20:05 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 솔트레이크시티 국제공항 (KSLC) - 덴버 국제공항 (KDEN)

1출발지

반대 항로
2행선지
Denver 지역을 의미했습니까?
선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
Frontier FFT572 A319 예정 (23 시간 52 분 내) 수 17:58 MDT 19:20 MDT
Southwest SWA4591 B737 예정 (23 시간 39 분 내) 수 17:45 MDT 19:10 MDT
ExpressJet ASQ4632 E135 예정 (23 시간 3 분 내) 수 17:09 MDT 18:41 MDT
SkyWest SKW4786 CRJ7 예정 (23 시간 2 분 내) 수 17:08 MDT 18:38 MDT
Southwest SWA1782 B738 예정 (21 시간 59 분 내) 수 16:05 MDT 17:30 MDT
SkyWest SKW4526 CRJ9 예정 (21 시간 48 분 내) 수 15:54 MDT 17:20 MDT
SkyWest SKW6507 CRJ7 예정 (20 시간 1 분 내) 수 14:07 MDT 15:38 MDT
Delta DAL1802 A320 예정 (19 시간 40 분 내) 수 13:46 MDT 15:10 MDT
Southwest SWA4707 B737 예정 (19 시간 29 분 내) 수 13:35 MDT 15:00 MDT
Shuttle America TCF3534 E170 예정 (19 시간 15 분 내) 수 13:21 MDT 14:53 MDT
Frontier FFT584 A319 예정 (18 시간 29 분 내) 수 12:35 MDT 13:55 MDT
SkyWest SKW4479 CRJ9 예정 (16 시간 54 분 내) 수 11:00 MDT 12:28 MDT
Southwest SWA601 B735 예정 (16 시간 24 분 내) 수 10:30 MDT 11:55 MDT
Frontier FFT574 A319 예정 (15 시간 39 분 내) 수 09:45 MDT 11:05 MDT
SkyWest SKW4745 CRJ7 예정 (15 시간 34 분 내) 수 09:40 MDT 11:12 MDT
SkyWest SKW6475 CRJ 예정 (14 시간 54 분 내) 수 09:00 MDT 10:32 MDT
SkyWest SKW4814 CRJ9 예정 (14 시간 30 분 내) 수 08:36 MDT 10:03 MDT
Southwest SWA3791 B737 예정 (13 시간 54 분 내) 수 08:00 MDT 09:25 MDT
SkyWest SKW6537 CRJ7 예정 (13 시간 29 분 내) 수 07:35 MDT 09:03 MDT
Frontier FFT582 A319 예정 (12 시간 29 분 내) 수 06:35 MDT 07:55 MDT
Southwest SWA2088 B733 예정 (11 시간 54 분 내) 수 06:00 MDT 07:25 MDT
SkyWest SKW6292 CRJ7 예정 (11 시간 39 분 내) 수 05:45 MDT 07:13 MDT
Frontier FFT580 A319 예정 (3 시간 4 분 내) 화 21:10 MDT 22:30 MDT
SkyWest SKW4730 CRJ9 예정 (1 시간 58 분 내) 화 20:04 MDT 21:32 MDT
Air Transport Inter ATN194 B752 예정 (1 시간 50 분 내) 화 19:46 MDT 20:51 MDT
Republic RPA3897 예정 (1 시간 38 분 내) 화 19:31 MDT 20:52 MDT
Frontier FFT572 A319 활주 / 좌측 게이트 화 17:58 MDT 19:20 MDT
Southwest SWA4591 B737 예정/지연됨 화 17:45 MDT 19:10 MDT
ExpressJet ASQ4632 E135 항로 중 / 정시 화 17:08 MDT 18:40 MDT
SkyWest SKW4786 CRJ7 항로 중 / 정시 화 17:08 MDT 18:38 MDT
Southwest SWA1782 B738 도착함 화 16:05 MDT 17:30 MDT
SkyWest SKW4526 CRJ9 도착함 화 15:54 MDT 17:20 MDT
SkyWest SKW6507 CRJ7 도착함 화 14:07 MDT 15:38 MDT
Delta DAL1802 A320 도착함 화 13:46 MDT 15:10 MDT
Southwest SWA4707 B737 도착함 화 13:35 MDT 15:00 MDT
Shuttle America TCF3534 E170 도착함 화 13:21 MDT 14:53 MDT
Frontier FFT584 A319 도착함 화 12:35 MDT 13:55 MDT
SkyWest SKW4479 CRJ9 도착함 화 11:00 MDT 12:28 MDT
Southwest SWA601 B735 도착함 화 10:30 MDT 11:55 MDT
Frontier FFT574 A319 도착함 화 09:45 MDT 11:05 MDT
