09:49 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 솔트레이크시티 국제공항 (KSLC) - 덴버 국제공항 (KDEN)

1출발지

반대 항로
2행선지
Denver 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
SkyWest SKW6537 CRJ7 예정 (23 시간 40 분 내) 토 07:30 MDT 08:56 MDT
Southwest SWA4178 B737 예정 (23 시간 40 분 내) 토 07:30 MDT 08:55 MDT
Frontier FFT582 A319 예정 (22 시간 45 분 내) 토 06:35 MDT 07:55 MDT
Shuttle America TCF3500 E170 예정 (22 시간 5 분 내) 토 05:55 MDT 07:23 MDT
Frontier FFT580 A319 예정 (13 시간 20 분 내) 금 21:10 MDT 22:27 MDT
SkyWest SKW4730 CRJ7 예정 (12 시간 6 분 내) 금 19:56 MDT 21:26 MDT
SkyWest SKW6383 CRJ 예정 (11 시간 53 분 내) 금 19:43 MDT 21:10 MDT
Frontier FFT572 A319 예정 (10 시간 5 분 내) 금 17:55 MDT 19:14 MDT
ExpressJet ASQ6084 E135 예정 (9 시간 39 분 내) 금 17:29 MDT 19:00 MDT
SkyWest SKW4786 CRJ7 예정 (9 시간 12 분 내) 금 17:02 MDT 18:33 MDT
Southwest SWA4044 B738 예정 (8 시간 55 분 내) 금 16:45 MDT 18:10 MDT
SkyWest SKW4526 CRJ7 예정 (7 시간 50 분 내) 금 15:40 MDT 17:07 MDT
Southwest SWA1803 B737 예정 (7 시간 15 분 내) 금 15:05 MDT 16:25 MDT
SkyWest SKW6536 CRJ7 예정 (7 시간 15 분 내) 금 15:05 MDT 16:35 MDT
Delta DAL1802 A319 예정 (6 시간 6 분 내) 금 13:56 MDT 15:18 MDT
SkyWest SKW5637 CRJ 예정 (5 시간 14 분 내) 금 13:04 MDT 14:30 MDT
Frontier FFT584 A319 예정 (4 시간 44 분 내) 금 12:34 MDT 13:50 MDT
Southwest SWA2078 B733 예정 (4 시간 30 분 내) 금 12:20 MDT 13:45 MDT
SkyWest SKW4479 CRJ9 예정 (3 시간 15 분 내) 금 11:05 MDT 12:30 MDT
ExpressJet ASQ6071 E135 예정 (2 시간 5 분 내) 금 09:55 MDT 11:28 MDT
Frontier FFT574 A320 예정 (1 시간 55 분 내) 금 09:45 MDT 11:05 MDT
SkyWest SKW4788 CRJ9 예정 (1 시간 50 분 내) 금 09:40 MDT 11:09 MDT
Southwest SWA183 B737 예정 (1 시간 25 분 내) 금 09:15 MDT 10:40 MDT
SkyWest SKW6537 CRJ7 활주 / 좌측 게이트 금 07:30 MDT 08:56 MDT
Southwest SWA121 B737 항로 중 / 정시 금 07:15 MDT 08:40 MDT
SkyWest SKW4671 CRJ7 도착함 금 06:40 MDT 08:06 MDT
Frontier FFT582 A319 도착함 금 06:35 MDT 07:55 MDT
Southwest SWA352 B737 도착함 금 06:15 MDT 07:40 MDT
Shuttle America TCF3460 E170 도착함 금 05:50 MDT 07:18 MDT
Frontier FFT580 A319 도착함 목 21:10 MDT 22:27 MDT
SkyWest SKW4730 CRJ7 도착함 목 19:56 MDT 21:26 MDT
Air Transport Inter ATN194 B752 도착함 목 19:46 MDT 20:46 MDT
SkyWest SKW6383 CRJ 도착함 목 19:43 MDT 21:10 MDT
Frontier FFT572 A319 도착함 목 17:55 MDT 19:14 MDT
ExpressJet ASQ6084 E135 도착함 목 17:29 MDT 19:00 MDT
SkyWest SKW4786 CRJ7 도착함 목 17:02 MDT 18:33 MDT
Southwest SWA4044 B738 도착함 목 16:45 MDT 18:10 MDT
SkyWest SKW4526 CRJ7 도착함 목 15:40 MDT 17:07 MDT
Southwest SWA1803 B737 도착함 목 15:05 MDT 16:25 MDT
SkyWest SKW6536 CRJ7 도착함 목 15:05 MDT 16:35 MDT
Delta DAL1802 A319 도착함 목 13:56 MDT 15:18 MDT
SkyWest SKW5637 CRJ 도착함 목 13:04 MDT 14:30 MDT
Frontier FFT584 A319 도착함 목 12:34 MDT 13:50 MDT
Southwest SWA2078 B738 도착함 목 12:20 MDT 13:45 MDT
