20:37 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ Bengaluru Int'l (VOBL) - 차트라파티 시바지 국제공항 (VABB)

1출발지

반대 항로
2행선지

선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
IndiGo IGO482 A320 예정 (23 시간 51 분 내) 수 06:00 IST 07:25 IST
GoAir GOW322 A320 예정 (23 시간 36 분 내) 수 05:45 IST 07:10 IST
IndiGo IGO456 A320 예정 (23 시간 6 분 내) 수 05:15 IST 06:55 IST
Jet Airways JAI393 B738 예정 (16 시간 31 분 내) 화 22:40 IST 00:15 IST
Jet Airways JAI382 B738 예정 (15 시간 26 분 내) 화 21:35 IST 23:15 IST
IndiGo IGO474 A320 예정 (15 시간 21 분 내) 화 21:30 IST 23:10 IST
Air India AIC608 A319 예정 (15 시간 11 분 내) 화 21:20 IST 23:00 IST
Jet Airways JAI442 B738 예정 (14 시간 21 분 내) 화 20:30 IST 22:20 IST
GoAir GOW326 A320 예정 (14 시간 16 분 내) 화 20:25 IST 22:15 IST
SpiceJet SEJ153 B738 예정 (13 시간 56 분 내) 화 20:05 IST 22:00 IST
Air India AIC610 A320 예정 (12 시간 51 분 내) 화 19:00 IST 20:45 IST
Jet Airways JAI448 B738 예정 (12 시간 41 분 내) 화 18:50 IST 20:30 IST
IndiGo IGO426 A320 예정 (11 시간 56 분 내) 화 18:05 IST 19:45 IST
Jet Airways JAI416 B738 예정 (10 시간 1 분 내) 화 16:10 IST 17:45 IST
IndiGo IGO462 A320 예정 (9 시간 26 분 내) 화 15:35 IST 17:05 IST
IndiGo IGO414 A320 예정 (6 시간 11 분 내) 화 12:20 IST 14:00 IST
GoAir GOW391 A320 예정 (6 시간 6 분 내) 화 12:15 IST 13:55 IST
Jet Airways JAI450 B738 예정 (5 시간 11 분 내) 화 11:20 IST 12:55 IST
SpiceJet SEJ521 B738 예정 (4 시간 26 분 내) 화 10:35 IST 12:15 IST
IndiGo IGO452 A320 예정 (4 시간 16 분 내) 화 10:25 IST 12:15 IST
IndiGo IGO464 A320 예정 (3 시간 11 분 내) 화 09:20 IST 11:15 IST
SpiceJet SEJ344 737 예정 (2 시간 56 분 내) 화 09:05 IST 11:00 IST
Jet Airways JAI412 B738 예정 (2 시간 51 분 내) 화 09:00 IST 10:45 IST
Air India AIC604 A319 예정 (2 시간 21 분 내) 화 08:30 IST 10:10 IST
IndiGo IGO424 A320 예정 (1 시간 31 분 내) 화 07:40 IST 09:20 IST
GoAir GOW395 A320 예정 (1 시간 11 분 내) 화 07:20 IST 08:55 IST
Jet Airways JAI478 B738 예정 (51 분 내) 화 07:00 IST 08:40 IST
SpiceJet SEJ442 737 예정 (46 분 내) 화 06:55 IST 08:35 IST
Air India AIC640 A319 예정 (36 분 내) 화 06:45 IST 08:20 IST
IndiGo IGO482 A320 예정 화 06:00 IST 07:25 IST
GoAir GOW322 A320 항로 중 / 정시 화 05:45 IST 07:10 IST
IndiGo IGO456 A320 항로 중 / 정시 화 05:15 IST 06:55 IST
Air India AIC608 A319 도착함 월 21:20 IST 23:00 IST
GoAir GOW326 A320 결과 미지 월 20:25 IST 22:15 IST
SpiceJet SEJ153 B738 도착함 월 20:05 IST 22:00 IST
Air India AIC610 A320 결과 미지 월 19:00 IST 20:45 IST
Jet Airways JAI416 B737 도착함 월 16:10 IST 17:45 IST
IndiGo IGO462 A320 도착함 월 15:25 IST 17:05 IST
