23:01 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 오헤어 국제공항 (KORD) - 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR)

1출발지
Chicago 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
New York 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
United UAL272 A319 예정 (21 시간 48 분 내) 목 19:50 CDT 22:54 EDT
United UAL1734 B737 예정 (21 시간 8 분 내) 목 19:10 CDT 22:31 EDT
Republic RPA4358 E170 취소됨 목 18:59 CDT 22:00 EDT
United UAL884 A320 예정 (20 시간 10 분 내) 목 18:12 CDT 21:31 EDT
Republic RPA4264 E170 예정 (18 시간 23 분 내) 목 16:25 CDT 19:29 EDT
United UAL1425 B752 예정 (17 시간 58 분 내) 목 16:00 CDT 19:13 EDT
United UAL1187 B752 예정 (16 시간 58 분 내) 목 15:00 CDT 18:18 EDT
Republic RPA4260 E170 예정 (16 시간 28 분 내) 목 14:30 CDT 17:29 EDT
United UAL638 A320 예정 (15 시간 52 분 내) 목 13:54 CDT 17:07 EDT
United UAL729 B763 예정 (14 시간 58 분 내) 목 13:00 CDT 16:20 EDT
Republic RPA4290 E170 예정 (14 시간 33 분 내) 목 12:35 CDT 15:40 EDT
United UAL707 A320 예정 (12 시간 32 분 내) 목 10:34 CDT 13:47 EDT
Republic RPA4359 E170 예정 (11 시간 33 분 내) 목 09:35 CDT 12:35 EDT
United UAL1598 B739 예정 (11 시간 20 분 내) 목 09:22 CDT 12:35 EDT
United UAL1262 B737 예정 (10 시간 50 분 내) 목 08:52 CDT 12:05 EDT
Republic RPA4255 E170 지연됨 목 07:55 CDT 11:00 EDT
United UAL433 A319 예정 (9 시간 38 분 내) 목 07:40 CDT 10:45 EDT
United UAL750 A319 예정 (8 시간 53 분 내) 목 06:55 CDT 09:59 EDT
Republic RPA4221 E170 예정 (8 시간 38 분 내) 목 06:40 CDT 09:30 EDT
United UAL634 A319 예정 (7 시간 58 분 내) 목 06:00 CDT 09:06 EDT
FedEx FDX1021 B752 예정 (2 시간 17 분 내) 목 00:05 CDT 02:48 EDT
Republic RPA4312 E170 예정 (1 시간 23 분 내) 수 23:25 CDT 02:18 EDT
Republic RPA4358 E170 항로 중 수 20:05 CDT 23:03 EDT
United UAL884 A319 도착함 수 19:50 CDT 22:54 EDT
United UAL1734 B737 항로 중 수 19:10 CDT 22:31 EDT
United UAL1196 B738 도착함 수 18:12 CDT 21:32 EDT
Republic RPA4264 E170 도착함 수 16:25 CDT 19:29 EDT
United UAL1425 B752 도착함 수 16:00 CDT 19:13 EDT
United UAL1135 B752 도착함 수 15:00 CDT 18:18 EDT
Republic RPA4260 E170 도착함 수 14:30 CDT 17:29 EDT
United UAL474 A320 도착함 수 13:54 CDT 17:07 EDT
United UAL729 B763 도착함 수 13:00 CDT 16:20 EDT
Republic RPA4290 E170 도착함 수 12:42 CDT 15:50 EDT
United UAL707 A319 도착함 수 10:34 CDT 13:47 EDT
Republic RPA4359 E170 도착함 수 09:25 CDT 12:30 EDT
United UAL1598 B738 도착함 수 09:22 CDT 12:35 EDT
United UAL1262 B739 도착함 수 08:55 CDT 12:08 EDT
Republic RPA4255 E170 도착함 수 08:00 CDT 11:08 EDT
United UAL750 A320 도착함 수 07:40 CDT 10:45 EDT
United UAL634 A319 도착함 수 06:30 CDT 09:34 EDT
Republic RPA4221 E170 도착함 수 06:20 CDT 09:13 EDT
FedEx FDX1021 B752 도착함 수 00:05 CDT 02:36 EDT
Republic RPA4312 E170 도착함 화 23:25 CDT 02:18 EDT
Republic RPA4358 E170 도착함 화 20:05 CDT 23:03 EDT
United UAL884 A319 도착함 화 19:50 CDT 22:54 EDT
