21:09 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 오헤어 국제공항 (KORD) - 라구아디아 공항 (KLGA)

1출발지
Chicago 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
New York 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
Shuttle America TCF5958 E170 예정 (23 시간 20 분 내) 화 19:30 CDT 22:41 EDT
SkyWest SKW6277 E170 예정 (22 시간 49 분 내) 화 18:59 CDT 22:12 EDT
American Airlines AAL346 B738 예정 (22 시간 40 분 내) 화 18:50 CDT 21:59 EDT
Shuttle America TCF5956 E170 예정 (22 시간 20 분 내) 화 18:30 CDT 21:45 EDT
American Airlines AAL352 B738 예정 (22 시간 10 분 내) 화 18:20 CDT 21:29 EDT
Spirit NKS630 A320 예정 (21 시간 56 분 내) 화 18:06 CDT 21:14 EDT
United UAL692 A319 예정 (21 시간 50 분 내) 화 18:00 CDT 21:17 EDT
American Airlines AAL350 B738 예정 (21 시간 25 분 내) 화 17:35 CDT 20:45 EDT
Shuttle America TCF5954 E170 예정 (21 시간 20 분 내) 화 17:30 CDT 20:45 EDT
United UAL1674 B738 예정 (20 시간 50 분 내) 화 17:00 CDT 20:16 EDT
American Airlines AAL354 B738 예정 (20 시간 45 분 내) 화 16:55 CDT 20:10 EDT
Shuttle America TCF5952 E170 예정 (20 시간 20 분 내) 화 16:30 CDT 19:43 EDT
American Airlines AAL358 B738 예정 (20 시간 5 분 내) 화 16:15 CDT 19:29 EDT
United UAL688 A320 예정 (19 시간 50 분 내) 화 16:00 CDT 19:11 EDT
American Airlines AAL360 B738 예정 (19 시간 30 분 내) 화 15:40 CDT 18:55 EDT
Shuttle America TCF5950 E170 예정 (19 시간 20 분 내) 화 15:30 CDT 18:43 EDT
United UAL686 A320 예정 (18 시간 50 분 내) 화 15:00 CDT 18:11 EDT
American Airlines AAL364 B738 예정 (18 시간 45 분 내) 화 14:55 CDT 17:59 EDT
Shuttle America TCF5948 E170 예정 (18 시간 20 분 내) 화 14:30 CDT 17:41 EDT
American Airlines AAL366 B738 예정 (18 시간 내) 화 14:10 CDT 17:15 EDT
United UAL1203 B738 예정 (17 시간 50 분 내) 화 14:00 CDT 17:10 EDT
Shuttle America TCF5946 E170 예정 (17 시간 20 분 내) 화 13:30 CDT 16:42 EDT
American Airlines AAL368 B738 예정 (17 시간 10 분 내) 화 13:20 CDT 16:25 EDT
United UAL682 A320 예정 (16 시간 50 분 내) 화 13:00 CDT 16:11 EDT
Shuttle America TCF5944 E170 예정 (16 시간 20 분 내) 화 12:30 CDT 15:41 EDT
American Airlines AAL374 B738 예정 (16 시간 15 분 내) 화 12:25 CDT 15:29 EDT
Shuttle America TCF3454 E170 예정 (15 시간 50 분 내) 화 12:00 CDT 15:13 EDT
Shuttle America TCF5942 E170 예정 (15 시간 20 분 내) 화 11:30 CDT 14:37 EDT
United UAL509 A320 예정 (15 시간 8 분 내) 화 11:18 CDT 14:29 EDT
American Airlines AAL380 B738 예정 (14 시간 30 분 내) 화 10:40 CDT 13:40 EDT
Shuttle America TCF5940 E170 예정 (14 시간 20 분 내) 화 10:30 CDT 13:43 EDT
SkyWest SKW5239 E170 예정 (13 시간 50 분 내) 화 10:00 CDT 13:09 EDT
