09:53 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 오헤어 국제공항 (KORD) - 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR)

1출발지
Chicago 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
New York 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
United UAL638 A319 예정 (23 시간 55 분 내) 금 08:50 CDT 11:55 EDT
United UAL1552 B738 예정 (23 시간 5 분 내) 금 08:00 CDT 11:06 EDT
Republic RPA4255 E170 지연됨 금 07:55 CDT 10:59 EDT
United UAL634 A320 예정 (22 시간 7 분 내) 금 07:02 CDT 10:09 EDT
Republic RPA4221 E170 예정 (21 시간 45 분 내) 금 06:40 CDT 09:29 EDT
United UAL1001 B739 예정 (21 시간 10 분 내) 금 06:05 CDT 09:13 EDT
Shuttle America TCF3510 E170 예정 (20 시간 5 분 내) 금 05:00 CDT 08:11 EDT
Republic RPA4312 E170 예정 (13 시간 45 분 내) 목 22:40 CDT 01:30 EDT
Shuttle America TCF3451 E170 예정 (12 시간 40 분 내) 목 21:35 CDT 00:47 EDT
Shuttle America TCF3576 E170 예정 (11 시간 25 분 내) 목 20:20 CDT 23:28 EDT
United UAL884 A319 예정 (10 시간 42 분 내) 목 19:37 CDT 22:44 EDT
Republic RPA4358 E170 예정 (10 시간 4 분 내) 목 18:59 CDT 22:00 EDT
United UAL1492 B739 예정 (9 시간 5 분 내) 목 18:00 CDT 21:10 EDT
United UAL1290 B752 예정 (8 시간 5 분 내) 목 17:00 CDT 20:13 EDT
Republic RPA4264 E170 지연됨 목 16:25 CDT 19:29 EDT
United UAL1469 B752 예정 (7 시간 5 분 내) 목 16:00 CDT 19:13 EDT
Republic RPA4260 E170 예정 (5 시간 35 분 내) 목 14:30 CDT 17:29 EDT
United UAL1622 B739 예정 (5 시간 4 분 내) 목 13:59 CDT 17:17 EDT
United UAL1082 B738 예정 (3 시간 56 분 내) 목 12:51 CDT 16:09 EDT
Republic RPA4290 E170 예정 (3 시간 40 분 내) 목 12:35 CDT 15:40 EDT
United UAL646 B763 예정 (2 시간 53 분 내) 목 11:48 CDT 15:02 EDT
United UAL622 A319 예정 (1 시간 45 분 내) 목 10:40 CDT 13:47 EDT
Shuttle America TCF3511 E170 예정 (1 시간 내) 목 09:55 CDT 13:05 EDT
Republic RPA4359 E170 예정 (40 분 내) 목 09:35 CDT 12:35 EDT
United UAL638 A319 예정 목 08:50 CDT 11:55 EDT
United UAL520 A320 취소됨 목 08:08 CDT 11:13 EDT
Republic RPA4255 E170 항로 중 / 정시 목 07:55 CDT 10:59 EDT
United UAL707 A320 도착함 목 07:02 CDT 10:09 EDT
Republic RPA4221 E170 도착함 목 06:40 CDT 09:29 EDT
United UAL634 A319 도착함 목 06:05 CDT 09:12 EDT
United UAL1004 B739 도착함 목 05:02 CDT 08:26 EDT
Shuttle America TCF3510 E170 도착함 목 05:00 CDT 08:11 EDT
FedEx FDX1021 B752 도착함 목 00:05 CDT 02:30 EDT
Republic RPA4312 E170 도착함 수 22:40 CDT 01:30 EDT
Shuttle America TCF3451 E170 도착함 수 21:35 CDT 00:47 EDT
Shuttle America TCF3576 E170 도착함 수 20:20 CDT 23:28 EDT
United UAL884 A320 도착함 수 19:49 CDT 22:56 EDT
Republic RPA4358 E170 도착함 수 18:59 CDT 22:00 EDT
United UAL611 A320 도착함 수 18:00 CDT 21:09 EDT
United UAL1058 B752 도착함 수 17:00 CDT 20:13 EDT
Republic RPA4264 E170 도착함 수 16:25 CDT 19:29 EDT
Republic N417YX E170 도착함 수 16:25 CDT 19:29 EDT
United UAL1455 B752 도착함 수 16:00 CDT 19:13 EDT
Republic RPA4260 E170 도착함 수 14:30 CDT 17:29 EDT
United UAL1622 B739 도착함 수 13:53 CDT 17:11 EDT
United UAL1082 B737 도착함 수 12:53 CDT 16:11 EDT
Republic RPA4290 E170 도착함 수 12:35 CDT 15:40 EDT
United UAL646 B763 도착함 수 11:49 CDT 15:03 EDT
United UAL622 A319 도착함 수 10:40 CDT 13:47 EDT
Shuttle America TCF3511 E170 도착함 수 09:55 CDT 13:05 EDT
Republic RPA4359 E170 도착함 수 09:35 CDT 12:35 EDT
Republic N421YX E170 결과 미지 수 09:27 CDT 09:36 EDT
United UAL638 A319 도착함 수 08:50 CDT 11:55 EDT