United UAL196 B737 도착함 화 19:10 CDT 21:51 EDT
United UAL1734 B737 도착함 화 19:10 CDT 22:31 EDT
United UAL1196 B738 도착함 화 18:12 CDT 21:32 EDT
Republic RPA4264 E170 도착함 화 16:25 CDT 19:29 EDT
United UAL1425 B752 도착함 화 16:00 CDT 19:13 EDT
United UAL1135 B752 도착함 화 15:00 CDT 18:18 EDT
Republic RPA4260 E170 취소됨 화 14:30 CDT 17:29 EDT
United UAL357 A320 도착함 화 13:54 CDT 17:07 EDT
United UAL729 B752 도착함 화 13:00 CDT 16:14 EDT
Republic RPA4290 E170 취소됨 화 12:42 CDT 15:50 EDT
United UAL707 A319 취소됨 화 10:34 CDT 13:47 EDT
Republic RPA4379 E170 도착함 화 09:40 CDT 12:19 EDT
Republic RPA4359 E170 도착함 화 09:25 CDT 12:30 EDT
United UAL1262 B739 도착함 화 09:22 CDT 12:35 EDT
United UAL1598 B739 도착함 화 08:52 CDT 12:05 EDT
Republic RPA4255 E170 도착함 화 08:00 CDT 11:08 EDT
United UAL1001 B738 도착함 화 07:40 CDT 10:44 EDT
United UAL750 A319 도착함 화 06:47 CDT 09:51 EDT
United UAL2140 B763 도착함 화 06:40 CDT 09:27 EDT
Republic RPA4221 E170 도착함 화 06:20 CDT 09:13 EDT
United UAL2148 B763 도착함 화 06:00 CDT 09:49 EDT
United UAL634 A320 도착함 화 06:00 CDT 09:06 EDT
FedEx FDX1021 B752 도착함 화 00:05 CDT 02:34 EDT
Republic RPA4312 E170 도착함 월 23:25 CDT 02:18 EDT
United UAL520 A319 도착함 월 19:50 CDT 22:54 EDT
United UAL1196 B738 도착함 월 18:12 CDT 21:32 EDT
United UAL1187 B752 도착함 월 15:00 CDT 18:18 EDT
United UAL638 A320 도착함 월 13:54 CDT 17:07 EDT
United UAL433 A319 도착함 월 07:40 CDT 10:45 EDT
United UAL411 A319 도착함 일 19:50 CDT 22:54 EDT
United UAL543 A319 도착함 일 19:10 CDT 22:30 EDT
United UAL1550 B738 도착함 일 18:13 CDT 21:33 EDT
United UAL1622 B752 도착함 일 16:00 CDT 19:13 EDT
United UAL1437 B752 도착함 일 15:00 CDT 18:18 EDT
United UAL646 A319 취소됨 일 13:56 CDT 17:09 EDT
Shuttle America TCF3561 E170 도착함 일 11:55 CDT 15:10 EDT
United UAL1001 B738 도착함 일 08:49 CDT 11:55 EDT
United UAL1753 B738 도착함 토 19:35 CDT 22:56 EDT
United UAL1186 B752 도착함 토 16:00 CDT 19:13 EDT
United UAL1469 B752 도착함 토 15:00 CDT 18:18 EDT
Shuttle America TCF3476 E170 도착함 토 14:00 CDT 17:17 EDT
Shuttle America TCF3466 E170 도착함 토 10:00 CDT 13:17 EDT
Shuttle America TCF3523 E170 도착함 토 08:44 CDT 11:53 EDT
Southwest SWA1855 B737 도착함 토 06:25 CDT 09:39 EDT
Shuttle America TCF3561 E170 도착함 토 05:00 CDT 08:10 EDT
United UAL1152 B752 도착함 금 15:00 CDT 18:18 EDT
United UAL638 A320 도착함 금 13:54 CDT 17:07 EDT
United UAL2078 B767 도착함 금 13:05 CDT 18:09 EDT
United UAL2086 B737 도착함 금 12:00 CDT 16:22 EDT
United UAL1001 B739 도착함 금 08:52 CDT 12:05 EDT
United UAL485 A319 취소됨 금 06:55 CDT 09:59 EDT
Shuttle America TCF3451 E170 도착함 목 21:05 CDT 00:15 EDT
United UAL272 A319 도착함 목 19:50 CDT 22:54 EDT
United UAL1469 B752 도착함 목 16:00 CDT 19:13 EDT
United UAL646 A319 도착함 목 06:00 CDT 09:06 EDT