Shuttle America TCF5938 E170 예정 (13 시간 20 분 내) 화 09:30 CDT 12:41 EDT
American Airlines AAL384 B738 예정 (13 시간 15 분 내) 화 09:25 CDT 12:25 EDT
United UAL674 A320 예정 (12 시간 54 분 내) 화 09:04 CDT 12:15 EDT
Shuttle America TCF5936 E170 예정 (12 시간 20 분 내) 화 08:30 CDT 11:40 EDT
American Airlines AAL388 B738 예정 (12 시간 20 분 내) 화 08:30 CDT 11:29 EDT
United UAL672 A319 예정 (11 시간 50 분 내) 화 08:00 CDT 11:11 EDT
Shuttle America TCF5934 E170 예정 (11 시간 20 분 내) 화 07:30 CDT 10:39 EDT
American Airlines AAL392 B738 예정 (11 시간 20 분 내) 화 07:30 CDT 10:40 EDT
United UAL668 B752 예정 (10 시간 50 분 내) 화 07:00 CDT 10:08 EDT
American Airlines AAL394 B738 예정 (10 시간 30 분 내) 화 06:40 CDT 09:40 EDT
Shuttle America TCF5932 E170 예정 (10 시간 20 분 내) 화 06:30 CDT 09:36 EDT
American Airlines AAL398 B738 예정 (9 시간 50 분 내) 화 06:00 CDT 08:59 EDT
United UAL1594 B737 예정 (9 시간 50 분 내) 화 06:00 CDT 09:10 EDT
Spirit NKS224 A320 예정 (9 시간 46 분 내) 화 05:56 CDT 09:00 EDT
United UAL411 A320 예정 (18 분 내) 월 20:18 CDT 23:32 EDT
American Airlines AAL340 B738 예정 (5 분 내) 월 20:10 CDT 23:10 EDT
Shuttle America TCF5958 E170 항로 중 / 정시 월 19:30 CDT 22:41 EDT
SkyWest SKW6277 E170 항로 중 월 18:59 CDT 22:12 EDT
American Airlines AAL346 B738 항로 중 / 정시 월 18:50 CDT 21:59 EDT
Shuttle America TCF5956 E170 항로 중 / 정시 월 18:30 CDT 21:45 EDT
American Airlines AAL352 B738 항로 중 / 정시 월 18:20 CDT 21:29 EDT
Spirit NKS630 A320 항로 중 / 정시 월 18:06 CDT 21:14 EDT
United UAL692 A319 도착함 월 18:00 CDT 21:17 EDT
American Airlines AAL350 B738 도착함 월 17:35 CDT 20:45 EDT
Shuttle America TCF5954 E170 도착함 월 17:30 CDT 20:45 EDT
United UAL1674 B737 도착함 월 17:00 CDT 20:16 EDT
American Airlines AAL354 B738 도착함 월 16:55 CDT 20:10 EDT
Shuttle America TCF5952 E170 도착함 월 16:30 CDT 19:43 EDT
American Airlines AAL358 B738 도착함 월 16:15 CDT 19:29 EDT
United UAL688 A319 도착함 월 16:00 CDT 19:11 EDT
American Airlines AAL360 B738 도착함 월 15:40 CDT 18:55 EDT
Shuttle America TCF5950 E170 도착함 월 15:30 CDT 18:43 EDT
United UAL686 A320 도착함 월 15:00 CDT 18:11 EDT
American Airlines AAL364 B738 도착함 월 14:55 CDT 17:59 EDT
Shuttle America TCF5948 E170 도착함 월 14:30 CDT 17:41 EDT
American Airlines AAL366 B738 도착함 월 14:10 CDT 17:15 EDT
United UAL1217 B738 도착함 월 14:00 CDT 17:10 EDT
Shuttle America TCF5946 E170 도착함 월 13:30 CDT 16:42 EDT
American Airlines AAL368 B738 도착함 월 13:20 CDT 16:25 EDT
United UAL682 A320 도착함 월 13:00 CDT 16:11 EDT
