07:20 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 응우라라이 공항 (WADD) - 수카르노 하타 국제공항 (WIII)

1출발지

반대 항로
2행선지

선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
Garuda Indonesia, P GIA419 A333 예정 (23 시간 34 분 내) 토 18:55 WITA 19:50 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7515 A320 예정 (22 시간 59 분 내) 토 18:20 WITA 19:05 WIB
South Pacific Air C FOM261 B734 예정 (22 시간 54 분 내) 토 18:15 WITA 18:55 WIB
Lion Airlines LNI33 B739 예정 (22 시간 54 분 내) 토 18:15 WITA 19:10 WIB
Garuda Indonesia, P GIA415 B738 예정 (22 시간 39 분 내) 토 18:00 WITA 19:00 WIB
Garuda Indonesia, P GIA417 777 예정 (22 시간 34 분 내) 토 17:55 WITA 18:50 WIB
Lion Airlines LNI15 B739 예정 (21 시간 39 분 내) 토 17:00 WITA 17:55 WIB
Unknown Owner QG9744 A320 예정 (21 시간 14 분 내) 토 16:35 WITA 17:20 WIB
Garuda Indonesia, P GIA439 B738 예정 (20 시간 49 분 내) 토 16:10 WITA 17:10 WIB
Unknown Owner QG855 A320 예정 (20 시간 39 분 내) 토 16:00 WITA 16:45 WIB
Lion Airlines LNI37 B739 예정 (20 시간 39 분 내) 토 16:00 WITA 16:55 WIB
South Pacific Air C FOM273 B735 예정 (20 시간 24 분 내) 토 15:45 WITA 16:25 WIB
Garuda Indonesia, P GIA411 B738 예정 (20 시간 4 분 내) 토 15:25 WITA 16:25 WIB
Garuda Indonesia, P GIA423 A332 예정 (19 시간 54 분 내) 토 15:15 WITA 16:10 WIB
Lion Airlines LNI23 B739 예정 (19 시간 39 분 내) 토 15:00 WITA 15:55 WIB
Garuda Indonesia, P GIA653 B738 예정 (19 시간 9 분 내) 토 14:30 WITA 15:30 WIB
Garuda Indonesia, P GIA413 A333 예정 (18 시간 59 분 내) 토 14:20 WITA 15:15 WIB
Garuda Indonesia, P GIA409 A333 예정 (18 시간 19 분 내) 토 13:40 WITA 14:35 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7521 A320 예정 (17 시간 39 분 내) 토 13:00 WITA 13:40 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7531 A320 예정 (17 시간 9 분 내) 토 12:30 WITA 13:15 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7527 A320 예정 (16 시간 39 분 내) 토 12:00 WITA 12:45 WIB
Lion Airlines LNI29 B739 예정 (16 시간 19 분 내) 토 11:40 WITA 12:35 WIB
Garuda Indonesia, P GIA407 777 예정 (16 시간 4 분 내) 토 11:25 WITA 12:25 WIB
Lion Airlines LNI17 B739 예정 (15 시간 29 분 내) 토 10:50 WITA 11:45 WIB
Lion Airlines LNI31 B739 예정 (14 시간 29 분 내) 토 09:50 WITA 10:45 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7511 A320 예정 (13 시간 59 분 내) 토 09:20 WITA 10:05 WIB
Lion Airlines LNI35 B739 예정 (12 시간 40 분 내) 토 08:01 WITA 08:55 WIB
Garuda Indonesia, P GIA403 B738 예정 (12 시간 40 분 내) 토 08:01 WITA 09:00 WIB
Lion Airlines LNI11 B739 예정 (11 시간 9 분 내) 토 06:30 WITA 07:25 WIB
Garuda Indonesia, P GIA401 B738 예정 (10 시간 44 분 내) 토 06:05 WITA 07:05 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7517 A320 예정 (3 시간 34 분 내) 금 22:55 WITA 23:40 WIB
Lion Airlines LNI19 B739 예정 (3 시간 9 분 내) 금 22:30 WITA 23:25 WIB
Garuda Indonesia, P GIA425 A333 예정 (2 시간 24 분 내) 금 21:45 WITA 22:40 WIB
Lion Airlines LNI27 B739 예정 (2 시간 9 분 내) 금 21:30 WITA 22:25 WIB
Unknown Owner QG851 A320 예정 (1 시간 9 분 내) 금 20:30 WITA 21:15 WIB
Lion Airlines LNI25 B739 예정 (1 시간 9 분 내) 금 20:30 WITA 21:25 WIB
Unknown Owner QG853 A320 예정 (44 분 내) 금 20:05 WITA 20:50 WIB
Garuda Indonesia, P GIA421 777 예정 (39 분 내) 금 20:00 WITA 20:55 WIB
Garuda Indonesia, P GIA419 A333 항로 중 / 정시 금 18:55 WITA 19:50 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7515 A320 활주 / 좌측 게이트 금 18:20 WITA 19:05 WIB
Lion Airlines LNI33 B739 예정 금 18:15 WITA 19:10 WIB
South Pacific Air C FOM261 B734 예정 금 18:15 WITA 18:55 WIB
Garuda Indonesia, P GIA415 B738 항로 중 / 정시 금 18:00 WITA 19:00 WIB
Garuda Indonesia, P GIA417 777 항로 중 / 정시 금 17:55 WITA 18:50 WIB
Lion Airlines LNI15 B739 도착함 금 17:00 WITA 17:55 WIB
Garuda Indonesia, P GIA439 B738 도착함 금 16:10 WITA 17:10 WIB
