11:44 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 샌프란시스코 국제공항 (KSFO) - 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX)

1출발지
San Francisco 지역을 의미했습니까?
반대 항로
2행선지
Los Angeles 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
United UAL479 B752 예정 (23 시간 55 분 내) 금 08:40 PDT 10:10 PDT
Southwest SWA38 B733 예정 (23 시간 34 분 내) 금 08:10 PDT 09:14 PDT
Virgin America VRD1930 A320 예정 (23 시간 15 분 내) 금 08:00 PDT 09:20 PDT
Compass Airlines CPZ5833 E170 예정 (23 시간 15 분 내) 금 08:00 PDT 09:28 PDT
American Airlines AAL1232 B738 예정 (22 시간 20 분 내) 금 07:05 PDT 08:30 PDT
Compass Airlines CPZ5831 E170 예정 (22 시간 15 분 내) 금 07:00 PDT 08:25 PDT
Virgin America VRD922 A320 예정 (22 시간 5 분 내) 금 06:50 PDT 08:05 PDT
United UAL356 A320 예정 (21 시간 59 분 내) 금 06:44 PDT 08:11 PDT
Southwest SWA2525 B733 예정 (21 시간 15 분 내) 금 06:00 PDT 07:20 PDT
United UAL221 A319 예정 (21 시간 9 분 내) 금 05:54 PDT 07:25 PDT
United UAL512 A319 예정 (13 시간 49 분 내) 목 22:34 PDT 23:59 PDT
Southwest SWA4300 B737 예정 (12 시간 20 분 내) 목 21:05 PDT 22:30 PDT
Compass Airlines CPZ5859 E170 예정 (12 시간 15 분 내) 목 21:00 PDT 22:24 PDT
United UAL488 A320 예정 (12 시간 13 분 내) 목 20:58 PDT 22:35 PDT
Virgin America VRD948 A319 예정 (12 시간 10 분 내) 목 20:55 PDT 22:15 PDT
American Airlines AAL219 B738 예정 (11 시간 40 분 내) 목 20:25 PDT 22:00 PDT
Compass Airlines CPZ5857 E170 예정 (11 시간 15 분 내) 목 20:00 PDT 21:35 PDT
United UAL887 A320 예정 (10 시간 55 분 내) 목 19:40 PDT 21:15 PDT
Southwest SWA1894 B733 예정 (10 시간 35 분 내) 목 19:20 PDT 20:45 PDT
Virgin America VRD942 A319 예정 (10 시간 35 분 내) 목 19:20 PDT 20:40 PDT
Compass Airlines CPZ5855 E170 예정 (10 시간 15 분 내) 목 19:00 PDT 20:30 PDT
United UAL1483 B738 예정 (9 시간 31 분 내) 목 18:16 PDT 19:44 PDT
Compass Airlines CPZ5853 E170 예정 (9 시간 15 분 내) 목 18:00 PDT 19:28 PDT
Virgin America VRD1920 A319 예정 (9 시간 10 분 내) 목 17:55 PDT 19:15 PDT
American Airlines AAL209 B738 예정 (9 시간 10 분 내) 목 17:55 PDT 19:20 PDT
Southwest SWA1004 B733 예정 (8 시간 55 분 내) 목 17:40 PDT 19:00 PDT
United UAL525 A319 예정 (8 시간 45 분 내) 목 17:30 PDT 18:55 PDT
Compass Airlines CPZ5851 E170 예정 (8 시간 14 분 내) 목 16:59 PDT 18:28 PDT
Virgin America VRD936 A320 예정 (7 시간 35 분 내) 목 16:20 PDT 17:40 PDT
Compass Airlines CPZ5849 E170 예정 (7 시간 15 분 내) 목 16:00 PDT 17:25 PDT
Southwest SWA1902 B737 예정 (6 시간 55 분 내) 목 15:40 PDT 16:59 PDT
Virgin America VRD932 A320 예정 (6 시간 50 분 내) 목 15:35 PDT 16:55 PDT
United UAL842 B752 예정 (6 시간 25 분 내) 목 15:10 PDT 16:40 PDT