IndiGo IGO414 A320 도착함 월 12:45 IST 14:20 IST
GoAir GOW391 A320 결과 미지 월 12:40 IST 14:20 IST
Jet Airways JAI450 B737 도착함 월 11:20 IST 12:55 IST
IndiGo IGO452 A320 도착함 월 10:25 IST 12:15 IST
IndiGo IGO464 A320 도착함 월 09:20 IST 11:15 IST
SpiceJet SEJ344 737 도착함 월 09:05 IST 11:00 IST
Jet Airways JAI412 B738 도착함 월 09:00 IST 10:45 IST
Air India AIC604 A319 도착함 월 08:30 IST 10:10 IST
IndiGo IGO424 A320 도착함 월 07:40 IST 09:20 IST
GoAir GOW395 A320 도착함 월 07:20 IST 08:55 IST
Jet Airways JAI478 B738 도착함 월 07:00 IST 08:40 IST
SpiceJet SEJ442 737 도착함 월 06:55 IST 08:35 IST
Air India AIC640 A319 도착함 월 06:45 IST 08:20 IST
IndiGo IGO482 A320 도착함 월 06:00 IST 07:25 IST
GoAir GOW322 A320 도착함 월 05:45 IST 07:10 IST
IndiGo IGO456 A320 도착함 월 05:15 IST 06:55 IST
Jet Airways JAI393 B738 도착함 일 22:40 IST 00:15 IST
Jet Airways JAI382 B738 도착함 일 21:35 IST 23:15 IST
IndiGo IGO474 A320 도착함 일 21:30 IST 23:10 IST
Air India AIC608 A319 도착함 일 21:20 IST 23:00 IST
Jet Airways JAI442 B738 도착함 일 20:30 IST 22:20 IST
GoAir GOW326 A320 결과 미지 일 20:25 IST 22:15 IST
SpiceJet SEJ153 B738 도착함 일 20:05 IST 22:00 IST
Air India AIC610 A320 도착함 일 19:00 IST 20:45 IST
Jet Airways JAI448 B738 도착함 일 18:50 IST 20:30 IST
IndiGo IGO426 A320 도착함 일 18:05 IST 19:45 IST
Jet Airways JAI416 B737 도착함 일 16:10 IST 17:45 IST
IndiGo IGO462 A320 도착함 일 15:25 IST 17:05 IST
GoAir GOW391 A320 도착함 일 12:40 IST 14:20 IST
IndiGo IGO464 A320 도착함 일 09:20 IST 11:15 IST
SpiceJet SEJ344 737 도착함 일 09:05 IST 11:00 IST
Air India AIC604 A319 도착함 일 08:30 IST 10:10 IST
IndiGo IGO424 A320 도착함 일 07:40 IST 09:20 IST
GoAir GOW395 A320 도착함 일 07:20 IST 08:55 IST
SpiceJet SEJ442 737 도착함 일 06:55 IST 08:35 IST
Air India AIC640 A319 도착함 일 06:45 IST 08:20 IST
Jet Airways JAI393 B738 도착함 토 22:40 IST 00:15 IST
IndiGo IGO474 A320 도착함 토 21:30 IST 23:10 IST
Jet Airways JAI442 B738 도착함 토 20:30 IST 22:20 IST
Jet Airways JAI448 B738 도착함 토 18:50 IST 20:30 IST
IndiGo IGO426 A320 도착함 토 18:05 IST 19:45 IST
IndiGo IGO414 A320 도착함 토 12:45 IST 14:20 IST
Jet Airways JAI450 B737 도착함 토 11:20 IST 12:55 IST
IndiGo IGO452 A320 도착함 토 10:25 IST 12:15 IST
Jet Airways JAI412 B738 도착함 토 09:00 IST 10:45 IST
Jet Airways JAI478 B738 도착함 토 07:00 IST 08:40 IST
Jet Airways JAI382 B738 도착함 금 21:35 IST 23:15 IST
SpiceJet SEJ521 B738 도착함 금 10:35 IST 12:15 IST
SpiceJet SEJ521 B738 도착함 목 10:35 IST 12:15 IST