Flight Plan Route Decoded - Related Links

KBKL MFD KOSU
이름 위도 경도 Distance from origin Distance from destination Type
KBKL 41.5178611 -81.6826389 0 198 Origin Airport
MFD 40.8686111 -82.5908333 105 97 VOR-TAC (NAVAID)
KOSU 40.0798309 -83.0731517 198 0 Destination Airport

로그인

계정을 가지고 계십니까? 커스텀화 기능, 비행 경보 및 더 많은 정보를 위해 지금(무료) 등록하세요!