Compass Airlines CPZ5847 E170 예정 (6 시간 15 분 내) 목 15:00 PDT 16:27 PDT
American Airlines AAL2456 B738 예정 (5 시간 50 분 내) 목 14:35 PDT 16:00 PDT
Southwest SWA751 B737 예정 (5 시간 20 분 내) 목 14:05 PDT 15:25 PDT
Compass Airlines CPZ5845 E170 예정 (5 시간 15 분 내) 목 14:00 PDT 15:27 PDT
United UAL541 A319 예정 (5 시간 4 분 내) 목 13:49 PDT 15:22 PDT
Virgin America VRD928 A320 예정 (4 시간 58 분 내) 목 13:30 PDT 14:37 PDT
Southwest SWA1814 B737 예정 (4 시간 30 분 내) 목 13:15 PDT 14:35 PDT
Compass Airlines CPZ5843 E170 예정 (4 시간 15 분 내) 목 13:00 PDT 14:25 PDT
United UAL342 B752 예정 (3 시간 46 분 내) 목 12:31 PDT 14:04 PDT
American Airlines AAL2455 B738 예정 (3 시간 25 분 내) 목 12:10 PDT 13:35 PDT
Compass Airlines CPZ5841 E170 예정 (3 시간 15 분 내) 목 12:00 PDT 13:27 PDT
United UAL478 A319 예정 (3 시간 6 분 내) 목 11:51 PDT 13:25 PDT
Virgin America VRD924 A320 예정 (2 시간 45 분 내) 목 11:30 PDT 12:50 PDT
Southwest SWA3214 B737 취소됨 목 11:10 PDT 12:35 PDT
Compass Airlines CPZ5839 E170 예정 (2 시간 15 분 내) 목 11:00 PDT 12:29 PDT
United UAL1420 B752 예정 (2 시간 9 분 내) 목 10:54 PDT 12:30 PDT
Compass Airlines CPZ5837 E170 예정 (1 시간 15 분 내) 목 10:00 PDT 11:30 PDT
Southwest SWA3221 B737 지연됨 목 09:45 PDT 11:15 PDT
American Airlines AAL108 B738 예정 ( 30 분 내) 목 09:15 PDT 10:45 PDT
Compass Airlines CPZ5835 E170 지연됨 목 09:00 PDT 10:29 PDT
United UAL479 B752 예정 목 08:40 PDT 10:10 PDT
Southwest SWA38 B733 항로 중 / 정시 목 08:10 PDT 09:25 PDT
Virgin America VRD1930 A320 항로 중 / 정시 목 08:00 PDT 09:20 PDT
Compass Airlines CPZ5833 E170 항로 중 / 정시 목 08:00 PDT 09:28 PDT
American Airlines AAL1232 B738 도착함 목 07:05 PDT 08:30 PDT
Compass Airlines CPZ5831 E170 도착함 목 07:00 PDT 08:25 PDT
Virgin America VRD922 A320 도착함 목 06:50 PDT 08:05 PDT
United UAL448 A320 도착함 목 06:44 PDT 08:11 PDT
Netjets Aviation &q EJA948 C750 도착함 목 06:06 PDT 06:46 PDT
Southwest SWA2525 B733 도착함 목 06:00 PDT 07:20 PDT
United UAL221 A319 도착함 목 05:54 PDT 07:25 PDT
United UAL512 A320 도착함 수 22:34 PDT 23:59 PDT
Airborne Express ABX1820 B762 도착함 수 22:30 PDT 23:35 PDT
Southwest SWA4300 B737 도착함 수 21:05 PDT 22:30 PDT
Compass Airlines CPZ5859 E170 도착함 수 21:00 PDT 22:24 PDT
United UAL1519 B738 도착함 수 20:58 PDT 22:36 PDT
Virgin America VRD948 A319 도착함 수 20:55 PDT 22:15 PDT
American Airlines AAL219 B738 도착함 수 20:25 PDT 22:00 PDT
Compass Airlines CPZ5857 E170 도착함 수 20:00 PDT 21:35 PDT
United UAL334 A320 도착함 수 19:40 PDT 21:15 PDT
Virgin America VRD942 A319 도착함 수 19:20 PDT 20:40 PDT
Southwest SWA1894 B733 도착함 수 19:20 PDT 20:45 PDT
Compass Airlines CPZ5855 E170 도착함 수 19:00 PDT 20:30 PDT
