07:03 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ Bengaluru Int'l (VOBL) - 차트라파티 시바지 국제공항 (VABB)

1출발지

반대 항로
2행선지

선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
Jet Airways JAI416 B738 예정 (23 시간 46 분 내) 월 16:10 IST 17:35 IST
IndiGo IGO462 A320 예정 (23 시간 1 분 내) 월 15:25 IST 16:55 IST
IndiGo IGO414 A320 예정 (20 시간 21 분 내) 월 12:45 IST 14:10 IST
Gujarat Airways &qu GUJ391 A320 예정 (20 시간 16 분 내) 월 12:40 IST 14:10 IST
Jet Airways JAI450 B738 예정 (18 시간 56 분 내) 월 11:20 IST 12:45 IST
SpiceJet SEJ523 737 예정 (18 시간 11 분 내) 월 10:35 IST 12:05 IST
IndiGo IGO452 A320 예정 (18 시간 1 분 내) 월 10:25 IST 11:55 IST
IndiGo IGO464 A320 예정 (16 시간 56 분 내) 월 09:20 IST 11:05 IST
SpiceJet SEJ344 737 예정 (16 시간 41 분 내) 월 09:05 IST 10:45 IST
Jet Airways JAI412 B738 예정 (16 시간 36 분 내) 월 09:00 IST 10:35 IST
Air India AIC604 A319 예정 (16 시간 6 분 내) 월 08:30 IST 10:00 IST
IndiGo IGO424 A320 예정 (15 시간 16 분 내) 월 07:40 IST 09:10 IST
Gujarat Airways &qu GUJ395 A320 예정 (14 시간 56 분 내) 월 07:20 IST 08:45 IST
Jet Airways JAI478 B738 예정 (14 시간 36 분 내) 월 07:00 IST 08:30 IST
SpiceJet SEJ442 737 예정 (14 시간 31 분 내) 월 06:55 IST 08:25 IST
Air India AIC640 A319 예정 (14 시간 21 분 내) 월 06:45 IST 08:10 IST
IndiGo IGO482 A320 예정 (13 시간 36 분 내) 월 06:00 IST 07:15 IST
Gujarat Airways &qu GUJ322 A320 예정 (13 시간 21 분 내) 월 05:45 IST 07:00 IST
IndiGo IGO456 A320 예정 (12 시간 51 분 내) 월 05:15 IST 06:45 IST
IndiGo IGO474 A320 예정 (4 시간 56 분 내) 일 21:30 IST 23:10 IST
Air India AIC608 A319 예정 (4 시간 56 분 내) 일 21:20 IST 22:50 IST
Jet Airways JAI442 B738 예정 (3 시간 56 분 내) 일 20:30 IST 22:20 IST
Gujarat Airways &qu GUJ326 A320 예정 (4 시간 1 분 내) 일 20:25 IST 22:05 IST
SpiceJet SEJ153 737 예정 (3 시간 31 분 내) 일 20:05 IST 22:00 IST
Air India AIC610 A319 예정 (2 시간 36 분 내) 일 19:00 IST 20:35 IST
Jet Airways JAI448 B738 예정 (2 시간 6 분 내) 일 18:40 IST 20:20 IST
IndiGo IGO426 A320 예정 (1 시간 31 분 내) 일 18:05 IST 19:45 IST
Jet Airways JAI416 B738 항로 중 / 정시 일 16:10 IST 17:45 IST
IndiGo IGO462 A320 항로 중 / 정시 일 15:25 IST 17:05 IST
IndiGo IGO414 A320 도착함 일 12:45 IST 14:20 IST
Gujarat Airways &qu GUJ391 A320 결과 미지 일 12:40 IST 14:20 IST
Jet Airways JAI450 B738 도착함 일 11:20 IST 12:55 IST
SpiceJet SEJ523 737 도착함 일 10:35 IST 12:15 IST
IndiGo IGO452 A320 결과 미지 일 10:25 IST 12:05 IST
IndiGo IGO464 A320 도착함 일 09:20 IST 11:15 IST