SkyWest SKW4479 CRJ9 도착함 목 11:05 MDT 12:30 MDT
ExpressJet ASQ6071 E135 도착함 목 09:55 MDT 11:28 MDT
Frontier FFT574 A319 도착함 목 09:45 MDT 11:05 MDT
SkyWest SKW4788 CRJ9 도착함 목 09:40 MDT 11:09 MDT
Southwest SWA183 B737 도착함 목 09:15 MDT 10:40 MDT
Southwest SWA4187 B737 도착함 목 08:14 MDT 08:30 MDT
SkyWest SKW6537 CRJ7 도착함 목 07:30 MDT 08:56 MDT
Southwest SWA121 B737 도착함 목 07:15 MDT 08:40 MDT
SkyWest SKW4671 CRJ7 도착함 목 06:40 MDT 08:06 MDT
Frontier FFT582 A319 도착함 목 06:35 MDT 07:55 MDT
Southwest SWA352 B737 도착함 목 06:15 MDT 07:40 MDT
Shuttle America TCF3460 E170 도착함 목 05:50 MDT 07:18 MDT
Frontier FFT580 A319 도착함 수 21:10 MDT 22:27 MDT
SkyWest SKW4730 CRJ7 도착함 수 19:56 MDT 21:26 MDT
Air Transport Inter ATN194 B752 도착함 수 19:46 MDT 20:52 MDT
SkyWest SKW6383 CRJ 도착함 수 19:43 MDT 21:10 MDT
Frontier FFT572 A319 도착함 수 17:55 MDT 19:14 MDT
ExpressJet ASQ5966 E135 도착함 수 17:29 MDT 19:00 MDT
SkyWest SKW4786 CRJ7 도착함 수 17:02 MDT 18:33 MDT
Southwest SWA4044 B738 도착함 수 16:45 MDT 18:10 MDT
SkyWest SKW4526 CRJ7 도착함 수 15:40 MDT 17:07 MDT
Southwest SWA1803 B737 도착함 수 15:05 MDT 16:25 MDT
SkyWest SKW6536 CRJ7 도착함 수 15:05 MDT 16:35 MDT
SkyWest SKW2380 E120 도착함 수 15:00 MDT 17:14 MDT
Delta DAL1802 A319 도착함 수 13:56 MDT 15:18 MDT
SkyWest SKW5637 CRJ 도착함 수 13:04 MDT 14:30 MDT
Frontier FFT584 A319 도착함 수 12:34 MDT 13:50 MDT
Southwest SWA2078 B738 도착함 수 12:20 MDT 13:45 MDT
SkyWest SKW4479 CRJ9 도착함 수 11:05 MDT 12:30 MDT
ExpressJet ASQ6071 E135 도착함 수 09:55 MDT 11:28 MDT
Frontier FFT574 A319 도착함 수 09:45 MDT 11:05 MDT
SkyWest SKW4788 CRJ9 도착함 수 09:40 MDT 11:09 MDT
Southwest SWA183 B737 도착함 수 09:15 MDT 10:40 MDT
Southwest SWA121 B737 도착함 수 07:15 MDT 08:40 MDT
SkyWest SKW4671 CRJ7 도착함 수 06:40 MDT 08:06 MDT
Southwest SWA352 B737 도착함 수 06:15 MDT 07:40 MDT
Shuttle America TCF3460 E170 도착함 수 05:50 MDT 07:18 MDT
Air Transport Inter ATN194 B752 도착함 화 19:46 MDT 20:59 MDT
SkyWest SKW6507 CRJ7 도착함 화 17:30 MDT 19:00 MDT
SkyWest SKW5514 CRJ 도착함 월 19:43 MDT 21:10 MDT
ExpressJet ASQ6084 E135 도착함 월 17:29 MDT 19:00 MDT
SkyWest SKW6475 CRJ 도착함 월 09:55 MDT 11:28 MDT
Southwest SWA4349 B737 도착함 일 15:05 MDT 16:25 MDT
Southwest SWA4400 B738 도착함 일 12:20 MDT 13:45 MDT
SkyWest SKW2376 E120 도착함 일 09:00 MDT 12:17 MDT
Southwest SWA3197 B737 도착함 일 06:15 MDT 07:40 MDT
United Parcel Servi UPS2843 B763 도착함 일 03:54 MDT 04:30 MDT
Delta DAL790 A319 도착함 토 17:02 MDT 18:26 MDT
Southwest SWA222 B737 도착함 토 16:40 MDT 18:05 MDT
Southwest SWA2154 B737 도착함 토 15:00 MDT 16:20 MDT
SkyWest SKW5562 CRJ 도착함 토 13:04 MDT 14:30 MDT
Southwest SWA1040 B737 도착함 토 10:45 MDT 12:10 MDT
Southwest SWA4178 B737 도착함 토 07:30 MDT 08:55 MDT
Shuttle America TCF3500 E170 도착함 토 05:55 MDT 07:23 MDT