United UAL1440 B738 도착함 수 18:16 PDT 19:44 PDT
Compass Airlines CPZ5853 E170 도착함 수 18:00 PDT 19:28 PDT
American Airlines AAL209 B738 도착함 수 17:55 PDT 19:20 PDT
Southwest SWA1004 B733 도착함 수 17:40 PDT 19:00 PDT
United UAL1299 B738 도착함 수 17:35 PDT 19:01 PDT
Compass Airlines CPZ5851 E170 도착함 수 16:59 PDT 18:28 PDT
United UAL456 A319 도착함 수 16:30 PDT 17:58 PDT
Unknown Owner C-FLPB GALX 도착함 수 16:30 PDT 18:12 PDT
Virgin America VRD936 A320 도착함 수 16:20 PDT 17:40 PDT
Compass Airlines CPZ5849 E170 도착함 수 16:00 PDT 17:25 PDT
Southwest SWA1902 B737 도착함 수 15:40 PDT 16:59 PDT
Virgin America VRD932 A320 도착함 수 15:35 PDT 16:55 PDT
United UAL842 A320 도착함 수 15:10 PDT 16:40 PDT
Compass Airlines CPZ5847 E170 도착함 수 15:00 PDT 16:27 PDT
American Airlines AAL456R B738 도착함 수 14:35 PDT 15:53 PDT
American Airlines AAL2456 B738 도착함 수 14:35 PDT 16:00 PDT
Southwest SWA751 B737 도착함 수 14:05 PDT 15:25 PDT
Compass Airlines CPZ5845 E170 도착함 수 14:00 PDT 15:27 PDT
United UAL174 B737 도착함 수 13:49 PDT 15:23 PDT
Virgin America VRD928 A320 도착함 수 13:30 PDT 14:50 PDT
Southwest SWA1814 B737 도착함 수 13:15 PDT 14:35 PDT
Compass Airlines CPZ5843 E170 도착함 수 13:00 PDT 14:25 PDT
United UAL743 B752 도착함 수 12:31 PDT 14:04 PDT
American Airlines AAL2455 B738 도착함 수 12:10 PDT 13:35 PDT
Compass Airlines CPZ5841 E170 도착함 수 12:00 PDT 13:27 PDT
United UAL302 A319 도착함 수 11:51 PDT 13:25 PDT
Virgin America VRD924 A320 도착함 수 11:30 PDT 12:50 PDT
Southwest SWA3214 B737 도착함 수 11:10 PDT 12:35 PDT
Compass Airlines CPZ5839 E170 도착함 수 11:00 PDT 12:29 PDT
United UAL1126 B752 도착함 수 10:54 PDT 12:30 PDT
Compass Airlines CPZ5837 E170 도착함 수 10:00 PDT 11:30 PDT
American Airlines AAL108 B738 도착함 수 09:15 PDT 10:45 PDT
Compass Airlines CPZ5835 E170 도착함 수 09:00 PDT 10:29 PDT
United UAL1709 B739 도착함 수 08:40 PDT 10:11 PDT
Southwest SWA38 B733 도착함 수 08:10 PDT 09:25 PDT
Virgin America VRD1930 A320 도착함 수 08:00 PDT 09:20 PDT
Compass Airlines CPZ5833 E170 도착함 수 08:00 PDT 09:28 PDT
American Airlines AAL1232 B738 도착함 수 07:05 PDT 08:30 PDT
Compass Airlines CPZ5831 E170 도착함 수 07:00 PDT 08:25 PDT
Virgin America VRD922 A320 도착함 수 06:50 PDT 08:05 PDT
United UAL653 A320 도착함 수 06:44 PDT 08:11 PDT
Southwest SWA2525 B733 도착함 수 06:00 PDT 07:20 PDT
United UAL221 A319 도착함 수 05:54 PDT 07:25 PDT
United UAL512 A319 도착함 화 22:34 PDT 23:59 PDT
Airborne Express ABX1820 B762 도착함 화 22:30 PDT 23:18 PDT
Southwest SWA4300 B737 도착함 화 21:05 PDT 22:30 PDT
