04:29 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 롤리 더럼 공항 (KRDU) - 라구아디아 공항 (KLGA)

1출발지

반대 항로
2행선지
New York 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
GoJet GJS6223 예정 (15 시간 11 분 내) 금 19:30 EDT 20:41 EDT
ExpressJet ASQ4958 예정 (12 시간 54 분 내) 금 17:15 EDT 18:27 EDT
GoJet GJS6207 예정 (10 시간 37 분 내) 금 15:00 EDT 16:07 EDT
Endeavor Air FLG3297 예정 (8 시간 40 분 내) 금 13:00 EDT 14:10 EDT
GoJet GJS6275 예정 (6 시간 53 분 내) 금 11:15 EDT 12:23 EDT
GoJet GJS6198 예정 (4 시간 41 분 내) 금 09:00 EDT 10:11 EDT
American Eagle EGF3531 예정 (4 시간 31 분 내) 금 08:55 EDT 10:03 EDT
GoJet GJS6252 예정 (3 시간 45 분 내) 금 08:00 EDT 09:15 EDT
American Eagle EGF3552 예정 (3 시간 34 분 내) 금 08:00 EDT 09:05 EDT
American Eagle EGF3718 예정 (2 시간 37 분 내) 금 07:00 EDT 08:08 EDT
GoJet GJS6185 예정 (2 시간 43 분 내) 금 07:00 EDT 08:13 EDT
GoJet GJS6200 예정 (1 시간 53 분 내) 금 06:00 EDT 07:23 EDT
GoJet GJS6223 CRJ7 도착함 목 19:30 EDT 21:21 EDT
American Eagle EGF3301 CRJ7 도착함 목 18:55 EDT 21:05 EDT
ExpressJet ASQ4958 CRJ7 도착함 목 17:15 EDT 19:03 EDT
American Eagle EGF3416 CRJ7 도착함 목 17:10 EDT 19:12 EDT
American Eagle EGF3305 CRJ7 도착함 목 15:40 EDT 17:04 EDT
GoJet GJS6207 CRJ7 도착함 목 15:00 EDT 16:37 EDT
American Eagle EGF3591 E135 도착함 목 14:10 EDT 16:04 EDT
American Eagle EGF3466 CRJ7 도착함 목 13:10 EDT 15:10 EDT
Endeavor Air FLG3297 CRJ9 도착함 목 13:00 EDT 15:01 EDT
American Eagle EGF3404 CRJ7 도착함 목 11:35 EDT 13:15 EDT
GoJet GJS6275 CRJ7 도착함 목 11:15 EDT 12:28 EDT
Shuttle America TCF5988 E170 도착함 목 09:00 EDT 10:37 EDT
American Eagle EGF3531 E135 도착함 목 08:55 EDT 10:11 EDT
GoJet GJS6252 CRJ7 도착함 목 08:00 EDT 09:10 EDT
American Eagle EGF3552 CRJ7 도착함 목 08:00 EDT 10:00 EDT
GoJet GJS6185 CRJ7 도착함 목 07:00 EDT 08:12 EDT
American Eagle EGF3718 CRJ7 도착함 목 07:00 EDT 10:02 EDT
GoJet GJS6200 CRJ7 도착함 목 06:00 EDT 07:04 EDT
GoJet GJS6223 CRJ7 도착함 수 19:30 EDT 21:34 EDT
American Eagle EGF3301 CRJ7 도착함 수 18:55 EDT 21:08 EDT
ExpressJet ASQ4958 CRJ7 도착함 수 17:15 EDT 19:18 EDT
American Eagle EGF3416 CRJ7 도착함 수 17:10 EDT 19:26 EDT
American Eagle EGF3305 CRJ7 도착함 수 15:40 EDT 17:26 EDT
GoJet GJS6207 CRJ7 도착함 수 15:00 EDT 17:38 EDT
American Eagle EGF3591 E135 도착함 수 14:10 EDT 17:47 EDT
Endeavor Air FLG3297 CRJ9 도착함 수 13:00 EDT 14:06 EDT
American Eagle EGF3404 E135 도착함 수 11:35 EDT 12:51 EDT
GoJet GJS6275 CRJ7 도착함 수 11:15 EDT 12:58 EDT
Shuttle America TCF5988 E170 도착함 수 09:00 EDT 10:37 EDT
American Eagle EGF3531 E135 도착함 수 08:55 EDT 10:51 EDT
American Eagle EGF3552 CRJ7 도착함 수 08:00 EDT 10:34 EDT
GoJet GJS6252 CRJ7 도착함 수 08:00 EDT 09:56 EDT
American Eagle EGF3718 CRJ7 도착함 수 07:00 EDT 10:46 EDT
GoJet GJS6185 CRJ7 도착함 수 07:00 EDT 08:15 EDT
GoJet GJS6200 CRJ7 도착함 수 06:00 EDT 07:14 EDT
American Eagle EGF3301 CRJ7 도착함 화 18:55 EDT 20:44 EDT
American Eagle EGF3416 CRJ7 도착함 화 17:10 EDT 19:01 EDT
American Eagle EGF3404 CRJ7 도착함 화 11:35 EDT 13:51 EDT
Shuttle America TCF5988 E170 취소됨 화 09:00 EDT 10:37 EDT
Delta DAL9933 B738 도착함 월 17:30 EDT 18:54 EDT
American Eagle EGF3305 CRJ7 도착함 월 15:40 EDT 17:15 EDT
American Eagle EGF3591 E135 도착함 월 14:10 EDT 15:45 EDT
American Eagle EGF3466 CRJ7 도착함 월 13:10 EDT 14:45 EDT
American Eagle EGF3466 CRJ7 도착함 일 13:10 EDT 14:45 EDT
Compass Airlines CPZ5773 E170 도착함 일 13:00 EDT 14:37 EDT
GoJet GJS6198 CRJ7 결과 미지 일 09:00 EDT 11:12 EDT
GoJet GJS6250 CRJ7 도착함 토 15:20 EDT 17:31 EDT
Endeavor Air FLG3805 CRJ9 도착함 토 11:45 EDT 12:54 EDT
Endeavor Air FLG3730 CRJ9 도착함 토 09:00 EDT 10:05 EDT
ExpressJet ASQ5022 CRJ7 도착함 금 19:30 EDT 21:07 EDT