20:55 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 오헤어 국제공항 (KORD) - 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR)

1출발지
Chicago 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
New York 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
United UAL1437 B737 예정 (23 시간 38 분 내) 토 19:35 CDT 22:56 EDT
Republic RPA4358 E170 예정 (23 시간 2 분 내) 토 18:59 CDT 22:00 EDT
Republic RPA4264 E170 지연됨 토 16:25 CDT 19:29 EDT
United UAL1186 B752 예정 (20 시간 3 분 내) 토 16:00 CDT 19:13 EDT
United UAL1469 B752 예정 (19 시간 3 분 내) 토 15:00 CDT 18:18 EDT
Republic RPA4260 E170 예정 (18 시간 33 분 내) 토 14:30 CDT 17:29 EDT
Shuttle America TCF3476 E170 예정 (18 시간 3 분 내) 토 14:00 CDT 17:17 EDT
United UAL646 B763 예정 (16 시간 53 분 내) 토 12:50 CDT 16:10 EDT
United UAL707 A319 예정 (14 시간 33 분 내) 토 10:30 CDT 13:43 EDT
Shuttle America TCF3914 E170 예정 (14 시간 3 분 내) 토 10:00 CDT 13:17 EDT
Republic RPA4359 E170 예정 (13 시간 38 분 내) 토 09:35 CDT 12:35 EDT
Shuttle America TCF3918 E170 예정 (12 시간 47 분 내) 토 08:44 CDT 11:53 EDT
Republic RPA4255 E170 지연됨 토 07:55 CDT 11:00 EDT
United UAL1598 B738 예정 (11 시간 37 분 내) 토 07:34 CDT 10:38 EDT
Shuttle America TCF3561 E170 예정 (9 시간 3 분 내) 토 05:00 CDT 08:10 EDT
Republic RPA4312 E170 예정 (2 시간 43 분 내) 금 22:40 CDT 01:30 EDT
United UAL272 A319 예정/지연됨 금 19:50 CDT 22:54 EDT
United UAL1734 B737 항로 중 / 정시 금 19:10 CDT 22:31 EDT
Republic RPA4358 E170 항로 중 / 정시 금 18:59 CDT 22:00 EDT
United UAL1196 B738 항로 중 / 정시 금 18:12 CDT 21:32 EDT
Republic RPA4264 E170 도착함 금 16:25 CDT 19:29 EDT
United UAL1469 B752 도착함 금 15:46 CDT 18:59 EDT
United UAL1425 B752 도착함 금 15:00 CDT 18:18 EDT
Republic RPA4260 E170 도착함 금 14:30 CDT 17:29 EDT
United UAL646 A320 도착함 금 13:54 CDT 17:07 EDT
United UAL520 B763 도착함 금 13:00 CDT 16:20 EDT
Republic RPA4290 E170 도착함 금 12:35 CDT 15:40 EDT
United UAL707 A319 도착함 금 10:34 CDT 13:47 EDT
Republic RPA4359 E170 도착함 금 09:35 CDT 12:35 EDT
United UAL1598 B739 도착함 금 09:22 CDT 12:35 EDT
United UAL1262 B739 도착함 금 08:50 CDT 11:56 EDT
Republic RPA4255 E170 도착함 금 07:55 CDT 11:00 EDT
United UAL540 A320 도착함 금 07:40 CDT 10:45 EDT
United UAL750 A319 도착함 금 06:55 CDT 09:59 EDT
Republic RPA4221 E170 도착함 금 06:40 CDT 09:30 EDT
Republic N434YX E170 도착함 금 06:40 CDT 09:30 EDT
United UAL634 A320 도착함 금 06:00 CDT 09:06 EDT
FedEx FDX1021 B752 도착함 금 00:05 CDT 02:54 EDT
Republic RPA4312 E170 도착함 목 22:40 CDT 01:30 EDT
United UAL272 A319 도착함 목 19:50 CDT 22:54 EDT
United UAL1734 B737 도착함 목 19:10 CDT 22:31 EDT
Republic RPA4358 E170 도착함 목 18:59 CDT 22:00 EDT
United UAL1196 B739 도착함 목 18:12 CDT 21:32 EDT
Republic RPA4264 E170 도착함 목 16:25 CDT 19:29 EDT
United UAL8125 B752 도착함 목 15:46 CDT 20:10 EDT