Compass Airlines CPZ5859 E170 도착함 화 21:00 PDT 22:24 PDT
United UAL1434 B738 도착함 화 20:58 PDT 22:36 PDT
Virgin America VRD948 A319 도착함 화 20:55 PDT 22:15 PDT
American Airlines AAL219 B738 도착함 화 20:25 PDT 22:00 PDT
Compass Airlines CPZ5857 E170 도착함 화 20:00 PDT 21:35 PDT
United UAL887 A319 도착함 화 19:40 PDT 21:15 PDT
Virgin America VRD942 A319 도착함 화 19:20 PDT 20:40 PDT
Southwest SWA1894 B733 도착함 화 19:20 PDT 20:45 PDT
Compass Airlines CPZ5855 E170 도착함 화 19:00 PDT 20:30 PDT
United UAL1054 B738 도착함 화 18:16 PDT 19:44 PDT
Compass Airlines CPZ5853 E170 도착함 화 18:00 PDT 19:28 PDT
American Airlines AAL209 B738 도착함 화 17:55 PDT 19:20 PDT
Southwest SWA1004 B733 도착함 화 17:40 PDT 19:00 PDT
United UAL525 A320 도착함 화 17:30 PDT 18:55 PDT
ICA GLOBAL SERVICES N888FR GLF4 도착함 화 17:15 PDT 20:18 PDT
Compass Airlines CPZ5851 E170 도착함 화 16:59 PDT 18:28 PDT
United UAL842 A319 도착함 화 16:30 PDT 17:58 PDT
Virgin America VRD936 A320 도착함 화 16:20 PDT 17:40 PDT
Compass Airlines CPZ5849 E170 도착함 화 16:00 PDT 17:25 PDT
Southwest SWA1902 B737 도착함 화 15:40 PDT 16:59 PDT
Virgin America VRD932 A320 도착함 화 15:35 PDT 16:55 PDT
United UAL1159 B738 도착함 화 15:10 PDT 16:41 PDT
Compass Airlines CPZ5847 E170 도착함 화 15:00 PDT 16:27 PDT
American Airlines AAL456R B738 도착함 화 14:35 PDT 16:07 PDT
American Airlines AAL2456 B738 도착함 화 14:35 PDT 16:00 PDT
Southwest SWA751 B737 도착함 화 14:05 PDT 15:25 PDT
Compass Airlines CPZ5845 E170 도착함 화 14:00 PDT 15:27 PDT
United UAL541 A319 도착함 화 13:49 PDT 15:22 PDT
Virgin America VRD928 A319 도착함 화 13:30 PDT 14:50 PDT
Southwest SWA1814 B737 도착함 화 13:15 PDT 14:35 PDT
Compass Airlines CPZ5843 E170 도착함 화 13:00 PDT 14:25 PDT
United UAL617 B752 도착함 화 12:31 PDT 14:04 PDT
American Airlines AAL2455 B738 도착함 화 12:10 PDT 13:35 PDT
Compass Airlines CPZ5841 E170 도착함 화 12:00 PDT 13:27 PDT
United UAL500 A319 도착함 화 11:51 PDT 13:25 PDT
Virgin America VRD924 A320 도착함 화 11:30 PDT 12:50 PDT
Southwest SWA3214 B737 도착함 화 11:10 PDT 12:35 PDT
Compass Airlines CPZ5839 E170 도착함 화 11:00 PDT 12:29 PDT
United UAL1132 B752 도착함 화 10:54 PDT 12:30 PDT
Compass Airlines CPZ5837 E170 도착함 화 10:00 PDT 11:30 PDT
Southwest SWA3221 B737 도착함 화 09:45 PDT 11:15 PDT
American Airlines AAL108 B738 도착함 화 09:15 PDT 10:45 PDT
Compass Airlines CPZ5835 E170 도착함 화 09:00 PDT 10:29 PDT
United UAL1709 B738 도착함 화 08:40 PDT 10:11 PDT
United UAL356 A320 도착함 화 06:44 PDT 08:11 PDT
Airborne Express ABX1820 B762 도착함 월 22:30 PDT 23:41 PDT
United UAL1434 B738 도착함 월 20:58 PDT 22:36 PDT
