03:52 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 오헤어 국제공항 (KORD) - 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (KDTW)

1출발지
Chicago 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Detroit 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
Republic RPA4227 E170 예정 (17 시간 57 분 내) 토 20:50 CDT 22:55 EDT
GoJet GJS3642 CRJ7 예정 (17 시간 7 분 내) 토 20:00 CDT 22:22 EDT
Endeavor Air FLG3891 예정 (13 시간 47 분 내) 토 16:30 CDT 18:18 EDT
Republic RPA4360 E170 예정 (13 시간 27 분 내) 토 16:20 CDT 18:35 EDT
ExpressJet ASQ4412 E135 예정 (13 시간 23 분 내) 토 16:16 CDT 18:39 EDT
Republic RPA4230 E170 예정 (12 시간 12 분 내) 토 15:05 CDT 17:20 EDT
Envoy Air ENY2848 E135 예정 (10 시간 57 분 내) 토 13:50 CDT 16:10 EDT
Envoy Air ENY3114 E145 예정 (10 시간 7 분 내) 토 13:00 CDT 15:15 EDT
ExpressJet ASQ5692 CRJ 예정 (9 시간 57 분 내) 토 12:50 CDT 15:11 EDT
Delta DAL1468 717 예정 (9 시간 23 분 내) 토 12:16 CDT 14:35 EDT
Trans States LOF3400 E145 예정 (7 시간 55 분 내) 토 10:48 CDT 13:07 EDT
Envoy Air ENY3138 CRJ7 예정 (6 시간 32 분 내) 토 09:25 CDT 11:40 EDT
Endeavor Air FLG3388 예정 (6 시간 22 분 내) 토 09:05 CDT 10:53 EDT
Envoy Air ENY3353 E145 예정 (5 시간 12 분 내) 토 08:05 CDT 10:20 EDT
GoJet GJS3667 CRJ7 예정 (4 시간 42 분 내) 토 07:35 CDT 09:54 EDT
Delta DAL1629 MD90 예정 (2 시간 37 분 내) 토 05:30 CDT 07:49 EDT
Envoy Air ENY3627 CRJ7 도착함 금 22:00 CDT 00:10 EDT
Shuttle America TCF3468 E170 도착함 금 21:00 CDT 23:11 EDT
Compass Airlines CPZ5819 E170 도착함 금 20:32 CDT 22:49 EDT
United UAL1609 B737 도착함 금 19:03 CDT 21:26 EDT
Shuttle America TCF7317 E170 도착함 금 18:30 CDT 20:56 EDT
Envoy Air ENY2806 E135 도착함 금 18:20 CDT 20:40 EDT
Delta DAL1493 MD90 도착함 금 16:30 CDT 18:54 EDT
Envoy Air ENY2986 CRJ7 도착함 금 16:25 CDT 18:40 EDT
Trans States LOF3348 E145 도착함 금 16:08 CDT 18:31 EDT
Republic RPA4230 E170 도착함 금 15:05 CDT 17:20 EDT
ExpressJet ASQ5692 CRJ 도착함 금 14:05 CDT 16:24 EDT
Delta DAL1908 MD88 도착함 금 14:00 CDT 16:21 EDT
Envoy Air ENY2848 E135 도착함 금 13:50 CDT 16:10 EDT
GoJet GJS3642 CRJ7 도착함 금 13:25 CDT 15:44 EDT
Envoy Air ENY3114 E145 도착함 금 13:00 CDT 15:15 EDT
Delta DAL1468 B712 도착함 금 12:10 CDT 14:31 EDT
Envoy Air ENY3624 CRJ7 도착함 금 11:50 CDT 14:05 EDT
Trans States LOF3400 E145 도착함 금 10:48 CDT 13:07 EDT
Delta DAL830 MD88 도착함 금 10:35 CDT 12:55 EDT
Envoy Air ENY3138 CRJ7 도착함 금 09:25 CDT 11:40 EDT
Delta DAL2205 B712 도착함 금 09:05 CDT 11:23 EDT
Envoy Air ENY3353 E145 도착함 금 08:05 CDT 10:20 EDT
GoJet GJS3658 CRJ7 도착함 금 07:03 CDT 09:22 EDT
Delta DAL1629 MD88 도착함 금 07:00 CDT 09:18 EDT
