06:46 EDT


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

실시간 항공편 추적기비행 파인더 ✈ 상하이 푸둥 국제공항 (ZSPD) - 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC)

1출발지

반대 항로
2행선지

선택된 필터에 대해 표시할 비행편이 없습니다. 추가 옵션을 보려면 검색 기준을 넓힐 수 있도록 필터를 줄여 보십시오.
항공사 식별자 항공기 상태 출발 도착
China Southern Airl CSN477 예정 (23 시간 47 분 내) 토 18:35 CST 11:00 AKDT
China Cargo CKK225 예정 (20 시간 22 분 내) 토 15:00 CST 07:08 AKDT
Air China CCA1051 B744 예정 (19 시간 12 분 내) 토 14:00 CST 06:25 AKDT
China Cargo CKK223 B77L 예정 (18 시간 42 분 내) 토 13:30 CST 05:30 AKDT
Atlas Air GTI7583 B744 예정 (16 시간 12 분 내) 토 10:50 CST 03:00 AKDT
Qantas QFA7583 예정 (16 시간 12 분 내) 토 10:50 CST 02:48 AKDT
China Cargo CKK229 예정 (13 시간 7 분 내) 토 07:45 CST 23:51 AKDT
China Cargo CKK227 예정 (13 시간 7 분 내) 토 07:45 CST 23:51 AKDT
China Southern Airl CSN477 74F 예정 (11 시간 57 분 내) 토 06:35 CST 22:41 AKDT
China Cargo CKK225 예정 (8 시간 12 분 내) 토 03:00 CST 19:00 AKDT
Air China CCA1051 B744 예정 (7 시간 22 분 내) 토 02:00 CST 17:57 AKDT
Air China CCA1053 B744 예정 (6 시간 42 분 내) 토 01:30 CST 17:55 AKDT
United Parcel Servi UPS81 B744 예정 (2 시간 46 분 내) 금 21:05 CST 13:36 AKDT
China Cargo CKK229 예정 ( 57 분 내) 금 19:45 CST 11:45 AKDT
China Southern Airl CSN431 예정 금 18:30 CST 11:00 AKDT
Southern Air SOO5014 B744 항로 중 / 정시 금 16:30 CST 08:53 AKDT
China Cargo CKK225 예정 금 15:00 CST 07:01 AKDT
Air China CCA1055 B744 예정 금 14:00 CST 06:25 AKDT
Air China CCA1053 B744 예정 금 13:30 CST 05:07 AKDT
China Cargo CKK223 B77L 예정 금 13:30 CST 05:30 AKDT
China Cargo CKK229 예정 금 07:45 CST 23:48 AKDT
China Southern Airl CSN431 74F 도착함 금 06:30 CST 23:00 AKDT
Qantas QFA7585 예정 금 06:10 CST 22:04 AKDT
Atlas Air GTI7585 B744 예정 금 06:10 CST 22:15 AKDT
Korean Air Lines Co KAL249 B748 도착함 금 05:10 CST 21:40 AKDT
United Parcel Servi UPS81 B744 도착함 목 21:05 CST 13:51 AKDT
Polar Air Cargo PAC998 B744 도착함 목 20:45 CST 13:29 AKDT
China Cargo CKK239 B744 도착함 목 13:00 CST 06:42 AKDT
Yangtze River Expre YZR7467 B744 도착함 목 12:45 CST 06:13 AKDT
China Southern Airl CSN431 B772 도착함 목 11:30 CST 05:31 AKDT
Air China Cargo CAO1055 B744 도착함 목 02:00 CST 18:18 AKDT
United Parcel Servi UPS81 B744 도착함 수 21:05 CST 13:48 AKDT
Polar Air Cargo PAC998 B744 도착함 수 20:45 CST 13:43 AKDT
Qantas QFA7571 B744 도착함 수 19:45 CST 12:28 AKDT
Southern Air SOO5014 B744 도착함 수 13:30 CST 06:08 AKDT
Qantas QFA7581 B744 도착함 수 06:50 CST 00:52 AKDT
Korean Air Lines Co KAL249 B748 도착함 수 05:10 CST 21:40 AKDT
Polar Air Cargo PAC998 B744 도착함 화 20:45 CST 13:42 AKDT
China Cargo CKK239 B744 도착함 화 20:15 CST 13:18 AKDT
Yangtze River Expre YZR7467 B744 도착함 화 12:45 CST 05:54 AKDT
Atlas Air GTI518 B748 도착함 월 20:25 CST 13:44 AKDT
China Cargo CKK239 B744 도착함 월 12:45 CST 06:03 AKDT
Korean Air Lines Co KAL249 B748 도착함 월 05:25 CST 21:55 AKDT
Air China Cargo CAO1065 B744 도착함 월 02:00 CST 18:16 AKDT
Southern Air SOO5014 B744 도착함 일 17:30 CST 10:22 AKDT
Qantas QFA7589 B744 도착함 일 07:50 CST 00:10 AKDT
Air China Cargo CAO1055 B744 도착함 일 02:05 CST 16:28 AKDT
Air China CCA1055 B744 도착함 일 02:00 CST 18:25 AKDT
Atlas Air GTI512 B748 도착함 토 16:11 CST 08:22 AKDT
Atlas Air GTI512 B748 결과 미지 토 13:00 CST 04:49 AKDT
Yangtze River Expre YZR7467 B744 도착함 토 12:40 CST 11:09 AKDT
Qantas QFA7583 B744 도착함 토 10:50 CST 09:13 AKDT
Qantas QFA7583 결과 미지 토 10:50 CST 02:47 AKDT
Polar Air Cargo PAC987 B748 도착함 토 09:25 CST 22:47 AKDT