United UAL887 A320 도착함 월 19:40 PDT 21:15 PDT
United UAL1483 B738 도착함 월 18:49 PDT 20:25 PDT
United UAL174 B738 도착함 월 18:16 PDT 19:44 PDT
United UAL525 A319 도착함 월 17:30 PDT 18:55 PDT
United UAL541 A319 도착함 월 13:49 PDT 15:22 PDT
United UAL342 B752 도착함 월 12:31 PDT 14:04 PDT
United UAL478 A319 도착함 월 11:51 PDT 13:25 PDT
United UAL1159 B752 도착함 월 10:54 PDT 12:30 PDT
Southwest SWA3221 B737 도착함 월 09:45 PDT 11:15 PDT
United UAL479 B752 도착함 월 08:40 PDT 10:10 PDT
United UAL476 A320 도착함 월 06:44 PDT 08:11 PDT
Compass Airlines CPZ5829 E170 도착함 월 06:00 PDT 07:25 PDT
United UAL2166 A320 도착함 월 05:30 PDT 06:56 PDT
United UAL1647 B739 도착함 일 20:58 PDT 22:36 PDT
United UAL439 A319 도착함 일 19:40 PDT 21:15 PDT
United UAL174 B738 도착함 일 18:16 PDT 19:44 PDT
Virgin America VRD1920 A319 도착함 일 17:55 PDT 19:15 PDT
United UAL1182 B738 도착함 일 15:10 PDT 16:41 PDT
United UAL743 B752 도착함 일 12:33 PDT 14:06 PDT
United UAL1159 B752 도착함 일 10:54 PDT 12:30 PDT
Virgin America VRD1922 A320 도착함 일 09:45 PDT 11:05 PDT
Virgin America VRD9621 A320 도착함 일 06:15 PDT 07:32 PDT
United UAL748 A319 도착함 일 05:54 PDT 07:25 PDT
United UAL392 A320 도착함 토 22:34 PDT 23:59 PDT
Southwest SWA2516 B737 도착함 토 20:20 PDT 21:50 PDT
Southwest SWA3032 B733 도착함 토 19:40 PDT 21:10 PDT
United UAL439 A319 도착함 토 19:40 PDT 21:15 PDT
United UAL1250 B738 도착함 토 17:35 PDT 19:01 PDT
Southwest SWA2489 B733 도착함 토 17:10 PDT 18:30 PDT
SkyWest SKW1352 CRJ7 도착함 토 16:30 PDT 18:33 PDT
Southwest SWA2799 B733 도착함 토 16:15 PDT 17:35 PDT
United UAL769 B752 도착함 토 15:10 PDT 16:40 PDT
Southwest SWA2551 B737 도착함 토 14:00 PDT 15:25 PDT
United UAL996 A320 도착함 토 12:25 PDT 13:58 PDT
Southwest SWA3047 B737 도착함 토 11:50 PDT 13:15 PDT
Southwest SWA2522 B737 도착함 토 09:05 PDT 10:30 PDT
Southwest SWA4210 B733 도착함 토 07:00 PDT 08:20 PDT
United UAL265 A320 도착함 토 06:53 PDT 08:20 PDT
United UAL478 B752 도착함 토 06:00 PDT 07:31 PDT
United UAL1673 B738 도착함 금 20:58 PDT 22:36 PDT
United UAL1250 B739 도착함 금 18:16 PDT 19:44 PDT
Virgin America VRD1920 A319 도착함 금 17:55 PDT 19:15 PDT
United UAL1434 B738 도착함 금 17:30 PDT 18:56 PDT
United UAL499 A319 도착함 금 16:30 PDT 17:58 PDT
American Airlines AAL456R B738 도착함 금 14:35 PDT 15:59 PDT
United UAL342 B752 도착함 금 12:31 PDT 14:04 PDT
United UAL1420 B752 도착함 금 10:54 PDT 12:30 PDT
United UAL356 A320 도착함 금 06:44 PDT 08:11 PDT
United UAL1243 B737 도착함 목 19:40 PDT 21:16 PDT
United UAL1802 B738 도착함 목 16:30 PDT 19:41 PDT
United UAL1420 B752 도착함 목 10:54 PDT 12:30 PDT