Envoy Air ENY3627 CRJ7 도착함 목 22:00 CDT 00:10 EDT
Shuttle America TCF3468 E170 도착함 목 21:00 CDT 23:11 EDT
Compass Airlines CPZ5819 E170 도착함 목 20:32 CDT 22:49 EDT
United UAL1609 B737 도착함 목 19:10 CDT 21:33 EDT
Shuttle America TCF7317 E170 도착함 목 18:30 CDT 20:56 EDT
Envoy Air ENY2806 E135 도착함 목 18:20 CDT 20:40 EDT
Delta DAL1493 MD90 도착함 목 16:30 CDT 18:54 EDT
Envoy Air ENY2986 CRJ7 도착함 목 16:25 CDT 18:40 EDT
Trans States LOF3348 E145 도착함 목 16:08 CDT 18:31 EDT
Republic RPA4230 E170 도착함 목 15:05 CDT 17:20 EDT
ExpressJet ASQ5692 CRJ 도착함 목 14:05 CDT 16:24 EDT
Delta DAL1908 MD88 도착함 목 14:00 CDT 16:21 EDT
Envoy Air ENY2848 E135 도착함 목 13:50 CDT 16:10 EDT
GoJet GJS3642 CRJ7 도착함 목 13:25 CDT 15:44 EDT
Envoy Air ENY3114 E145 도착함 목 13:00 CDT 15:15 EDT
Delta DAL1468 B712 도착함 목 12:10 CDT 14:31 EDT
Envoy Air ENY3624 CRJ7 도착함 목 11:50 CDT 14:05 EDT
Trans States LOF3400 E145 도착함 목 10:48 CDT 13:07 EDT
Delta DAL830 MD88 도착함 목 10:35 CDT 12:55 EDT
Envoy Air ENY3138 CRJ7 도착함 목 09:25 CDT 11:40 EDT
Delta DAL2205 B712 도착함 목 09:05 CDT 11:23 EDT
Envoy Air ENY3353 E145 도착함 목 08:05 CDT 10:20 EDT
GoJet GJS3658 CRJ7 도착함 목 07:03 CDT 09:22 EDT
Delta DAL1629 MD88 도착함 목 07:00 CDT 09:18 EDT
Envoy Air ENY3627 CRJ7 도착함 수 22:00 CDT 00:10 EDT
Shuttle America TCF3468 E170 도착함 수 21:00 CDT 23:11 EDT
Compass Airlines CPZ5819 E170 도착함 수 20:32 CDT 22:49 EDT
United UAL1609 B737 도착함 수 19:03 CDT 21:26 EDT
Shuttle America TCF7317 E170 도착함 수 18:30 CDT 20:56 EDT
Envoy Air ENY2806 E135 도착함 수 18:20 CDT 20:40 EDT
Delta DAL1493 MD90 도착함 수 16:30 CDT 18:54 EDT
Envoy Air ENY2986 CRJ7 도착함 수 16:25 CDT 18:40 EDT
Trans States LOF3348 E145 도착함 수 16:08 CDT 18:31 EDT
Delta DAL1908 MD88 도착함 수 14:00 CDT 16:21 EDT
Envoy Air ENY3624 CRJ7 도착함 수 11:50 CDT 14:05 EDT
Delta DAL830 MD88 도착함 수 10:35 CDT 12:55 EDT
Delta DAL2205 B712 도착함 수 09:05 CDT 11:23 EDT
GoJet GJS3658 CRJ7 도착함 수 07:03 CDT 09:22 EDT
Delta DAL2600 A320 도착함 월 20:33 CDT 22:50 EDT
GoJet GJS3715 CRJ7 도착함 월 14:06 CDT 16:01 EDT
SkyWest SKW5511 CRJ 도착함 일 16:12 CDT 18:35 EDT
Trans States LOF3347 E145 도착함 일 07:05 CDT 09:26 EDT
Republic RPA4227 E170 도착함 토 20:50 CDT 22:55 EDT
United UAL1650 B739 도착함 토 20:00 CDT 22:23 EDT
Endeavor Air FLG3891 CRJ9 도착함 토 16:30 CDT 18:48 EDT
Republic RPA4360 E170 도착함 토 16:20 CDT 18:35 EDT
ExpressJet ASQ4412 E135 도착함 토 16:16 CDT 18:39 EDT
Endeavor Air FLG3388 CRJ9 도착함 토 09:05 CDT 11:05 EDT
GoJet GJS3667 CRJ7 도착함 토 07:35 CDT 09:54 EDT