Shuttle America TCF5944 E170 도착함 월 12:30 CDT 15:41 EDT
American Airlines AAL374 B738 도착함 월 12:25 CDT 15:29 EDT
Shuttle America TCF3454 E170 도착함 월 12:00 CDT 15:13 EDT
Shuttle America TCF5942 E170 도착함 월 11:30 CDT 14:37 EDT
United UAL678 A320 도착함 월 11:00 CDT 14:11 EDT
American Airlines AAL380 B738 도착함 월 10:40 CDT 13:40 EDT
Shuttle America TCF5940 E170 도착함 월 10:30 CDT 13:43 EDT
SkyWest SKW5239 E170 도착함 월 10:00 CDT 13:09 EDT
Shuttle America TCF5938 E170 도착함 월 09:30 CDT 12:41 EDT
American Airlines AAL384 B738 도착함 월 09:25 CDT 12:25 EDT
United UAL674 A320 도착함 월 09:00 CDT 12:11 EDT
Shuttle America TCF5936 E170 도착함 월 08:30 CDT 11:40 EDT
American Airlines AAL388 B738 도착함 월 08:30 CDT 11:29 EDT
United UAL672 A319 도착함 월 08:00 CDT 11:11 EDT
American Airlines AAL392 B738 도착함 월 07:30 CDT 10:40 EDT
Shuttle America TCF5934 E170 도착함 월 07:30 CDT 10:39 EDT
United UAL1594 B738 도착함 월 07:00 CDT 10:10 EDT
American Airlines AAL394 B738 도착함 월 06:40 CDT 09:40 EDT
Shuttle America TCF5932 E170 도착함 월 06:30 CDT 09:36 EDT
United UAL1746 B737 도착함 월 06:00 CDT 09:10 EDT
American Airlines AAL398 B738 도착함 월 06:00 CDT 08:59 EDT
Spirit NKS224 A320 도착함 월 05:56 CDT 09:00 EDT
United UAL1203 B738 도착함 일 20:27 CDT 23:42 EDT
American Airlines AAL340 B738 도착함 일 20:10 CDT 23:10 EDT
Shuttle America TCF5958 E170 도착함 일 19:30 CDT 22:41 EDT
SkyWest SKW5228 E170 도착함 일 18:59 CDT 22:12 EDT
American Airlines AAL346 B738 도착함 일 18:50 CDT 21:59 EDT
Shuttle America TCF5956 E170 도착함 일 18:30 CDT 21:45 EDT
American Airlines AAL352 B738 도착함 일 18:20 CDT 21:29 EDT
Spirit NKS630 A320 도착함 일 18:06 CDT 21:14 EDT
United UAL1674 B738 도착함 일 18:05 CDT 21:23 EDT
American Airlines AAL350 B738 도착함 일 17:35 CDT 20:45 EDT
Shuttle America TCF5954 E170 도착함 일 17:30 CDT 20:45 EDT
United UAL1746 B737 도착함 일 17:00 CDT 20:16 EDT
American Airlines AAL354 B738 도착함 일 16:55 CDT 20:10 EDT
Shuttle America TCF5952 E170 도착함 일 16:30 CDT 19:43 EDT
American Airlines AAL358 B738 도착함 일 16:15 CDT 19:29 EDT
United UAL446 A319 도착함 일 16:00 CDT 19:11 EDT
American Airlines AAL360 B738 도착함 일 15:40 CDT 18:55 EDT
Shuttle America TCF5950 E170 도착함 일 15:30 CDT 18:43 EDT
United UAL686 A320 도착함 일 15:00 CDT 18:11 EDT
American Airlines AAL364 B738 도착함 일 14:55 CDT 17:59 EDT
Shuttle America TCF5948 E170 도착함 일 14:30 CDT 17:41 EDT
American Airlines AAL366 B738 도착함 일 14:10 CDT 17:15 EDT
United UAL684 A320 도착함 일 14:00 CDT 17:09 EDT