United UAL707 A319 도착함 수 08:00 CDT 11:05 EDT
Republic RPA4255 E170 도착함 수 07:55 CDT 10:59 EDT
United UAL1001 B738 도착함 수 07:02 CDT 10:10 EDT
United UAL1734 B739 도착함 수 06:05 CDT 09:13 EDT
Shuttle America TCF3510 E170 도착함 수 05:00 CDT 08:11 EDT
FedEx FDX1021 B752 도착함 수 00:05 CDT 03:00 EDT
Republic RPA4312 E170 도착함 화 22:40 CDT 01:30 EDT
Shuttle America TCF3451 E170 도착함 화 21:35 CDT 00:47 EDT
Shuttle America TCF3576 E170 도착함 화 20:20 CDT 23:28 EDT
United UAL1492 B739 도착함 화 19:49 CDT 22:57 EDT
Republic RPA4358 E170 도착함 화 18:59 CDT 22:00 EDT
Republic N417YX E170 결과 미지 화 18:54 CDT 12:25 EDT
United UAL1028 B739 도착함 화 18:00 CDT 21:10 EDT
Republic N437YX E170 결과 미지 화 17:03 CDT 15:13 EDT
United UAL1598 B752 도착함 화 17:00 CDT 20:13 EDT
United UAL1166 B752 도착함 화 16:00 CDT 19:13 EDT
Republic RPA4260 E170 도착함 화 14:30 CDT 17:29 EDT
Interstate Equipmen SWQ1106 B734 도착함 화 14:30 CDT 17:58 EDT
United UAL1622 B739 도착함 화 13:53 CDT 17:11 EDT
United UAL1082 B738 도착함 화 12:55 CDT 16:13 EDT
United UAL299 B763 도착함 화 11:49 CDT 15:03 EDT
United UAL622 A320 도착함 화 10:40 CDT 13:47 EDT
Shuttle America TCF3511 E170 도착함 화 09:55 CDT 13:05 EDT
United UAL1635 B737 도착함 화 08:55 CDT 12:01 EDT
United UAL634 A319 도착함 화 07:02 CDT 10:09 EDT
United UAL1001 B739 도착함 화 06:05 CDT 09:13 EDT
FedEx FDX1021 B752 도착함 화 00:05 CDT 02:53 EDT
United UAL2148 B737 도착함 월 21:45 CDT 00:30 EDT
United UAL884 A319 도착함 월 19:37 CDT 22:44 EDT
United UAL1492 B739 도착함 월 18:00 CDT 21:10 EDT
United UAL1058 B752 도착함 월 17:00 CDT 20:13 EDT
United UAL1262 B752 도착함 월 16:00 CDT 19:13 EDT
United UAL578 B752 결과 미지 월 13:10 CDT 16:27 EDT
United UAL374 A320 도착함 월 10:51 CDT 13:37 EDT
United UAL520 A319 도착함 월 07:55 CDT 11:00 EDT
United UAL1028 B752 도착함 일 17:00 CDT 20:13 EDT
United UAL1196 B752 도착함 일 16:00 CDT 19:13 EDT
United UAL1112 B739 도착함 일 08:45 CDT 11:51 EDT
Shuttle America TCF3523 E170 도착함 일 06:00 CDT 09:11 EDT
United UAL1437 B737 도착함 토 19:35 CDT 22:56 EDT
United UAL1186 B752 도착함 토 16:00 CDT 19:13 EDT
United UAL1469 B752 도착함 토 15:00 CDT 18:18 EDT
Shuttle America TCF3476 E170 도착함 토 14:00 CDT 17:17 EDT
Shuttle America TCF3914 E170 도착함 토 10:00 CDT 13:17 EDT
Shuttle America TCF3918 E170 도착함 토 08:44 CDT 11:53 EDT
United UAL1598 B738 도착함 토 07:34 CDT 10:38 EDT
Shuttle America TCF3561 E170 도착함 토 05:00 CDT 08:10 EDT
United UAL272 A319 도착함 금 19:50 CDT 22:54 EDT
United UAL1734 B737 도착함 금 19:10 CDT 22:31 EDT
United UAL1196 B738 도착함 금 18:12 CDT 21:32 EDT
United UAL1469 B752 도착함 금 15:46 CDT 18:59 EDT
United UAL1425 B752 도착함 금 15:00 CDT 18:18 EDT
United UAL520 B763 도착함 금 13:00 CDT 16:20 EDT
United UAL1598 B739 도착함 금 09:22 CDT 12:35 EDT
United UAL1262 B739 도착함 금 08:50 CDT 11:56 EDT
United UAL540 A320 도착함 금 07:40 CDT 10:45 EDT
United UAL750 A319 도착함 금 06:55 CDT 09:59 EDT
United UAL272 A319 도착함 목 19:50 CDT 22:54 EDT
United UAL1734 B737 도착함 목 19:10 CDT 22:31 EDT
United UAL1196 B739 도착함 목 18:12 CDT 21:32 EDT
United UAL1425 B752 도착함 목 15:46 CDT 18:59 EDT
United UAL8125 B752 도착함 목 15:46 CDT 20:10 EDT
United UAL1187 B752 도착함 목 15:00 CDT 18:18 EDT
United UAL729 B763 도착함 목 13:00 CDT 16:20 EDT