18:42 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 오헤어 국제공항 (KORD) - 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW)

1출발지
Chicago 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Dallas 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
American Airlines AAL2344 MD80 예정 (23 시간 46 분 내) 수 17:30 CDT 19:55 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 예정 (23 시간 30 분 내) 수 17:14 CDT 19:40 CDT
American Airlines AAL2342 B738 예정 (22 시간 46 분 내) 수 16:30 CDT 18:50 CDT
American Airlines AAL2341 MD80 예정 (21 시간 51 분 내) 수 15:35 CDT 18:00 CDT
Shuttle America TCF3908 E170 예정 (21 시간 46 분 내) 수 15:30 CDT 17:55 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 예정 (21 시간 1 분 내) 수 14:45 CDT 17:10 CDT
American Airlines AAL2329 B738 예정 (20 시간 46 분 내) 수 14:30 CDT 16:50 CDT
American Airlines AAL2325 MD80 예정 (19 시간 21 분 내) 수 13:05 CDT 15:30 CDT
American Airlines AAL2321 B738 예정 (18 시간 21 분 내) 수 12:05 CDT 14:20 CDT
United UAL390 A319 예정 (18 시간 12 분 내) 수 11:56 CDT 14:19 CDT
American Airlines AAL2319 MD80 예정 (17 시간 26 분 내) 수 11:10 CDT 13:30 CDT
United UAL539 A320 예정 (16 시간 12 분 내) 수 09:56 CDT 12:21 CDT
American Airlines AAL2315 MD80 예정 (16 시간 11 분 내) 수 09:55 CDT 12:20 CDT
Spirit NKS893 A319 예정 (15 시간 39 분 내) 수 09:23 CDT 11:43 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 예정 (15 시간 31 분 내) 수 09:15 CDT 11:40 CDT
American Airlines AAL2309 MD80 예정 (14 시간 36 분 내) 수 08:20 CDT 10:45 CDT
GoJet GJS3628 예정 (14 시간 46 분 내) 수 08:18 CDT 10:17 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 예정 (13 시간 46 분 내) 수 07:30 CDT 09:55 CDT
United UAL1586 B737 예정 (13 시간 6 분 내) 수 06:50 CDT 09:12 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 예정 (12 시간 41 분 내) 수 06:25 CDT 08:45 CDT
American Airlines AAL2301 B738 예정 (12 시간 16 분 내) 수 06:00 CDT 08:20 CDT
American Airlines AAL2374 MD80 예정 (3 시간 21 분 내) 화 21:05 CDT 23:20 CDT
Spirit NKS903 A320 예정 (2 시간 36 분 내) 화 20:20 CDT 22:36 CDT
United UAL1571 B738 예정 (2 시간 21 분 내) 화 20:05 CDT 22:25 CDT
American Airlines AAL2353 MD80 예정 (2 시간 11 분 내) 화 19:55 CDT 22:15 CDT
American Airlines AAL2349 MD82 예정 (1 시간 1 분 내) 화 18:45 CDT 21:10 CDT
American Airlines AAL2347 B738 예정 (26 분 내) 화 18:10 CDT 20:35 CDT
American Airlines AAL2344 MD80 활주 / 좌측 게이트 화 17:30 CDT 19:55 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 항로 중 / 정시 화 17:14 CDT 19:40 CDT
American Airlines AAL2342 B738 항로 중 화 16:30 CDT 18:50 CDT
Shuttle America TCF3447 E170 항로 중 / 정시 화 15:38 CDT 18:03 CDT
American Airlines AAL2341 MD80 도착함 화 15:35 CDT 18:00 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 도착함 화 14:45 CDT 17:10 CDT
American Airlines AAL2329 B738 도착함 화 14:30 CDT 16:50 CDT
American Airlines AAL2325 MD80 도착함 화 13:05 CDT 15:30 CDT
American Airlines AAL2321 B738 도착함 화 12:05 CDT 14:20 CDT
United UAL245 A320 도착함 화 11:56 CDT 14:19 CDT
American Airlines AAL2319 MD80 도착함 화 11:10 CDT 13:30 CDT
United UAL539 A319 도착함 화 09:56 CDT 12:21 CDT
American Airlines AAL2315 MD80 도착함 화 09:55 CDT 12:20 CDT
Spirit NKS893 A319 도착함 화 09:23 CDT 11:43 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 도착함 화 09:15 CDT 11:40 CDT
American Airlines AAL2309 MD80 도착함 화 08:20 CDT 10:45 CDT
GoJet GJS3628 CRJ7 도착함 화 08:18 CDT 10:31 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 도착함 화 07:30 CDT 09:55 CDT
United UAL1586 B739 도착함 화 06:50 CDT 09:12 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 도착함 화 06:25 CDT 08:45 CDT
American Airlines AAL2301 B738 도착함 화 06:00 CDT 08:20 CDT