SkyWest SKW4745 CRJ7 도착함 화 09:40 MDT 11:12 MDT
SkyWest SKW6475 CRJ 도착함 화 09:00 MDT 10:32 MDT
SkyWest SKW4814 CRJ9 도착함 화 08:36 MDT 10:03 MDT
Southwest SWA3791 B737 도착함 화 08:00 MDT 09:25 MDT
SkyWest SKW6537 CRJ7 도착함 화 07:35 MDT 09:03 MDT
Frontier FFT582 A319 도착함 화 06:35 MDT 07:55 MDT
Southwest SWA2088 B733 도착함 화 06:00 MDT 07:25 MDT
SkyWest SKW6292 CRJ7 도착함 화 05:45 MDT 07:13 MDT
Frontier FFT580 A319 도착함 월 21:10 MDT 22:30 MDT
SkyWest SKW4730 CRJ9 도착함 월 20:04 MDT 21:32 MDT
Air Transport Inter ATN194 B752 도착함 월 19:46 MDT 20:46 MDT
Republic RPA3897 DH8D 도착함 월 19:31 MDT 20:53 MDT
Frontier FFT572 A319 도착함 월 17:58 MDT 19:20 MDT
Southwest SWA4591 B737 도착함 월 17:45 MDT 19:10 MDT
ExpressJet ASQ4632 E135 도착함 월 17:08 MDT 18:40 MDT
SkyWest SKW4786 CRJ7 도착함 월 17:08 MDT 18:38 MDT
Southwest SWA1782 B738 도착함 월 16:05 MDT 17:30 MDT
SkyWest SKW4526 CRJ9 도착함 월 15:54 MDT 17:20 MDT
SkyWest SKW6507 CRJ7 도착함 월 14:07 MDT 15:38 MDT
Delta DAL1802 A320 도착함 월 13:46 MDT 15:10 MDT
Southwest SWA4707 B737 도착함 월 13:35 MDT 15:00 MDT
Shuttle America TCF3534 E170 도착함 월 13:21 MDT 14:53 MDT
Frontier FFT584 A319 도착함 월 12:35 MDT 13:55 MDT
SkyWest SKW4479 CRJ9 도착함 월 11:00 MDT 12:28 MDT
Southwest SWA601 B735 도착함 월 10:30 MDT 11:55 MDT
Frontier FFT574 A319 도착함 월 09:45 MDT 11:05 MDT
SkyWest SKW4745 CRJ7 도착함 월 09:40 MDT 11:12 MDT
SkyWest SKW6475 CRJ 도착함 월 09:00 MDT 10:32 MDT
SkyWest SKW4814 CRJ9 도착함 월 08:36 MDT 10:03 MDT
Southwest SWA3791 B737 도착함 월 08:00 MDT 09:25 MDT
SkyWest SKW2375 E120 도착함 월 07:45 MDT 09:34 MDT
SkyWest SKW6537 CRJ7 도착함 월 07:35 MDT 09:03 MDT
Frontier FFT582 A319 도착함 월 06:35 MDT 07:55 MDT
Southwest SWA2088 B733 도착함 월 06:00 MDT 07:25 MDT
SkyWest SKW6292 CRJ7 도착함 월 05:45 MDT 07:13 MDT
Frontier FFT580 A319 도착함 일 21:10 MDT 22:30 MDT
SkyWest SKW4730 CRJ9 도착함 일 20:04 MDT 21:32 MDT
SkyWest SKW8875 CRJ2 도착함 일 19:31 MDT 21:14 MDT
United Parcel Servi UPS2843 B763 도착함 일 03:54 MDT 04:44 MDT
Shuttle America TCF3493 E170 도착함 토 17:13 MDT 18:45 MDT
Southwest SWA4854 B737 도착함 토 16:45 MDT 18:10 MDT
Southwest SWA2878 B737 도착함 토 15:05 MDT 16:35 MDT
SkyWest SKW6536 CRJ7 도착함 토 14:07 MDT 15:38 MDT
Shuttle America TCF3520 E170 도착함 토 13:21 MDT 14:53 MDT
Southwest SWA1392 B733 도착함 토 10:25 MDT 11:50 MDT
Southwest SWA4226 B737 도착함 토 08:10 MDT 09:35 MDT
Air Transport Inter ATN194 B752 도착함 금 19:46 MDT 20:51 MDT
Republic RPA3897 DH8D 도착함 금 19:31 MDT 20:53 MDT
SkyWest SKW1399 E120 도착함 수 20:40 MDT 22:38 MDT
Southwest SWA4701 B737 도착함 수 20:35 MDT 21:48 MDT
Southwest SWA9005 B737 도착함 수 17:45 MDT 20:50 MDT