00 CDT
Shuttle America TCF3443 E170 도착함 목 17:40 CDT 20:08 CDT
Shuttle America TCF3485 E170 도착함 목 16:10 CDT 18:41 CDT
American Airlines AAL2370 MD80 도착함 목 16:05 CDT 18:35 CDT
American Airlines AAL2331 MD83 도착함 목 15:00 CDT 17:25 CDT
SkyWest SKW6313 CRJ7 도착함 목 12:55 CDT 15:15 CDT
American Airlines AAL2319 MD80 도착함 목 10:00 CDT 12:30 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 도착함 목 09:00 CDT 11:30 CDT
Shuttle America TCF3581 E170 도착함 목 06:00 CDT 08:31 CDT
American Airlines AAL2301 MD80 도착함 목 06:00 CDT 08:25 CDT
AirBridgeCargo ABW301 B748 도착함 수 23:30 CDT 01:35 CDT
Mesa ASH3748 CRJ7 도착함 수 20:50 CDT 23:12 CDT
Shuttle America TCF3485 E170 도착함 수 17:50 CDT 20:18 CDT
Shuttle America TCF3911 E170 도착함 수 16:10 CDT 18:41 CDT
SkyWest SKW6313 CRJ7 도착함 수 12:55 CDT 15:15 CDT
Shuttle America TCF3581 E170 도착함 수 06:00 CDT 08:31 CDT
Mesa ASH3727 CRJ7 도착함 화 20:50 CDT 23:12 CDT
Shuttle America TCF3443 E170 도착함 화 17:40 CDT 20:08 CDT
Mesa ASH3736 CRJ7 도착함 화 12:45 CDT 15:05 CDT
Shuttle America TCF3443 E170 도착함 월 17:40 CDT 20:08 CDT
AirBridgeCargo ABW701 B748 도착함 월 05:25 CDT 07:44 CDT
Shuttle America TCF5149 E170 도착함 일 21:27 CDT 23:53 CDT
Mesa ASH3755 CRJ7 도착함 일 17:17 CDT 19:41 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 일 16:10 CDT 18:36 CDT
Lufthansa Cargo GEC8202 MD11 도착함 일 13:20 CDT 16:03 CDT
United UAL617 A319 도착함 일 12:43 CDT 15:03 CDT