Shuttle America TCF5946 E170 도착함 일 13:30 CDT 16:42 EDT
American Airlines AAL368 B738 도착함 일 13:20 CDT 16:25 EDT
United UAL682 A320 도착함 일 13:00 CDT 16:11 EDT
Shuttle America TCF5944 E170 도착함 일 12:30 CDT 15:41 EDT
American Airlines AAL374 B738 도착함 일 12:25 CDT 15:29 EDT
Shuttle America TCF3454 E170 도착함 일 12:00 CDT 15:13 EDT
Shuttle America TCF5942 E170 도착함 일 11:30 CDT 14:37 EDT
United UAL678 A320 도착함 일 10:54 CDT 14:05 EDT
American Airlines AAL380 B738 도착함 일 10:40 CDT 13:40 EDT
SkyWest SKW6443 E170 도착함 일 10:00 CDT 13:09 EDT
American Airlines AAL384 B738 도착함 일 09:25 CDT 12:25 EDT
United UAL1594 B737 도착함 일 08:55 CDT 12:07 EDT
American Airlines AAL388 B738 도착함 일 08:30 CDT 11:29 EDT
American Airlines AAL392 B738 도착함 일 07:30 CDT 10:40 EDT
United UAL668 A319 도착함 일 07:00 CDT 10:09 EDT
American Airlines AAL394 B738 도착함 일 06:40 CDT 09:40 EDT
Spirit NKS224 A320 도착함 일 05:56 CDT 09:00 EDT
American Airlines AAL340 B738 도착함 토 20:10 CDT 23:10 EDT
United UAL1524 B738 도착함 토 19:35 CDT 22:48 EDT
United UAL1478 B737 도착함 토 16:00 CDT 19:12 EDT
United UAL678 A320 도착함 토 11:00 CDT 14:11 EDT
Shuttle America TCF5940 E170 도착함 토 10:30 CDT 13:41 EDT
Shuttle America TCF5936 E170 도착함 토 08:30 CDT 11:38 EDT
United UAL1259 B738 도착함 토 08:00 CDT 11:12 EDT
United UAL684 A320 도착함 금 20:18 CDT 23:32 EDT
SkyWest SKW6277 E170 도착함 금 18:59 CDT 22:12 EDT
United UAL1557 B737 도착함 금 18:00 CDT 21:18 EDT
United UAL688 A319 도착함 금 16:00 CDT 19:11 EDT
United UAL1553 B738 도착함 금 14:00 CDT 17:10 EDT
SkyWest SKW5239 E170 도착함 금 10:00 CDT 13:09 EDT
Shuttle America TCF5938 E170 도착함 금 09:30 CDT 12:41 EDT
United UAL674 A320 도착함 금 09:00 CDT 12:11 EDT
United UAL672 A319 도착함 금 08:00 CDT 11:11 EDT
Shuttle America TCF5934 E170 도착함 금 07:30 CDT 10:39 EDT
Shuttle America TCF5932 E170 도착함 금 06:30 CDT 09:36 EDT
American Airlines AAL398 B738 도착함 금 06:00 CDT 08:59 EDT
United UAL1746 B737 도착함 금 06:00 CDT 09:10 EDT
United UAL684 A320 도착함 목 20:18 CDT 23:32 EDT
United UAL1145 B738 도착함 목 18:00 CDT 21:18 EDT
United UAL1505 B738 도착함 목 14:00 CDT 17:10 EDT
United UAL692 A319 도착함 수 17:00 CDT 20:15 EDT
United UAL1145 B738 도착함 수 16:01 CDT 19:13 EDT
United UAL1203 B738 도착함 수 14:00 CDT 17:10 EDT
SkyWest SKW6360 E170 도착함 수 10:00 CDT 13:09 EDT
United UAL668 B752 도착함 수 07:00 CDT 10:08 EDT
United UAL698 A320 도착함 화 20:18 CDT 23:32 EDT
United UAL509 A320 도착함 화 11:18 CDT 14:29 EDT
United UAL698 A320 도착함 월 20:18 CDT 23:32 EDT