United UAL1425 B752 도착함 목 15:46 CDT 18:59 EDT
United UAL1187 B752 도착함 목 15:00 CDT 18:18 EDT
United UAL638 A320 도착함 목 13:54 CDT 17:07 EDT
United UAL729 B763 도착함 목 13:00 CDT 16:20 EDT
Republic RPA4290 E170 도착함 목 12:35 CDT 15:40 EDT
United UAL707 A320 도착함 목 10:34 CDT 13:47 EDT
Republic RPA4359 E170 도착함 목 09:35 CDT 12:35 EDT
United UAL1598 B739 도착함 목 09:22 CDT 12:35 EDT
Republic N414YX E170 결과 미지 목 09:21 CDT 21:02 EDT
United UAL1262 B739 도착함 목 08:50 CDT 11:56 EDT
Republic RPA4255 E170 도착함 목 07:55 CDT 11:00 EDT
United UAL433 A319 도착함 목 07:40 CDT 10:45 EDT
United UAL750 A319 도착함 목 06:55 CDT 09:59 EDT
United UAL634 A319 도착함 목 06:00 CDT 09:06 EDT
FedEx FDX1021 B752 도착함 목 00:05 CDT 02:42 EDT
Republic RPA4312 E170 도착함 수 22:40 CDT 01:30 EDT
United UAL884 A319 도착함 수 19:50 CDT 22:54 EDT
United UAL1734 B737 도착함 수 19:10 CDT 22:31 EDT
United UAL1196 B733 도착함 수 18:12 CDT 21:32 EDT
United UAL1425 B752 도착함 수 15:46 CDT 18:59 EDT
United UAL1135 B752 도착함 수 15:00 CDT 18:18 EDT
Republic RPA4260 E170 도착함 수 14:30 CDT 17:29 EDT
United UAL474 A320 도착함 수 13:54 CDT 17:07 EDT
United UAL729 B763 도착함 수 13:00 CDT 16:20 EDT
Republic RPA4290 E170 도착함 수 12:35 CDT 15:40 EDT
United UAL1262 B739 도착함 수 08:50 CDT 11:56 EDT
United UAL750 A319 도착함 수 07:40 CDT 10:45 EDT
United UAL634 A320 도착함 수 06:30 CDT 09:34 EDT
FedEx FDX1021 B752 도착함 수 00:05 CDT 02:25 EDT
United UAL884 A319 도착함 화 19:50 CDT 22:54 EDT
United UAL1135 B752 도착함 화 15:00 CDT 18:18 EDT
United UAL357 A320 도착함 화 13:54 CDT 17:07 EDT
United UAL729 B763 도착함 화 13:00 CDT 16:20 EDT
United UAL1001 B738 도착함 화 07:40 CDT 10:44 EDT
United UAL638 A320 도착함 월 20:33 CDT 23:10 EDT
United UAL520 A319 도착함 월 19:50 CDT 22:54 EDT
United UAL1187 B752 도착함 월 15:00 CDT 18:18 EDT
United UAL638 A320 도착함 월 13:54 CDT 17:07 EDT
United UAL433 A319 도착함 월 07:40 CDT 10:45 EDT
United UAL884 A320 도착함 일 19:50 CDT 22:54 EDT
United UAL1497 B739 도착함 일 19:10 CDT 22:31 EDT
United UAL330 A320 도착함 일 18:13 CDT 21:32 EDT
United UAL1469 B752 도착함 일 16:00 CDT 19:13 EDT
United UAL1152 B752 도착함 일 15:00 CDT 18:18 EDT
United UAL646 A319 도착함 일 13:56 CDT 17:09 EDT
Shuttle America TCF3561 E170 도착함 일 11:55 CDT 15:10 EDT
United UAL1437 B738 도착함 일 08:45 CDT 11:51 EDT
United UAL1042 B739 도착함 일 07:00 CDT 10:05 EDT
United UAL543 A320 도착함 토 19:35 CDT 22:55 EDT
United UAL1186 B752 도착함 토 16:00 CDT 19:13 EDT
Shuttle America TCF3476 E170 도착함 토 14:00 CDT 17:17 EDT
Shuttle America TCF3466 E170 도착함 토 10:00 CDT 13:17 EDT
Shuttle America TCF3918 E170 도착함 토 08:44 CDT 11:53 EDT
United UAL1550 B737 도착함 토 07:34 CDT 10:38 EDT
Shuttle America TCF3561 E170 도착함 토 05:00 CDT 08:10 EDT