American Airlines AAL2374 MD80 도착함 월 21:05 CDT 23:20 CDT
Spirit NKS903 A320 도착함 월 20:20 CDT 22:36 CDT
United UAL1571 B738 도착함 월 20:05 CDT 22:25 CDT
American Airlines AAL2353 MD80 도착함 월 19:55 CDT 22:15 CDT
American Airlines AAL2349 MD80 도착함 월 18:45 CDT 21:10 CDT
American Airlines AAL2347 B738 도착함 월 18:10 CDT 20:35 CDT
American Airlines AAL2344 MD80 도착함 월 17:30 CDT 19:55 CDT
SkyWest SKW6225 CRJ7 도착함 월 17:14 CDT 19:40 CDT
American Airlines AAL2342 B738 도착함 월 16:30 CDT 18:50 CDT
American Airlines AAL2341 MD80 도착함 월 15:35 CDT 18:00 CDT
Shuttle America TCF3447 E170 도착함 월 15:30 CDT 17:55 CDT
American Airlines AAL2331 MD80 도착함 월 14:45 CDT 17:10 CDT
American Airlines AAL2329 B738 도착함 월 14:30 CDT 16:50 CDT
American Airlines AAL2325 MD80 도착함 월 13:05 CDT 15:30 CDT
Spirit NKS901 A320 도착함 월 12:34 CDT 14:55 CDT
American Airlines AAL2321 B738 도착함 월 12:05 CDT 14:20 CDT
United UAL571 A319 도착함 월 11:56 CDT 14:19 CDT
American Airlines AAL2319 MD80 도착함 월 11:10 CDT 13:30 CDT
United UAL539 A319 도착함 월 09:56 CDT 12:21 CDT
American Airlines AAL2315 MD80 도착함 월 09:55 CDT 12:20 CDT
Spirit NKS893 A319 도착함 월 09:23 CDT 11:43 CDT
American Airlines AAL2311 MD80 도착함 월 09:15 CDT 11:40 CDT
American Airlines AAL2309 MD80 도착함 월 08:20 CDT 10:45 CDT
GoJet GJS3628 CRJ7 도착함 월 08:18 CDT 10:47 CDT
American Airlines AAL2305 MD80 도착함 월 07:30 CDT 09:55 CDT
United UAL1586 B737 도착함 월 06:50 CDT 09:12 CDT
American Airlines AAL2303 MD80 도착함 월 06:25 CDT 08:45 CDT
American Airlines AAL2301 B738 도착함 월 06:00 CDT 08:20 CDT
American Airlines AAL2380 B738 도착함 일 22:25 CDT 00:35 CDT
American Airlines AAL2374 MD80 도착함 일 21:05 CDT 23:20 CDT
AirBridgeCargo &quo ABW701 B748 도착함 일 20:30 CDT 22:43 CDT
Spirit NKS903 A320 도착함 일 20:20 CDT 22:36 CDT
United UAL1571 B738 도착함 일 20:05 CDT 22:25 CDT
American Airlines AAL2353 MD80 도착함 일 19:55 CDT 22:15 CDT
American Airlines AAL2349 MD80 도착함 일 18:45 CDT 21:10 CDT
American Airlines AAL2347 B738 도착함 일 18:10 CDT 20:35 CDT
Shuttle America TCF3447 E170 도착함 일 15:30 CDT 17:55 CDT
Lufthansa Cargo GEC8202 MD11 도착함 일 12:45 CDT 15:19 CDT
Spirit NKS901 A320 도착함 일 12:34 CDT 14:55 CDT
United UAL673 A319 도착함 일 11:56 CDT 14:19 CDT
Asiana AAR2641 B744 도착함 일 00:55 CDT 03:22 CDT
GoJet GJS3614 CRJ7 도착함 토 18:10 CDT 20:27 CDT
United UAL299 A319 도착함 토 12:25 CDT 14:48 CDT
American Airlines AAL2380 B738 도착함 금 22:25 CDT 00:35 CDT
United UAL1190 B739 도착함 금 20:25 CDT 22:49 CDT
SkyWest SKW6200 CRJ7 도착함 금 17:14 CDT 19:40 CDT
Shuttle America TCF3908 E170 도착함 금 15:30 CDT 17:55 CDT
Spirit NKS901 A320 도착함 금 12:34 CDT 14:55 CDT
United UAL673 A319 도착함 금 11:54 CDT 14:17 CDT
United UAL623 A320 도착함 금 09:50 CDT 12:13 CDT
Cargolux Airlines I CLX659 B748 도착함 금 07:40 CDT 10:03 CDT
Asiana AAR2641 B744 도착함 금 00:55 CDT 02:43 CDT
American Airlines AAL2380 B738 도착함 목 22:25 CDT 00:35 CDT
Nippon Cargo NCA187 B748 도착함 목 22:10 CDT 00:29 CDT
United UAL1190 B738 도착함 목 20:14 CDT 22:38 CDT
SkyWest SKW6200 CRJ7 도착함 목 17:14 CDT 19:40 CDT
Shuttle America TCF3908 E170 도착함 목 15:30 CDT 17:55 CDT
United UAL673 A319 도착함 목 11:54 CDT 14:17 CDT
United UAL623 A319 도착함 목 09:52 CDT 12:15 CDT
Spirit NKS189 A319 도착함 목 07:30 CDT 10:10 CDT
AirBridgeCargo &quo ABW301 B748 도착함 수 21:00 CDT 00:05 CDT
United UAL1190 B738 도착함 수 20:14 CDT 22:38 CDT
SkyWest SKW6200 CRJ7 도착함 수 17:14 CDT 19:40 CDT
Shuttle America TCF3444 E170 도착함 수 15:30 CDT 17:55 CDT
United UAL345 A319 도착함 수 09:52 CDT 12:15 CDT
Asiana AAR2641 B744 도착함 수 00:55 CDT 02:34 CDT