SpiceJet SEJ344 737 도착함 일 09:05 IST 10:55 IST
Jet Airways JAI412 B738 도착함 일 09:00 IST 10:45 IST
Air India AIC604 A319 결과 미지 일 08:30 IST 09:59 IST
IndiGo IGO424 A320 도착함 일 07:40 IST 09:20 IST
Gujarat Airways &qu GUJ395 A320 도착함 일 07:20 IST 08:55 IST
SpiceJet SEJ442 737 도착함 일 06:55 IST 08:35 IST
Air India AIC640 A319 결과 미지 일 06:45 IST 08:02 IST
IndiGo IGO482 A320 도착함 일 06:00 IST 07:25 IST
Gujarat Airways &qu GUJ322 A320 도착함 일 05:45 IST 07:10 IST
IndiGo IGO456 A320 도착함 일 05:15 IST 06:55 IST
Air India AIC608 A319 결과 미지 토 21:35 IST 23:16 IST
IndiGo IGO474 A320 결과 미지 토 21:30 IST 23:10 IST
Jet Airways JAI442 B738 도착함 토 20:30 IST 22:20 IST
Gujarat Airways &qu GUJ326 A320 도착함 토 20:25 IST 22:15 IST
SpiceJet SEJ153 737 결과 미지 토 20:05 IST 22:00 IST
Air India AIC610 A319 결과 미지 토 19:00 IST 20:41 IST
Jet Airways JAI448 B738 도착함 토 18:40 IST 20:20 IST
IndiGo IGO426 A320 도착함 토 18:05 IST 19:45 IST
Jet Airways JAI416 B738 결과 미지 토 16:10 IST 17:45 IST
IndiGo IGO462 A320 도착함 토 15:25 IST 17:05 IST
IndiGo IGO414 A320 도착함 토 12:45 IST 14:20 IST
Gujarat Airways &qu GUJ391 A320 도착함 토 12:40 IST 14:20 IST
Jet Airways JAI450 B738 도착함 토 11:20 IST 12:55 IST
SpiceJet SEJ523 737 도착함 토 10:35 IST 12:15 IST
IndiGo IGO452 A320 도착함 토 10:25 IST 12:05 IST
IndiGo IGO464 A320 도착함 토 09:20 IST 11:15 IST
SpiceJet SEJ344 737 도착함 토 09:05 IST 10:55 IST
Jet Airways JAI412 B738 도착함 토 09:00 IST 10:45 IST
Air India AIC604 A319 결과 미지 토 08:30 IST 10:03 IST
IndiGo IGO424 A320 도착함 토 07:40 IST 09:20 IST
Gujarat Airways &qu GUJ395 A320 도착함 토 07:20 IST 08:55 IST
Jet Airways JAI478 B738 도착함 토 07:00 IST 08:40 IST
SpiceJet SEJ442 737 도착함 토 06:55 IST 08:35 IST
Air India AIC640 A319 결과 미지 토 06:45 IST 07:59 IST
IndiGo IGO482 A320 도착함 토 06:00 IST 07:25 IST
Gujarat Airways &qu GUJ322 A320 도착함 토 05:45 IST 07:10 IST
IndiGo IGO456 A320 도착함 토 05:15 IST 06:55 IST
IndiGo IGO474 A320 도착함 금 21:30 IST 23:10 IST
Air India AIC608 A319 결과 미지 금 21:20 IST 22:49 IST
Jet Airways JAI442 B738 결과 미지 금 20:30 IST 22:20 IST
Gujarat Airways &qu GUJ326 A320 도착함 금 20:25 IST 22:15 IST
SpiceJet SEJ153 737 결과 미지 금 20:05 IST 22:00 IST
Air India AIC610 A319 결과 미지 금 19:00 IST 20:35 IST
Jet Airways JAI448 B738 도착함 금 18:40 IST 20:20 IST
IndiGo IGO426 A320 도착함 금 18:05 IST 19:45 IST
Jet Airways JAI478 B738 결과 미지 금 07:00 IST 08:40 IST