Lion Airlines LNI37 B739 도착함 금 16:00 WITA 16:55 WIB
Garuda Indonesia, P GIA411 B738 도착함 금 15:25 WITA 16:25 WIB
Garuda Indonesia, P GIA423 A332 도착함 금 15:15 WITA 16:10 WIB
Lion Airlines LNI23 B739 도착함 금 15:00 WITA 15:55 WIB
Garuda Indonesia, P GIA653 B738 도착함 금 14:30 WITA 15:30 WIB
Garuda Indonesia, P GIA413 A333 도착함 금 14:20 WITA 15:15 WIB
Garuda Indonesia, P GIA409 A333 도착함 금 13:40 WITA 14:35 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7521 A320 도착함 금 13:00 WITA 13:40 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7531 A320 도착함 금 12:30 WITA 13:15 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7527 A320 도착함 금 12:00 WITA 12:45 WIB
Lion Airlines LNI29 B739 도착함 금 11:40 WITA 12:35 WIB
Garuda Indonesia, P GIA407 777 도착함 금 11:25 WITA 12:25 WIB
Lion Airlines LNI17 B739 결과 미지 금 10:50 WITA 11:45 WIB
Lion Airlines LNI31 B739 도착함 금 09:50 WITA 10:45 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7511 A320 도착함 금 09:20 WITA 10:05 WIB
Garuda Indonesia, P GIA403 B738 도착함 금 08:01 WITA 09:00 WIB
Lion Airlines LNI11 B739 도착함 금 06:30 WITA 07:25 WIB
Garuda Indonesia, P GIA401 B738 도착함 금 06:05 WITA 07:05 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7517 A320 도착함 목 22:55 WITA 23:40 WIB
Garuda Indonesia, P GIA425 A333 도착함 목 21:45 WITA 22:40 WIB
Lion Airlines LNI25 B739 도착함 목 20:30 WITA 21:25 WIB
Garuda Indonesia, P GIA421 777 도착함 목 20:00 WITA 20:55 WIB
Garuda Indonesia, P GIA419 A333 도착함 목 18:55 WITA 19:50 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7515 A320 도착함 목 18:20 WITA 19:05 WIB
Lion Airlines LNI33 B739 결과 미지 목 18:15 WITA 19:10 WIB
Garuda Indonesia, P GIA415 B738 도착함 목 18:00 WITA 19:00 WIB
Garuda Indonesia, P GIA417 777 도착함 목 17:55 WITA 18:50 WIB
Garuda Indonesia, P GIA439 B738 도착함 목 16:10 WITA 17:10 WIB
Lion Airlines LNI37 B739 도착함 목 16:00 WITA 16:55 WIB
Garuda Indonesia, P GIA411 B738 도착함 목 15:25 WITA 16:25 WIB
Garuda Indonesia, P GIA423 A332 도착함 목 15:15 WITA 16:10 WIB
Garuda Indonesia, P GIA653 B738 도착함 목 14:30 WITA 15:30 WIB
Garuda Indonesia, P GIA413 A333 도착함 목 14:20 WITA 15:15 WIB
Garuda Indonesia, P GIA409 A333 도착함 목 13:40 WITA 14:35 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7521 A320 도착함 목 13:00 WITA 13:40 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7531 A320 도착함 목 12:30 WITA 13:15 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7527 A320 도착함 목 12:00 WITA 12:45 WIB
Garuda Indonesia, P GIA407 777 도착함 목 11:25 WITA 12:25 WIB
Lion Airlines LNI17 B739 도착함 목 10:50 WITA 11:45 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7511 A320 도착함 목 09:20 WITA 10:05 WIB
Lion Airlines LNI35 B739 도착함 목 08:01 WITA 08:55 WIB
Garuda Indonesia, P GIA403 B738 도착함 목 08:01 WITA 09:00 WIB
Garuda Indonesia, P GIA401 B738 도착함 목 06:05 WITA 07:05 WIB
Indonesia AirAsia AWQ7517 A320 도착함 수 22:55 WITA 23:40 WIB
Garuda Indonesia, P GIA425 A332 도착함 수 21:45 WITA 22:40 WIB
Garuda Indonesia, P GIA421 777 도착함 수 20:00 WITA 20:55 WIB
Lion Airlines LNI29 B739 도착함 수 11:40 WITA 12:35 WIB
Lion Airlines LNI31 B739 도착함 수 09:50 WITA 10:45 WIB
Lion Airlines LNI35 B739 결과 미지 수 08:01 WITA 08:55 WIB
Lion Airlines LNI19 B739 결과 미지 화 22:30 WITA 23:25 WIB
Lion Airlines LNI25 B739 도착함 화 20:30 WITA 21:25 WIB
Lion Airlines LNI15 B739 결과 미지 화 17:00 WITA 17:55 WIB
Lion Airlines LNI23 B739 결과 미지 화 15:00 WITA 15:55 WIB
Lion Airlines LNI11 B739 도착함 화 06:30 WITA 07:25 WIB
Lion Airlines LNI19 B739 도착함 월 22:30 WITA 23:25 WIB
Lion Airlines LNI27 B739 결과 미지 월 21:30 WITA 22:25 WIB
Lion Airlines LNI27 B739 도착함 일 21:30 WITA 22:25 WIB